Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3441 Map-pin öster om Björna. Bergvattnet. Getingstabodum.
2996 Map-pin nordost om Björna. Från Bodumsjön norrut till Flyggsjön
3207 Map-pin norr om Björna. Längs banan till Långviksmon
3442 Map-pin sydost om Björna. Sunnansjö. Österut. Svedje
3208 Map-pin Björna. Sydost över banan. Gideå
3191 Map-pin väster om Björna. Sydvästvart, kring Ledingsjön
3189 Map-pin väster om Björna. Uttersjö. Björnsjö. Norrut. Nybyn
5696 Map-pin norr om Bredbyn. Kubbe
3094 Map-pin Bredbyn. Norra sidan
3087 Map-pin öster om Bredbyn, norr om sjön
5698 Map-pin norr om Bredbyn. Risbäck. Stora områden med fäbodar
3071 Map-pin sydost om Bredbyn, söder om sjön. Jvg
3093 Map-pin väster om Bredbyn. Sörflärke
3086 Map-pin Bredbyn. Sydostvart till Galasjön
2682 Map-pin Forsmo. Östra sidan om älven
3440 Map-pin Gideå
3006 Map-pin norr om Gideå. Hattsjön o söder därom
2997 Map-pin norr om Gideå. Längs landsvägen till Flärke
2995 Map-pin nordväst om Gideå. Norr om Gissjön. Bölen. Västergissjö
3443 Map-pin Gideå. Söder om sjön o österut
3448 Map-pin öster om Gottne. Grytsjö söderut till kring Fors
3449 Map-pin kring Gottne. Norrut öster om ån. Skogarna. Jvg
3445 Map-pin norr om Landsjösjön. Getingsta
3446 Map-pin söder om Landsjösjön. Utanlandsjö. Klinge
3454 Map-pin norr om Mellansel. Kring Gottne stn. Norrut fäbodar
3455 Map-pin Mellansel sydostvart längs banan + norrut
3456 Map-pin väster + norr om Moliden. Flärke o rakt norrut väster om ån
3457 Map-pin väster om Mo. Moliden. Längs åns södra sida
3465 Map-pin Mo o söderöver. Öster om ån
3458 Map-pin söder om Mo o söderöver. Väster om ån
3450 Map-pin norr om Mo. Öster om ån. Hållen. Skogen öster därom
3074 Map-pin kring Sidensjö
3461 Map-pin nordost om Sidensjö. Billsjösjön o norröver
3066 Map-pin nordväst om Sidensjö. Bölen. Tjäl
3473 Map-pin sydost om Sidensjö. Brynge. Västersel
3073 Map-pin väster om Sidensjö. Drömme, Kläppen o vidare
3065 Map-pin nordväst om Sidensjö. Källom. Överå
3083B   norr om Sidensjö. Kring Bysjön. Bygden väster därom
3085   norr om Sidensjö. Kring Bysjön. Bygden väster därom
3072 Map-pin väster om Sidensjö. Kring Grätnässjön. Österut mot Drömme
3067 Map-pin norr om Sidensjö. Myre. Tjäl
3068 Map-pin norr om Sidensjö. Nyland o vägskälen
3051 Map-pin kring Skorped
3061 Map-pin sydost om Skorped. Djupsjö
3092 Map-pin norr om Skorped. Johannisberg. Önskan
3050 Map-pin väster om Skorped. Längs banan o vägarna
3052 Map-pin öster om Skorped. Mosjö o österut
3060 Map-pin sydost om Skorped. Uberg söderut till Degersjön
3886 Map-pin kring Storsjön. Grundtjärn. Omsjö. Norrut
3885 Map-pin Västan- o Östanbäck. Söderut mot Grundtjärn
Serie     Område
3251 Map-pin söder om Bjurholm. Aggnäs. Vännäs
2868 Map-pin väster om Bjurholm. Balsjö. Nyland. Västerut, stort område
3250 Map-pin kring Bjurholm. Bergvattnet. Berg. Balfors. Balåker
3249 Map-pin kring Bjurholm. Mariebäck. Backfors. Högås. Nyby
3217 Map-pin nordöst om Bjurholm. Mellantjärn. Mellansjö. Lillarmsjö.
3248 Map-pin nordost om Bjurholm. Näsland. Näsmark. Slättmark. Degernäs
3256 Map-pin nordväst om Bjurholm. Sunnanå. Högland. Otternäs.
3218 Map-pin öster om Bjurholm.Vitvattnet. Forsnäs
5067 Map-pin Norr om Bredbyn. Norrflärke. Kubbo o söder därom
3432 Map-pin Degerfjärden o Saluån. Skademark
2869 Map-pin Gideälven från Tällvattnet till Nyliden. Stennäs
3434 Map-pin Grundsunda o norrut. Bodum. Högen
3439 Map-pin väster om Husum. Kring Sörflärke
3438 Map-pin sydväst om Husum. Kusten. Västerstensätter. Ultrå
3433 Map-pin norr om Husum. Lakamark. Eldsmark. Gidböle
3436 Map-pin kring Husum o norröver. Husbyn. Sjöarna.
2994 Map-pin Längs Lödge älv. Storfall. Högland. Nygård. Nordsjö
3202 Map-pin väster om Långviksmon. Hemling. Berg
3206 Map-pin väster om Långviksmon. Movattnet
2867 Map-pin nordväst om Mjösjön. Grannäs. Strömåker. Bredträsk
2865 Map-pin norr om Mjösjön. Karlsbäck
2885 Map-pin norr om Nordmaling. Bäckliden. Djupsjö. Högland
2900 Map-pin norr om Nordmaling. Brattfors
2897 Map-pin öster om Nordmaling. Håknäs. Långed
2899 Map-pin nordost om Nordmaling. Hallen. Torrböle
2886 Map-pin norr om Nordmaling. Hummelholm. Åliden
2895 Map-pin söder om Nordmaling. Järnäs öster
3209 Map-pin söder om Nordmaling. Järnäs väster
3190 Map-pin norr om Nordmaling. Ledusjö. Baggård. Sunnansjö
2898 Map-pin nordost om Nordmaling. Mullsjö.
2896 Map-pin Nordmaling o söderut. Bredvik. Nyvik
3192 Map-pin norr om Nordmaling. Stavsjöholm. Djupsjösågen
2864A Map-pin Norrfors. Norrut längs Lödge å. Bjärten
3253 Map-pin kring Nyåker. Åliden. Gamla Brattsbacka
3254 Map-pin väster om Nyåker. Brattsbacka. Kring Vångsjön. Långvattnet
3252 Map-pin norr + ost om Nyåker. södra Aggnäs. Hörnäs. Åliden. Tallberg. Högbränna
2984b Map-pin Rundvik
2985 Map-pin väster om Rundvik. Aspeå
2986 Map-pin väster och öster om Rundvik. Ava. Rönnholm
2993 Map-pin nordväst om Rundvik. Jansmark. Flärke. Byviken.Holmsjön
2984 Map-pin Rundvik. Lögdeå
2987 Map-pin väster om Rundvik. Nyland. Kring Gryssjön
2988 Map-pin norr om Rundvik. Uppströms Lögdeälven. Hyngelsböle. Klöse
3203 Map-pin Trehörningsjö
3204 Map-pin nordväst om Trehörningsjö. Djuptjärn. Kantsjö
3205 Map-pin sydväst om Trehörningsjö. Grundsjö. Långvattnet
3007 Map-pin öster om Trehörningsjö. Lemelsjö. Lomviken. Västansjö
2866 Map-pin norr om Trehörningsjö. Mjösjö. Kring Önskasjön o västvart
3201 Map-pin väster om Trehörningsjö. Nyliden.
3240 Map-pin sydväst om Vännäs. Holmbackarna. Gräsmyr
3244 Map-pin väster om Vännäs. Pengsjö. Östanbäck. Brännland. Stensvattnet
3239 Map-pin sydväst om Vännäs. Småbrännorna. Vibo.
Angermanland

Övrigt i Ångermanland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson