• Ladugården riven eller nedbrunnen på 60-talet..

 • Öbergs gård Harestorp.

 • Gården klämma från väster
  Ekonomibyggnaderna rivna. Bostaden nedbrunnen men ersatt med ett nytt hus på samma plats.

 • Ölmebys gård i By

 • Gården By
  Ladugården brann ner i början av 70,talet

 • Folkskolan från SV.
  3:e och 4:e klass i det högra huset
  5:e och 6:e klass i det vänstra huset.
  Här gick jag 1959 - 1963

 • Gården Berg

 • Glänna.
  Helt borta idag. Försvann när järnvägen lades om.

 • Åsa Gård eller Skanzes är,helt borta idag.

 • Åsa Gård från öster.
  I förgrunden trädgårdsmästariet.
  Längst ner i vänstra hörnet skymtar Gästgiveriet.

 • Småskolan.
  Här gick jag 1:a och 2:a klass,1957 - 1958.

 • Hööks från SO.
  I korsningen mellan Ölmanäs Ringväg och Jutegårdsvägen.
  Snett emot Pölagården.

 • Bernt Anders eller ”Bernanders” från SO.
  Vägen framför är vägen från Klinnekärr till Havet i Skytteviken. Idag förlängningen av Bollvägen.
  Byggnaderna finns inte alls kvar.

 • Klinnekärr från VNV.
  Gården köptes c:a 1876 av Berndt Anton Andreasson från Musared i Frilllesås och hans hustru Anna Maria Andersdotter från Borekulla i Frillesås. De fick tre barn. Berndt Anton avseglade 1880 till Amerika för att aldrig mera höras av.
  Av barnen var Alfred älst, han for också till Amerika men kom hem igen och tog över gården. Augusta, mellanbarnet gifte sig med Karl Alfred Johansson, och köpte gården Glänna. Yngsta barnet Anders Bernhard, som inte ens var född när Berndt Anton gav sig av, for också till Amerika, där han skaffade familj och blev kvar där.
  Alfred gifte sig med Mariana och fick sex barn: Henry, Margit, Evert, David, Gustav, Vivi. Evert blev den som tog över och drev gården. När han dog 1983 köpte kommunen gården och det mesta av marken
  Det ursprungliga mangårdshuset är sedan länge borta. De två husen som syns på bilden byggdes båda av Alfred. Det Lilla c:a 1915. Används idag av scouterna. Det stora 1925. Används idag av kommunen till lokal för förskola.

 • Pölagården från SV.
  Placeringen är ungefärlig då inga av dessa byggnader finns kvar idag.

 • I bakgrunden syns Pölagården.
  Ladugården på Buared brann ner c:a 1960 och ersattes av av en ny lite längre från mangårdsbyggnaden.

 • Buared från söder

 • Källegården.
  Fotot taget från NO

 • ”Gustav i Vika”s gård på Näsbokrok

 • ”Gustav i Vika”s gård på Näsbokrok

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av