Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
2085 Map-pin Borgvik o norrut. Åsterud. Överud. Gaterud
2081 Map-pin nordväst om Borgvik. Skäggebol. Björnö. Gårdsvik. Värmerud
2678 Map-pin öster om Brunskog. Finnebäck. Soterud. Tortan
2679 Map-pin nordost om Brunskog. Norr om sjön Värmeln. Årnäs
2680 Map-pin Brunskog o söder om. Smådal. Längs banan
2656 Map-pin nordväst om Deje. Längs älven & sjön. Edet. Ulvsby.
2631 Map-pin nordväst om Deje. Mölnbacka. Rådom. Sjöbråten. Genbäcken
2653 Map-pin norr om Frykerud. Kring Pråmsjön.
2652 Map-pin öster om Frykerud. Trångstad. Tolita. Glänne. Bonäs
2605b Map-pin Gillberga. Kyrkbyn o nordvästvart.
2605A Map-pin Gillberga. Nordvästvart. Aspsäter. Ragnilsbol. Speke
2604 Map-pin öster om Gillberga. Ostvart. Galtebol. Östra Byn. Sparnäs
2086 Map-pin väster om Grums
2087 Map-pin väster om Grums. Gullsjö. Bjurtan. Segoltan. Hult
2668 Map-pin nordost om Kil. Brevik. Öster om sjön Stor-Emsen
2630 Map-pin norr om Kil. Nedre Ullerud. Karlshov. Nordsjötorp. Edeby
2651 Map-pin norr om Kil. Säbytorp. Sörby. Bondestad
2091 Map-pin Klässbol. Spässerud. Östra Rud
4011 Map-pin Mellan Klarälven o Fryken. nordväst om Lakenesjön
4012 Map-pin Mellan Klarälven o Fryken. sydväst om Lakenesjön
2639 Map-pin öster om Molkom. Brattforsheden. Dalbotorp.Söderöver
3961 Map-pin Öjervik o västerut
3968 Map-pin norr om Östra Emtervik. Ås. Mårbacka
3967 Map-pin öster om Östra Emtervik. Mosserud. Älvbäck. Ängbråten
3965 Map-pin söder om Östra Emtervik. Smedsby. Fölsvik
3966 Map-pin Östra Emtervik. Sydvart. Bävik
3963 Map-pin Rottneros o västvart. Tonerud. Hälleberg
3962 Map-pin söder om Rottneros. Toneby. Västansjö
2100 Map-pin sjön Värmeln. Skärmnäs.
3971 Map-pin väster om sjön Visten. Humletorp. Visterud. Skacksjö
3972 Map-pin sjön Visten. Nordvästvart till Gårdsjön. Bogerud
3981 Map-pin norr om Sunne. Arneby. Gunnarsby. Svineberg
3984 Map-pin norr om Sunne. Askerud. Edsbjörke
3970 Map-pin söder om Sunne. Munkebacka. Persby. (Askersby)
3983 Map-pin nordost om Sunne. Norra Såneby. Borgeby. Torsby.
3978 Map-pin Sunne o söderöver. Gulleby. Östra Ingersby.
3973 Map-pin sydost om Sunne. Östanås. Rådom. (Askersby)
3980 Map-pin norr om Sunne. Österut. Gullsby. Åleby. Lilla Tjustersby.
3982 Map-pin nordost om Sunne. Österut mot Ransjön. Backa. Torsby
4004 Map-pin Sunne o västvart. Söder längs bana o sjö. Brittstorp
3979 Map-pin öster om Sunne. Södra Borgeby. Maggeby.
4002 Map-pin norr om Sunne. Svartserud. By
4003 Map-pin norr om Sunne. Ulvsby. Högen
2603 Map-pin öster om Värmskog. Degerbyn. Krogserud. Rörängen
2602 Map-pin söder om Värmskog. Gärsnäs. Högen. Borgebol
2099 Map-pin nordost om Värmskog. Grimstad. Gunnarstan. Högboda
2098 Map-pin nordost om Värmskog. Långstad. Valåsen. Syd till Butorp
2088 Map-pin norr om Värmskog. Rombotten. Gärdsjön. Jonsbol. Resbol
2611 Map-pin Värmskog. Vegerbol. Rolfsbol. Björnebol. Karsbol
3958 Map-pin Västra Emtervik
3955 Map-pin söder om Västra Emtervik. Elovsrud. Grava
3960 Map-pin väster om Västra Emtervik. Folkesgården. Åsen
3957 Map-pin söder om Västra Emtervik, längs banan o sjön
3956 Map-pin sydväst om Västra Emtervik. Liane. Bråten
Serie     Område
4053 Map-pin sydväst om Ambjörby. Öster om Vägsjöfors. Stort område
4059B   öster om Bada. Hagen. Ransbylund
4058 Map-pin kring Bada, norrut en bit
4065 Map-pin väster om Busjön
4061 Map-pin nordväst om Ekshärad. Harasjön o vidare mot skogen. Solberg
4064 Map-pin sydväst om Ekshärad. Kring Hamra o Hälle
4063 Map-pin väster om Ekshärad. Kring Råda
4062 Map-pin väster om Ekshärad, väster om sjöarna uppåt skogen
4253 Map-pin Lekvattnet. Nordvästvart o söderut mot riksgränsen
4251 Map-pin öster om Lekvattnet. Söderut längs älven o österut
4252 Map-pin väster om Lekvattnet. Söderut väster om älven o sydvart
4205 Map-pin öster om Östmark. Kring sjön Stor-Hässlingen o norrut
4202 Map-pin sydost om Östmark. Mellan sjöarna Velen o Kläggen
4212 Map-pin norr om Östmark. Metbäcken. Nord o nordostvart
4203 Map-pin sydost om Östmark. Öster om ån Röjdan
4211 Map-pin norr om Östmark. Rännberg. Norrut till Kvarndalen
4204 Map-pin kring Östmark. Röjdans västra sida (vattendraget)
4206 Map-pin Östmark. sjön Kläggen norrut mot Metbäcken
4060 Map-pin kring sjöarna Jangen o Gröcken, norr o söder. Stort område
4201 Map-pin nordväst om Torsby. Kring sjön Velen
4200 Map-pin Torsby. Nordvästvart
4194 Map-pin norr om Torsby. Norrut på älvens östra sida
4193B Map-pin norr om Torsby. Norrut på älvens västra sida
4191 Map-pin Torsby. Östra sidan söderut
4250 Map-pin väster om Torsby. Över bergen till Rottna Älv
4056 Map-pin öster om Torsby, söderut längs sjöstranden
4189 Map-pin söder om Torsby. Svenneby
4192 Map-pin Torsby. Utterbyn. Kring Sirsjön
4197 Map-pin norr om Torsby. Vadje norrut till Vägsjöfors
4195 Map-pin norr om Torsby. Vadjetorp. Fensbol
4190 Map-pin Torsby. Västanå
4188 Map-pin söder om Torsby. Västra stranden. Svenneby o söderut
4055 Map-pin öster om Torsby, vid Badasjön o söderut
4196 Map-pin norr om Torsby. Vid Vadje norrut till Åsteby
4054 Map-pin sydost om Vägsjöfors. Stort område
4199 Map-pin Vitsand. Norrut till Aspsjön. Öster om sjön Brocken
4198 Map-pin söder om Vitsand, väster om sjön
Serie     Område
3910 Map-pin Alkvettern o norrut
4138 Map-pin norr om Bäckhammar. Jonsbol. Räntan. Sörgården
4139 Map-pin Bäckhammar. Långerud. Krontorp. Öster o norrut
4140 Map-pin norr om Bäckhammar. Skogagården. Falla. Bollås
4137 Map-pin väster om Bäckhammar. Väster om ån. Torpa. Persbol
3907 Map-pin Bjurtjärn. Ullvettern
3932 Map-pin Daglösen, sydvästvart
4122 Map-pin sydväst om Degerfors, väster om banan. Högberg. Roted. Kullen
3942 Map-pin Granbergsdal. Nordostvart. Gränsmarkerna
4133 Map-pin norr om Gullspång, längs banan. Västra Eketorp. Strand
3940 Map-pin söder om Karlskoga
3913 Map-pin norr om Karlskoga. Gälleråsen o norrut
3914 Map-pin norr om Karlskoga. Kring Trösälven. Granberga
3937 Map-pin sydväst om Karlskoga. Öst om sjön Möckeln. Högåsen
3929 Map-pin nordväst om Karlskoga. Till sjön Alkvettern
3915 Map-pin norr om Karlskoga. Väster om banan
2633 Map-pin nordväst om Kristinehamn. Lerdala. Markvattnet. Dålig karta
3909 Map-pin norr om Kristinehamn. Nordostvart till sjön Ullvettern
4147 Map-pin söder om Kristinehamn. Norr om Åråsviken. Vänerstranden
3935 Map-pin norr om Kristinehamn. Norrut till sjön Ullvettern
3936 Map-pin öster om Kristinehamn. Öster om sjön Vismen. Högeberg
3925 Map-pin Kristinehamn. Söder om
3926 Map-pin Kristinehamn. Sydostvart
4149 Map-pin söder om Kristinehamn. Vänerstranden. Brattsand. Hult
3927 Map-pin Kristinehamn. Västnordvästvart
4148 Map-pin söder om Kristinehamn. Visnums-Kil. Vänerstranden
3931 Map-pin Kroppa. Norr o sydväst om sjön Östersjön
3901 Map-pin längs sjön Ullvetterns västra strand. Näs
4123 Map-pin Letälven från Nysund till Skagersbrunn. Revsten
3930 Map-pin Lungsund norrut till Daglösen
3933 Map-pin Lungsund. Väster om sjön Stor-Lungen
3938 Map-pin Nykroppa. Söderut mot gränsen
4126 Map-pin nordost om Rudskoga. Gottbol. Persbol. Undersbol.
4129 Map-pin väster om Rudskoga. Labacka. Tokebol. Ugglebol
4127 Map-pin Rudskoga. Norrut. Sunnebol. Upplanda. Gren
4128 Map-pin nordväst om Rudskoga. Skottlanda. Brotorp. Frosterud. Svika
3928 Map-pin söder om sjön Alkvettern. Boviken. Dalåsen. Linnebäck
3912 Map-pin öster om sjön Alkvettern. Norra delen
3908 Map-pin väster om sjön Alkvettern. Stensviken. Herrnäset
3911 Map-pin söder om sjön Immeln. Kedjeåsen
3934 Map-pin väster om sjön Ullvettern. Viggetorp. Lundsberg
2334 Map-pin Södra Råda. Öst mot sjön Skagern
2335 Map-pin Södra Råda. Väst om kyrkan. Sydkusten
4134 Map-pin Värmlands Säby. Valunda. Bengts. Sund. Lövön
4135 Map-pin söder om Visnum. Karlslund. Reverud. Vall
4136 Map-pin Visnum. Nordvästvart. Blåhalla. Sundhem. Mossen
Serie     Område
2621 Map-pin nordost om Alster. Hult. Snårstad. Rotnäs.
2649 Map-pin Alster o norrut. Döle. Hallanda. Mosserud
3666 Map-pin norr om Edsvalla. Längs älven. Rudsta. Lindesnar. Köpung
3665 Map-pin Edsvalla. Malma. Västerut
3654 Map-pin öster om Edsvalla. Mellerudstorp. Olsäter. Bryngelsrud
3667 Map-pin norr + väst om Edsvalla. Rudsta.
2617 Map-pin Flatvik. Gaperud.
2628 Map-pin norr om Forshaga. Forsnäs. Sundstad
2654 Map-pin Forshaga o söderut. Skived
2643 Map-pin söder om Forshaga. Rud. Bodtorp
2629 Map-pin norr om Forshaga. Rudshult. Ö Deje. Berg
2650 Map-pin söder om Forshaga. Samstorp. Lindrågen. Rudskogen
2627 Map-pin Grava. Ängebäck. Stodene
3661 Map-pin öster om Grums. Älvenäs. Årsås. . Algustad. Valum
2657 Map-pin norr om Grums. Ask. Skallerud. Portila
3660 Map-pin öster om Grums. Hasselnäset. Segerstad. Karterud. Bråte
2658 Map-pin norr om Grums. Malsjö. Lång. Hallen
2646 Map-pin norr om Grums. Vålberg. Stockåker. Karlberg. Stranden
2614 Map-pin Hult
2616 Map-pin Kappstad
2636A Map-pin nordost om Karlstad. Göstahult. Busterud. Bäckelid.
2084 Map-pin syd + väst om Karlstad. Gunnarskär. Skoghall. Norrut till Vänsberg
2082 Map-pin söder om Karlstad. Hammarö. Central del. Rud
2083 Map-pin söder om Karlstad. Hammarö. Norra delen. Tye
3655 Map-pin söder om Karlstad. Hammarö. Sydligare delen. Fiskevik
2637 Map-pin norr om Karlstad. Kring sjön Alstern
3656 Map-pin nordväst om Karlstad. Marmon. Bofasterud. Bråne. Kätterud
3662A Map-pin väster om Karlstad. Nor. Trossnäs. Varpnäs. Ner mot sjön
2615 Map-pin öster om Karlstad. Östra Fågelvik. Romstad. Vång. Spånga
2613 Map-pin öster om Karlstad. Stavnäs. Ekholmen. Silkesta. Rör. Lund
2642 Map-pin norr om Karlstad. Tollerud. Björby. Solberg
3664 Map-pin norr om Kil.Hannäs. Rudstorp. Erikstad
3663 Map-pin norr om Kil. Karlslund. St Kil kyrka. Tollestad. Rävling
3657 Map-pin sydost om Kil. Kärne. Moholm. Tolerud. Skåne
3669 Map-pin nordväst om Kil. Kring Gösjön.Gönäs. Lene. Anaholm. Ö Glänne
3668 Map-pin nordväst om Kil. Prästbol. Karsbol.Myre. Högvalta
3659 Map-pin väster om Kil. Skårebol.Harkevål. Berg
2647 Map-pin väster om Kil, söder om banan. Säldebråten. Ås. Solberg
2655 Map-pin öster om Kil. Söder till norr. Grönås. Fryksta. Fallet
3658 Map-pin Kil, sydvästvart. Sunnanå. Smedstad. England
2659 Map-pin väster om Kil. Tomten. Forsnor. Backarna. (Skållerud)
2622 Map-pin Längs Ölman. Hedetången. Backa. Lövhöjden
2635 Map-pin Längs Ölman. Skyttjärn. Bäckelid. Sutterhöjden
2634 Map-pin Längs Ölman. Skyttorpet. Dalbäcken. Kungsskogstorp
2623 Map-pin Längs Ölman. S Ölmhult. Mellby. Älganäs. Gräsås
3918 Map-pin sydost om Molkom. Åstorp. Aspelund. Laskerud. Viberg
2644 Map-pin norr om Molkom. Duvenäs.Tidafors. Näs
2648 Map-pin sydväst om Molkom. Getebol. Nordvästvart. Högberg. Medåsen
2619 Map-pin söder om Molkom. Glimstorp. Rödmossen
2641 Map-pin nordost om Molkom. Jonsbyn. Herrån
3916 Map-pin sydost om Molkom. Mosserud, Skogsberg.Tågås. Slängserud
2640 Map-pin öster om Molkom. Norr om banan. Mosserud. Lindfors
2618 Map-pin söder om Molkom. Norum. Rådatorp
2620 Map-pin Molkom o österut. Hulteby.
2645 Map-pin Molkom. Tjärn. Rådom. Mosserud
3904 Map-pin söder om Molkom. Västanå. Söre. Åtorp
2624 Map-pin norr om Ölme. Myrom. Lövås. Träfors.
2626 Map-pin norr om Ölme. Skanum. Broby. Hållerud. Rävsala
2632 Map-pin nordost om Ölme. Slättom. Lämås
3944 Map-pin Ölme. Vänerstranden. Bråten. Hultsberg.
2625 Map-pin öster om Ölme. Västervik. Benneberg. Karlslund
3943 Map-pin Ölmeviken. Gustavsvik. Sunnäs
2377 Map-pin öster om Säffle. Gäddvik.Mölnslätten. Stirserud. Ingrirud
2376 Map-pin öster om Säffle. Stavik. Hällbostad. Södra Ny.
3906 Map-pin söder om Storfors. Längs banan. Vid sjöarna
2638 Map-pin Sundtorp. Ängebäckstorp. Fagerås
2584 Map-pin Värmlandsnäs. Botilsäter. Herrestad.
2385B Map-pin Värmlandsnäs. Centralt syd. Rosenborg. Stranden
2381 Map-pin Värmlandsnäs. Dalen. Örö hamn. S Örud. Finserud
2385A Map-pin Värmlandsnäs. Eskilsäter. Kyrkan och kustlinjen söderöver
2384 Map-pin Värmlandsnäs. Gapehult. Godås. Hult
2382 Map-pin Värmlandsnäs. Grimbråten. Ölserud. Byn
2383 Map-pin Värmlandsnäs. Hökhult. Knappa. Barud
3905 Map-pin Väse o söderut till Hovlanda / Sörby. Karsvalla
Serie     Område
4256 Map-pin norr om Alstakan. Bortan. Nästorp
4255 Map-pin norr om Alstakan. Gränsjön o norr om
4186 Map-pin sydost om Alstakan. Järperud. Berga. Tvärud. Klanderud
4247 Map-pin väster + nordväst om Alstakan. Kring sjöarna o nordvästvart
4187 Map-pin öster om Alstakan. Söder om sjön Treen. Treskog. Sätern
4240 Map-pin öster om Åmotsfors. Käringerud. Öjenäs. Myre. Syd mot Salboda
4228 Map-pin nordväst om Åmotsfors. Mellan sjöarna. By. Anneborg. Noresund
4241 Map-pin Åmotsfors. Öster om banan. Norrut längs skjön
4234 Map-pin Åmotsfors. Söderöver mellan sjöarna. Grav. Hälle
4175 Map-pin norr om Arvika. Årbotten. Byn
4177 Map-pin norr om Arvika. Högvalta. Taserud
4178 Map-pin norr om Arvika. Mellbyn. Rud. Krrsmossen
4174 Map-pin norr om Arvika. Perserud. Öjerud. Bosebyn
4173 Map-pin norr om Arvika. Rackstad. Runt sjön mot Perserud
4179 Map-pin norr om Arvika. Speketjärne. Bergsjöns östra del
4180 Map-pin norr om Arvika. Stålsberga. Bjälverud. Brättne
4246 Map-pin nordost om Charlottenberg. Åssätern. Vålängen. Hultet
4225 Map-pin väster + sydväst om Charlottenberg. Morast. Långlanda. Tälle
4249 Map-pin nordost om Charlottenberg. Norr om Borgsjön. Håvilsrud. Gränsen
4245 Map-pin Charlottenberg o norrut längs banan. Eda.
4244 Map-pin sydost om Charlottenberg. Öster om banan. Kavelbron.
4248 Map-pin nordost om Charlottenberg. Sjön Vällen. Häljeboda. Riksgränsen
4224 Map-pin nordväst om Charlottenberg. Söder om älven. Västergården.
4226 Map-pin väster om Eda kyrkby. Kortlanda. Västby.
4243 Map-pin öster om Eda kyrkby. Lreot. Västby. Holmen.
4227 Map-pin Eda kyrkby. Sjögervål. Nolby.
4172 Map-pin norr om Edane. Kronan. Åstenäs
4171 Map-pin nordväst om Edane. Mölnerud. Ragnilsrud. Byn
4176 Map-pin nordost om Edane. Vikene Gullesbyn. Åmot
2675 Map-pin söder om Glava. Berga. Hönacka
2673 Map-pin Glava. Knåll
2674 Map-pin sydväst om Glava. Tjärnebacka. Ståstilla
2676 Map-pin söder om Glava. Väst(er)by. Hillringsberg. Tjärnebacka
2677 Map-pin söder om Glava. Vissle. Rasken. Glaåkern
4159 Map-pin söder om Gräsmark. Berg. Norra Västerrottna.Stenserud
4157 Map-pin sydost om Gräsmark.Getnäs. Gettjärn
4161 Map-pin väster om Gräsmark. Granbäckstorp. Västerut till sjön Kymmen
4069 Map-pin väster om Gräsmark. Kalvhöjden. Västerut till Fredros. Sjöarna
4164 Map-pin norr om Gräsmark.. Kring Grässjön. Lönnhöjden
4163 Map-pin norr om Gräsmark.Norra Bråne. Brandsbol
4162 Map-pin Gräsmark. Öster om sjön. Granbäck
4165 Map-pin nordväst om Gräsmark. Sjön Kymmen., kring dess norra del.
4166 Map-pin väster om Gräsmark. Sjön Kymmen., kring dess södra del.
4160 Map-pin söder om Gräsmark. Trötvik.Borra Sandviken
4257 Map-pin öster om Gullesbyn.Svartåna. Markerna norr därom
4184 Map-pin norr om Gunnarskog. Backa. Ryggestan
4185 Map-pin ost + nordost om Gunnarskog. Gårdsås. Norrut mot skogarna. Lövnäs
4242 Map-pin nordväst om Gunnarskog. Glebergen. Djupfors. Fjäll
4182 Map-pin sydväst om Gunnarskog. Kring Backsjön
4183 Map-pin norr om Gunnarskog. Räxed. Grötvål. Väster om sjön
4181 Map-pin söder om Gunnarskog. Sydväst om sjön Gunnern
4237 Map-pin Jössefors o västerut. Sulvik
4235 Map-pin väster om Jössefors. Ränkesed. Årtakan.
4233 Map-pin nordväst om Jössefors. Växvik. Hallebol. Sandsgården
4221 Map-pin sydväst om Köla. Adolfsfors. Älgestad. Lunden
4220 Map-pin söder om Köla. Bålstad. Skarbol
4219 Map-pin Köla. Väster o nordvästvart Korterud. Kring Lersjön
4229 Map-pin sydväst om Koppom. Gällsbyn. Fjäll. Rämjäng. Tällesbyn
4230 Map-pin söder om Koppom. Järnskog.Slärteg. Bete. Hajom
4231 Map-pin Koppom. Längs banan. Beted. Skönnerud
4232 Map-pin nordost om Koppom. Öster om Kölaälven. Boda. Rönningen
4217 Map-pin väster om Koppom, Strömsmark. Vadjungsed
4223 Map-pin Koppom. Väster om älven. Hovsten
4222 Map-pin norr om Koppom. Väster om Kölaälven. Solberga. Tömte
4168 Map-pin söder om Mangskog.
4170 Map-pin norr + nordväst om Mangskog. Fjäll.
4067 Map-pin norr om Mangskog. Salungen. Trehörningen
4169 Map-pin väster om Mangskog. Slobyn.
4167 Map-pin Mangskog. Tobyn
4239 Map-pin norr om Ottebol. Ny kyrka. Björkenäs.Fiskevik. Klätten
4236 Map-pin Ottebol o väster o söder därom. Brevik. Skattebol
4238 Map-pin kring Ottebol stn. Hungarsvik. Olebyn
4068 Map-pin nordväst om Rottneros. Kring Ängsjön. Ängen. Ulvsjön. Brånändan
4254 Map-pin väster om Rottneros. Stort skogsområde bort mot Mangskog.
3653 Map-pin söder om sjön Stora Gla. Finntorp. Granmon. Hällesbyn
4215 Map-pin väster + norr om Skillingmark. Gunnerud. Boda. Tallåsen
4218 Map-pin nordost om Skillingmark. Lässerud. Fogderud. Norrut till gränsen
4216 Map-pin Skillingmark o söderöver. Holmserud. Kronen. Påterud
4155 Map-pin väster om Sunne. Sjön Rotttnens sydspets. Arås. Hån. Brosstorp
Varmland

Övrigt i Värmland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson