Här finns lantgårdar och torp, villor, herresäten, egnahem, kyrkor och småindustrier... Tiotusentals motiv från hela Sverige på 1950-talet.
Negativen låg bortglömda i årtionden. Nu har de kommit tillrätta!

Fotoarkivet består av negativ film i rullar om 50 motiv prydligt förpackade i plåtburkar. Med början år 2007 har största delen av materialet digitaliserats och registrerats i en databas. Till hjälp för att lokalisera var de olika bildserierna är tagna finns en uppsättning av Generalstabskartan, norra och södra delen. Just de blad som fotografen och piloten hade med sig i flygplanet och där de ritade in det område där varje serie är tagen. Samtliga blad utom tre är återfunna.

Här finns inte bilder på samtliga Sveriges gårdar, men en hyggligt stor andel. En försiktig beräkning ger vid handen att möjligen så många som hälften av Sveriges lantgårdar vid denna tid (1950-tal) finns med i denna databas. Lycka till i sökandet!

Nya kommentarer Visa alla 31692 kommentarer

 • Span2_70676200-abbe-11e1-babf-1231381d7b28

  Blädinge-Hults gård 1, 342 52 Vislanda, från hyfsat nära öster.
  Koordinater: 56.853407, 14.466317

 • Span2_04b3dfa2-abaf-11e1-afdf-12313d2fe852

  Härlöv MELLANGÅRD 1 och RINGAGÅRD 4, 342 92 Alvesta, från ungefär SSV.
  Koordinater: 56.965796, 14.637705

 • Span2_f7b15e9e-abc0-11e1-babf-1231381d7b28

  Forsdala Trädgård 1, 342 90 Alvesta, från väster.
  Koordinater: 56.891323, 14.51537

Nya platsdefinitioner Visa alla 20585 platsdefinitioner

 • Span2_f52bee68-abbc-11e1-9ec5-12313d035c52

  56.5362604464049°, 14.9781491824358°

 • Span2_b6eca8cc-abb7-11e1-80a7-1231392da59d

  57.3183109963287°, 14.8692482478198°

 • Span2_9261e93c-abbb-11e1-9ef1-1231380e4e93

  63.0°, 20.0°

Hitta bland motiven

Arkivet består således av foton och kartor. Inga noteringar om socknar, län eller fastigheter finns i materialet. För att kunna söka har vi valt en närliggande ort och seriens läge i förhållande till den. Till exempel "sydväst om Tätorten". Det är en högst godtycklig bestämning som inte tar hänsyn till om Tätorten ligger i en angränsande socken, eller ens i ett annat landskap. Vi ber därför sökare att ha överseende med indelningen, och kommentera den gärna!

Ett okänt landskap

En försvarlig portion av arkivets bilder har inte gått att bestämma. Serienumret är kanske inte bevarat på filmens plåtburk, eller så finns siffran inte inskriven på någon (bevarad) karta. Dessa serier finns samlade i ett eget "landskap" kallat Okänt. Flera besökare så här långt har varit behjälpliga i placeringen av dessa serier. Men en lång rad serier gäckar oss fortfarande. Där kyrkor finns med bland bilderna kan möjligen bestämningen gå lättare...?

Hjälp, jag hittar ändå inte min gård!

Tyvärr är det så ibland, förstås. De som flög i planet var inte mer än männinskor. De hade höga ambitioner och var duktiga yrkesmän, men ibland missade dom. En gård blev helt sonika utelämnad, det är bara så. Efter att många besökare ägnat mängder av timmar åt sökning i detta arkiv är det endast vid enstaka fall som man kan konstatera att en gård helt enkelt lämnats ute. Tråkigt, men så är det.

Min gård finns inte, kan ni ändå hjälpa mig?

Vissa områden är helt enkelt inte fotograferade. Inte vid denna tid i alla fall (1950 – 1957). Då finns möjligheten att vi kan leta upp en senare bild. Får vi fråga via e-post är detta vårt standardsvar:
Hej och tack för att du hört av dig.
Jag har inte bilder därifrån in mitt arkiv, men jag kan möjligen få fram något.
I så fall är det troligen ett motiv i färg taget senare, från slutet av 1950-talet till framemot 70-talet.
Villkoren kring sådan leverans gäller endast tavlor, färdiga att hänga på väggen, så som de presenteras i min Webbshop med Prislista
Jag kan alltså inte erbjuda små bilder, 13 × 18 cm i detta sortiment, eller lägga ut alla bilder i den aktuella serien på min hemsida.
Vill du fortfarande att jag skall undersöka saken? Jag gör det gärna, fast det kan komma att ta lite tid, och framgång kan inte garanteras.
Du kommer i så fall att få se motivet innan du tar ställning. Du har förstås full frihet att avstå från affär även i det skedet, men nu vet du förutsättningarna.

Svara i så fall på detta och ge mig lite fakta (i den mån du inte redan gett tillräckligt):
Gårdens namn och hur jag hittar den på kartan. Jag behöver även en skiss på hur gården ser ut (såg ut..). Alltså huvudbyggnad, ekonomibyggnader, vägar, omgivande natur etc. Dagens postadress är också bra, liksom andra fotografier och även koordinater. Det du tycker du har möjlighet att skicka.
Kontakta oss för mer information

Landskap Bilder
194 953
Okänt 15 279
Lappland 2 184
Norrbotten 2 956
Västerbotten 10 556
Ångermanland 11 148
Jämtland 1 429
Härjedalen 120
Medelpad 2 259
Hälsingland 6 525
Dalarna 9 432
Gästrikland 1 282
Värmland 20 194
Västmanland 6 286
Uppland 2 940
Södermanland 6 918
Närke 7 719
Dalsland 7 375
Bohuslän 1 824
Västergötland 22 279
Östergötland 7 253
Småland 29 977
Halland 5 138
Gotland 1 571
Öland 2 688
Blekinge 2 351
Skåne 7 270

Gå direkt till en serie

Läs mer om bildkvalitét på Tekniksidan.


© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson