Vårt "okända" landskap.

Här ligger bilder som jag inte lyckats definiera, eller inte lurat färdigt på.

Titta gärna runt. Kommer du på något så hör av dig! Fler får då glädjen av din upptäckt.

Kyrkor bör kunna vara hyfsat lätt att bedöma. Har jag fel?

OBS!! Många har hört av sig på senare tid med svar på var bilder här är tagna.

Det är mycket uppskattat. Jag har bara inte haft tid att ta tillvara alla rättelser. De kommer att införas allteftersom. Återigen: tusen tack!

Johan Ahlén

Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
119  
120  
121  
122  
144  
145  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
166  
169  
170  
171  
172  
173  
1838k  
1979k  
1984flyg  
1985k  
3536kass  
X019   12 villor i Gnesta?
118   Skåne Småland Västergötland Skåne
Serie     Område
X015   "1951" på ladans tak (32). Järnväg
X105   Åttkantig lada (=Norrland) Älv. Mindre samhälle. Skadad film
X1256 Map-pin badhotell...
X218   Bygdegård? (11)
X039   Dubbelspår. Sjö. Brädgård (48)
X1056 Map-pin dubblettbilder
X102   Endast 13 motiv i serien
X217   Gods (01, 02). Gods (43, 44) Strand
X078   Havsstrand (? 50) Skadad film
X251   Herrgård (01) Strand. Halmtak
X037   Herrgård (05, 07)
X259   Herrgård (50, 51) Strand. Vattendrag. Skadad film
X048   Herrgård vid strand (22). Å.
X032   Herrgård vid strand. Skola. Bildstörningar
X073   (järnväg)
X952   Järnväg. Å
X035   Järnväg. Kraftledning
X051   Järnväg. Mest småbruk
X052   Järnväg. Strand. Kolmilor (05)
X031   Knappast Skåne
X044   Knappast Skåne
X104   Knappast Skåne
X046   Knappast Skåne. Strand
X076   Kringbyggda gårdar. Skadad film
X068   Norrländsk kustmiljö?
X221   Norröver?
X010   Norröver, meandrande å
X050   Schaktning? (19). Strand. Brädgård (40). Å
X014   Sjö. Danspalats. Mest små hemman
X067   Sjö. Träindustri
X079   Skadad film
X265   Skadad film (ljusfel)
X248   Slott (07) Strand
X210B   Strand
X295   Strand
X271B   Strand? (35)
X049   Strand? (46)
X246   Strand. Halmtak
X234   Strand. Kraftledning. Älv
2112 Map-pin Strand med hamn? (37)
X074   Strand. Timmerhus
X210A   Strand. Träindustri
X064   Strand. Träindustri. Knappast Norrland
X005   Svealand / Norrland
X286   Tegel- o spåntak. Ej halmtak
X072   Träindustri (1). Sjö
X001   Vintersjöfart
Serie     Område
3709   å
5036   å
1328   å / älv bild 23
2275B   å bild 20 o 31
1314B   å bild 25, strand bild 18 och 41
6318   å bild 46 o 47
4420   älv bild 08 (med såg) o 13
6276 Map-pin å och litet slott bild 05
5236 Map-pin badstrand resp strandmad bild 04 o 05
4370   bättre ställe vid sjön bild 16
1582 Map-pin bild 21 = gård på uddde
2356   Bohuslän? (strandlinje)
4446   Brädgård vid vatten, bild 22
4365   fabrik vid sjöstrand
4701 Map-pin mkt vatten. Även: järnväg sågverk älv?
2302b   sjö bild 21
1128A   sjö bild 26, 43 och 44
2701 Map-pin sjöstrand (33)
1002 Map-pin större vattendrag bild 16, 32, 44 och 45
4381   stort vatten (älv?) bild 06 o 07
4383   stort vatten på flertal motiv
4372   strandängar bild 02
4379   strandängar bild 32
2354   strand bild 01
3363   strand bild 03 o 04
3364   strand bild 04
4410 Map-pin strand bild 11 m fl
4367   strand bild 14 o 15
3864   strand bild 17
2355   strand bild 17 44 45 Bohuslän?
4781 Map-pin strand bild 22
2731 Map-pin strand bild 23
5215   strand bild 30
4714   strand bild 32 mm
3681   stränder o strandängar i Norrland (...?)
5011   stränder o timmerflottning i Norrland
6311   stränder på flertal motiv
3545B   strandlinje bild 9, Sjö / älv bild 13
4193A   strandlinje (mot stort vatten?) på flera motiv
3662 Map-pin strandlinje (mot stort vatten) på flera motiv
5067   strandlinjer o strömmande (bild 14) vatten (i Norrland?)
3396   strand på flertal motiv
X2869A Map-pin strand till sjö eller älv
3090A Map-pin strand (till stort vatten) på flera motiv
4378   strand till stort vatten på flera motiv
5004   strand vid större vatten på flertal motiv
2966 Map-pin strömmande vatten bild 02
4779   strömmande vatten bild 26
2132 Map-pin sund / vik bild 44
3492b   utmed större vatten / älv
2989   vatten bild 36
3698   vattendrag / å bild 13, 16, 19 och 41
6338   vattendrag bild 01
1884   vattendrag bild 37
3055 Map-pin vatten i fonden (bild 44) Mälaröarna?
4376   vik bild 35 o 46
2357   vik bild 51
Serie     Område
4812  
Okant

Övrigt i Okänt© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson