Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3817 Map-pin Böle. Kvarnbäcken.
3811 Map-pin väster om Böle. Kyrkbyn. Hultbacken
3818 Map-pin norr om Böle. Pålberget
3852 Map-pin Hemmingsmark. Gränsmarkerna. Gagsmark
5028 Map-pin nordväst om Lillpite. Åträsk. Svallfors
3810 Map-pin söder om Lillpite. Holmen (Roknäs)
3814 Map-pin nordväst om Lillpite. Längs älven
3822 Map-pin söder om Lillpite. Ner till Rokån
3812 Map-pin norr om Lillpite.Norrbodarna. Brattknabben. Storsträsk
3808 Map-pin Lillpite. Norr om landsvägen
3813 Map-pin norr om Lillpite. Norrut längs Piteälven
3809 Map-pin Lillpite. Söder om landsvägen
3824 Map-pin Norrfjärden
3825 Map-pin norr + ost om Norrfjärden. Bastunäset. Småland. Porsnäs
3807 Map-pin sydost om Norrfjärden. Håkansön. Jönsbyn. Klubbviken
3823 Map-pin väster om Norrfjärden. Kopparnäs. Tullnäs. Norrut.
3806 Map-pin söder om Norrfjärden. Kring Håkansöfjärden
3827 Map-pin norr om Norrfjärden.Nybyn. Tranuträsk
3804 Map-pin norr om Piteå. Djupviken. Ankarskatan. Hällan. Näsudden
3801 Map-pin söder om Piteå. Grundvik. Höglandsnäs
3828 Map-pin väster om Piteå. Hemlunda. Bergsviken. Lugnet
3829 Map-pin sydväst om Piteå. Hortlax.
3845 Map-pin söder om Piteå. Jävreån. Jävreträsken
3844 Map-pin söder om Piteå. Kråkviken. Söderut till Jävre
3843 Map-pin söder om Piteå. Munksund. Skuthamn. Pitholmsheden
3842 Map-pin öster om Piteå. Nötön. Kring sjön Storträsket
3805 Map-pin norr om Piteå. Öjebyn. Karlberg. Bärtnäset
3816 Map-pin nordväst om Piteå. Öjebyn stn. Lappgärdan. (Bölebyn)
3802 Map-pin väster om Piteå. Öster om Bergvikssundet. Kullen
3835 Map-pin söder om Piteå. Söder om Hortlax. Edviken
3850 Map-pin sydväst om Piteå. Söder om Hortlax. Kring berget Knöppeln.
3799 Map-pin öster om Roknäs. Längs sjöstranden. Ryggskatan
3815 Map-pin öster om Roknäs. Längs Svensbyfjärden till Bergsviken
3800 Map-pin öster om Roknäs. Näsudden. Ön.
3798 Map-pin Roknäs. Ner mot fjärden
3838 Map-pin Roknäs o söderöver
3803 Map-pin öster om Roknäs. Sjulnäs. (Långnäs)
3839 Map-pin väster om Roknäs. Söder om Rokån. Kring Kalaträsket
3851 Map-pin sjön Finnträsket, Gränsmarkerna. Kälen.
3836 Map-pin sydost om Svensbyn. Blåsmark
3841 Map-pin söder om Svensbyn. (Blåsmark)
3840 Map-pin kring Svensbyn. Mjösjön
3837 Map-pin öster om Svensbyn. Till Bergsviken
3846 Map-pin sydgränsen. Jävrefjärden. Gravlund. Kinnbäcksfjärden
Norrbotten

Övrigt i Norrbotten© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson