Nytt för januari 2009:

Tre serier från Skellefteå har definierats och lagts in: Prästbordet, Medle och Myckle

Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3853 Map-pin Åbyälven nedströms Ålund. Tväråfors
3854 Map-pin Åbyälven uppströms Ålund. Gränsmarkerna
3855 Map-pin Åbyälven vid Klubbfors. Söderut. Jakobsfors
3858 Map-pin Åbyfjärden o västerut. Byskeälvens norra strand
3847 Map-pin Åbyn
1895 Map-pin Öster om Bastuträsk. Röjnoret. Finnfors. Karsträsk
2042 Map-pin Väster om Boliden. Bjurvattnet. Långselet. Stavträsket
2041 Map-pin Söder om Boliden. Dalfors. Bruträsk. Bjurliden
1999   nordost om Boliden. Storselet. Häbbersliden. Nybäck
2036 Map-pin norr om Boliden. Strömfors. Bastuliden. Granholm
5013 Map-pin Byskeälven vid Åselet. Melsträsk. Degerträsk
2040 Map-pin Byske norr om älven
2039 Map-pin Byske söder om älven o nordvästvart. Stensjön
2038 Map-pin väster om Byske västvart. Backa. Tällberg. Lillkågeträsk
1995 Map-pin väster om Drängsmark. Hedbäcken. Hemmistjärn. Brattliden
1997 Map-pin nordväst om Drängsmark. Källdal. Bodal. Kring Bastuträsket
1996 Map-pin Drängsmark o nordvästvart. Stormark
1993 Map-pin söder om Drängsmark. Tällåsen. Brännan. Kläppen
3862 Map-pin söder om Fällfors. Klöverfors. Jordbruksmarken
3860 Map-pin Fällfors. Söderut. Aspliden. Nyfors. Segerlund
3863 Map-pin söder om Fällfors. Storbrännan. Norrlångträsk. Lidbacken
3861 Map-pin söder om Fällfors. Tvärån. Åförs. Lövholm. Svartå. Nide
3857 Map-pin norr om Finnträsk o sydostvart. Tåmeträsk
3856 Map-pin nordväst om Finnträsk. Tjälfors. Lundfors. Blåfors
2037 Map-pin Forsbacka. Västerut söder om banan
1872 Map-pin söder om Gummarksträsket
5033 Map-pin nordväst om Jörn. Kring sjön Granbergsträsket
5035 Map-pin söder om Jörn. Östra Jörnsmarken. Västra Stavträsk
5034 Map-pin syd + väst om Jörn. Pärlström. Björkliden. Älgträsk
5041 Map-pin kring Jörn. Samhället. Norrut längs banorna. Ö Åliden
5042 Map-pin öster om Jörn. Selsliden. Dalliden. Lundbacka
3797 Map-pin Kåge
3794 Map-pin nordväst om Kåge. Ersmarksängena
3788 Map-pin Kågefjärden. De inre vattnen. Kåge
1992 Map-pin norr om Kåge. Frostkåge
3795 Map-pin nordväst om Kåge. Kågedalen söder om älven
3796   väster om Kåge. Mot Ersmark
3790 Map-pin nordväst om Kåge. Norr om landsvägen
3791   norr om Kåge. Norr om Lillån. Spisen
3793 Map-pin nordost om Kåge. Östanbräck
1990 Map-pin norr om Kåge. Ostvik
1991 Map-pin norr om Kåge. Ostviksbrännan. Tjälen. Björkhammar
3792 Map-pin öster om Kåge. Sjulsviken. Önnänget. Söderbodarna
3789 Map-pin Kåge. Storkåge
3784 Map-pin Kalvträsk o norröver. Kring Lidsträsket
1876 Map-pin sydost om Klutmark. Gärdsmark
1875 Map-pin sydost om Klutmark. Gummark
1873 Map-pin sydväst om Klutmark. Orrliden. Lidbacken. Liden
1874 Map-pin syd + väst om Klutmark. Stavbäck. Gråberg. Djupgroven
1988 Map-pin nordväst om Kusmark. Eriksdal. Högdal. Kusliden
1977 Map-pin Kusmark. Kågedalen. Nylunda
1989 Map-pin nordväst om Kusmark. Sandfors. Häbbersfors. Kvarnförsliden
5020 Map-pin Mensträsk. Norrut. Gränsmarkerna
3782 Map-pin söder om Norsjö Avaliden. Aliden. Söderut till Hemminge
3785 Map-pin öster om Norsjö. Bjursele. Tjärnberg. Böle
3786 Map-pin öster o nordost om Norsjö. Bodbyn. Bastutjärn. Tallberget
3783 Map-pin söder om Norsjö. Ensamheten. Tvärliden. Risliden
5003 Map-pin Norsjö. Nordost om landsvägen. Storliden
3778 Map-pin sydost om Norsjö. Pjesörn. Rönnfällan. Lidsträsk
3779 Map-pin sydost om Norsjö. Vajsjön. Bränntjärnliden. Arnberg
1898 Map-pin sydost om Skellefteå. Antholmen. Stackgrönnan. Söder om älven
1899 Map-pin söder om Skellefteå. Innervik. Rönnbäcken
1896 Map-pin sydväst om Skellefteå. Klutmark.. Österut. Flocktjärn
1897 Map-pin väster om Skellefteå. Medle
1982 Map-pin Skellefteå, Medle, Myckle
1983 Map-pin väster om Skellefteå. Norr om älven
1894 Map-pin söder om Skellefteå. Norr om Bodaträsket. Kroksjön
1979 Map-pin Skellefteå. Öster. Söder om älven. Tjärn
1978 Map-pin Skellefteå, Prästbordet, Degerbyn, Myckle
1900 Map-pin sydost om Skellefteå. Söder om älven
1981 Map-pin väster om Skellefteå söder om älven. Lund.
1984 Map-pin norr om Skellefteå. Stämningsgården.
1985 Map-pin nordväst om Skellefteå. Stensvedjan Upp till Varuträsket
1976 Map-pin sydost om Skellefteå. Tjärn. Rotet. Hästhagen
1987A Map-pin nordväst om Skellefteå. Varuträsket. Klintforsliden. Åliden
1987b Map-pin nordväst om Skellefteå. Varuträsket. Klintforsliden. Åliden
1986 Map-pin nordväst om Skellefteå. Varuträsk. Sydväst till banan
1980 Map-pin Skellefteå. Väster. Söder om älven
1883   nordväst om Skråmträsk. Bjurfors. Valliden
1869 Map-pin Skråmträsk. Sydostvart. Brännvattnet
1868 Map-pin Stensträsk. Västra Skråmträsk
1998 Map-pin Storkågeträsk. Kring sjön
Serie     Område
3197 Map-pin väster om Holmsund. Ansmark. Norrmjöle
3215 Map-pin kring Holmsund. Obbola. Havsbandet
3198 Map-pin väster om Holmsund. Sörböle. Strömbäck. Norrböle
3199 Map-pin nordväst om Holmsund. Stöcke.
3196 Map-pin norr om Hörnefors. Bjämberg. Nyland. Högskuru
3195 Map-pin öster + norr om Hörnefors. Häggnäs
3194 Map-pin Hörnefors. Hörneå. (gränsen) Norrbyn. Norrbyskär
3193 Map-pin öster + nordost om Hörnefors. Sörmjöle. Stugunäs.
3234 Map-pin Kustbandet. Norum. Sandåsen. Brednoret
3233 Map-pin Kustbandet.Skeppsvik. Ytterboda. Ivarsboda
3459 Map-pin kring Sävar. Gran
3002 Map-pin Sävar o väster därom. Täfteböle. Hjoggmark
3216 Map-pin nordost om Sävar. Tväråmark. Gunnismark. Degerbyn
2892 Map-pin väster om Umeå. Bjännsjö. Degersjön. Mellansvartbäck
2891 Map-pin sydväst om Umeå. Djäkneböle. Bösta. Yttersjö
3224 Map-pin norr om Umeå. Ersmark. Gärssjöbäck
3225 Map-pin norr om Umeå. Fällforsån. Strömsör. Hissjön
2889 Map-pin sydost om Umeå. Hössjö
2890 Map-pin sydväst om Umeå. Hössjö. Kasamark
2991 Map-pin nordväst om Umeå. Klockarbäcken. Piparbölesjön. Hissjön
2990 Map-pin väster om Umeå, norra stranden. Baggböle. Kåddis
3213 Map-pin väster om Umeå. Överboda. Strand.
3223 Map-pin väster om Umeå. Röbäck. Böleå. Rödberget
2883 Map-pin väster om Umeå, södra stranden. Klabböle. Skravelsjö
2893 Map-pin väster om Umeå. Sörfors. Myrbäck
2894 Map-pin sydväst om Umeå. Stöcksjö.
3222 Map-pin Umeå. Teg. Ön. Söderut till Hällan
3210 Map-pin norr om Umeå. Tjälamark. Håkmark
3212 Map-pin öster om Vännäs. Brattby. Berg. Gubböle
3214 Map-pin söder om Vännäs. Holmnäs. Rödtjärn
3219 Map-pin väster om Vännäs. Långsjö. Holmbäck. (gränsen) Braxsele
2872A Map-pin Vännäs o norrut. Nyby. Pengfors. Hällfors
2873 Map-pin Vännäs o norrut. Stennäs.Nilsland
2874A Map-pin norr om Vännäs. Orrböle. Fällfors. Nygård. Innergård
3211 Map-pin öster om Vännäs. Östra Spöland. Västanbäck
2876 Map-pin söder om Vännäs. Söder om Umeälven. Västerås. Nybo
2882 Map-pin norr om Vännäs. Vännfors. Nyåker
2879 Map-pin norr om Vännäs. Väster om älven. Spöland
2875A Map-pin norr om Vännäs. Väster om Umeälven. Kolksele. Mjösjö
Serie     Område
2000 Map-pin öster om Boliden. Svanström. Svanfors. Norrliden
Vasterbotten

Övrigt i Västerbotten© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson