• Borensberg, Östergötland?

 • Sågindustri vid sjö.

 • Sågindustri vid sjö.

 • Sågindustri vid sjö.

 • Kyrka med trappstensgavlar.

 • Kyrka med trappstensgavlar.

 • Större jordbruk eller herrgårdsanläggning?

 • Större jordbruk eller herrgårdsanläggning?

 • Större jordbruk eller herrgårdsanläggning?

 • Större jordbruk eller herrgårdsanläggning?

 • Större jordbruk eller herrgårdsanläggning?

 • Brädgård med järnvägsanslutning?

 • Tegelbruk med inlastning från smalspår över vägbanan?

 • Flen?

 • Flen mot norr från järnvägsstationen?

 • Flen i bangårdens ände mot Katrineholm?

 • Flen i bangårdsänden mot Katrineholm?

 • Flen med järnvägshotellet överst i bild?

 • Sparreholm, Sörmland?

 • Sparreholm, Sörmland?

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av