Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3968 norr om Östra Emtervik. Ås. Mårbacka
3957 söder om Västra Emtervik, längs banan o sjön
2630 norr om Kil. Nedre Ullerud. Karlshov. Nordsjötorp. Edeby
3971 väster om sjön Visten. Humletorp. Visterud. Skacksjö
2656 nordväst om Deje. Längs älven & sjön. Edet. Ulvsby.
3984 norr om Sunne. Askerud. Edsbjörke
2652 öster om Frykerud. Trångstad. Tolita. Glänne. Bonäs
3980 norr om Sunne. Österut. Gullsby. Åleby. Lilla Tjustersby.
3979 öster om Sunne. Södra Borgeby. Maggeby.
2680 Brunskog o söder om. Smådal. Längs banan
3963 Rottneros o västvart. Tonerud. Hälleberg
3983 nordost om Sunne. Norra Såneby. Borgeby. Torsby.
2100 sjön Värmeln. Skärmnäs.
2679 nordost om Brunskog. Norr om sjön Värmeln. Årnäs
3982 nordost om Sunne. Österut mot Ransjön. Backa. Torsby
3970 söder om Sunne. Munkebacka. Persby. (Askersby)
2088 norr om Värmskog. Rombotten. Gärdsjön. Jonsbol. Resbol
3967 öster om Östra Emtervik. Mosserud. Älvbäck. Ängbråten
2602 söder om Värmskog. Gärsnäs. Högen. Borgebol
2098 nordost om Värmskog. Långstad. Valåsen. Syd till Butorp
2678 öster om Brunskog. Finnebäck. Soterud. Tortan
3962 söder om Rottneros. Toneby. Västansjö
2631 nordväst om Deje. Mölnbacka. Rådom. Sjöbråten. Genbäcken
2091 Klässbol. Spässerud. Östra Rud
3973 sydost om Sunne. Östanås. Rådom. (Askersby)
4012 Mellan Klarälven o Fryken. sydväst om Lakenesjön
3955 söder om Västra Emtervik. Elovsrud. Grava
3960 väster om Västra Emtervik. Folkesgården. Åsen
4011 Mellan Klarälven o Fryken. nordväst om Lakenesjön
3966 Östra Emtervik. Sydvart. Bävik
2605A Gillberga. Nordvästvart. Aspsäter. Ragnilsbol. Speke
2668 nordost om Kil. Brevik. Öster om sjön Stor-Emsen
2099 nordost om Värmskog. Grimstad. Gunnarstan. Högboda
2086 väster om Grums
2639 öster om Molkom. Brattforsheden. Dalbotorp.Söderöver
2085 Borgvik o norrut. Åsterud. Överud. Gaterud
2611 Värmskog. Vegerbol. Rolfsbol. Björnebol. Karsbol
2087 väster om Grums. Gullsjö. Bjurtan. Segoltan. Hult
3958 Västra Emtervik
4004 Sunne o västvart. Söder längs bana o sjö. Brittstorp
3961 Öjervik o västerut
2603 öster om Värmskog. Degerbyn. Krogserud. Rörängen
4003 norr om Sunne. Ulvsby. Högen
2604 öster om Gillberga. Ostvart. Galtebol. Östra Byn. Sparnäs
2081 nordväst om Borgvik. Skäggebol. Björnö. Gårdsvik. Värmerud
3956 sydväst om Västra Emtervik. Liane. Bråten
4002 norr om Sunne. Svartserud. By
3978 Sunne o söderöver. Gulleby. Östra Ingersby.
2651 norr om Kil. Säbytorp. Sörby. Bondestad
2653 norr om Frykerud. Kring Pråmsjön.
3972 sjön Visten. Nordvästvart till Gårdsjön. Bogerud
3965 söder om Östra Emtervik. Smedsby. Fölsvik
3981 norr om Sunne. Arneby. Gunnarsby. Svineberg
2605 Gillberga. Nordvästvart. Aspsäter. Ragnilsbol. Speke
Serie     Område
4203 sydost om Östmark. Öster om ån Röjdan
4252 väster om Lekvattnet. Söderut väster om älven o sydvart
4053 sydväst om Ambjörby. Öster om Vägsjöfors. Stort område
4211 norr om Östmark. Rännberg. Norrut till Kvarndalen
4190 Torsby. Västanå
4204 kring Östmark. Röjdans västra sida (vattendraget)
4195 norr om Torsby. Vadjetorp. Fensbol
4200 Torsby. Nordvästvart
4212 norr om Östmark. Metbäcken. Nord o nordostvart
4058 kring Bada, norrut en bit
4059 öster om Bada. Hagen. Ransbylund
4250 väster om Torsby. Över bergen till Rottna Älv
4201 nordväst om Torsby. Kring sjön Velen
4202 sydost om Östmark. Mellan sjöarna Velen o Kläggen
4056 öster om Torsby, söderut längs sjöstranden
4060 kring sjöarna Jangen o Gröcken, norr o söder. Stort område
4191 Torsby. Östra sidan söderut
4205 öster om Östmark. Kring sjön Stor-Hässlingen o norrut
4197 norr om Torsby. Vadje norrut till Vägsjöfors
4253 Lekvattnet. Nordvästvart o söderut mot riksgränsen
4062 väster om Ekshärad, väster om sjöarna uppåt skogen
4199 Vitsand. Norrut till Aspsjön. Öster om sjön Brocken
4055 öster om Torsby, vid Badasjön o söderut
4061 nordväst om Ekshärad. Harasjön o vidare mot skogen. Solberg
4196 norr om Torsby. Vid Vadje norrut till Åsteby
4054 sydost om Vägsjöfors. Stort område
4198 söder om Vitsand, väster om sjön
4065 väster om Busjön
4251 öster om Lekvattnet. Söderut längs älven o österut
4188 söder om Torsby. Västra stranden. Svenneby o söderut
4194 norr om Torsby. Norrut på älvens östra sida
4063 väster om Ekshärad. Kring Råda
4189 söder om Torsby. Svenneby
4193B norr om Torsby. Norrut på älvens västra sida
4192 Torsby. Utterbyn. Kring Sirsjön
4206 Östmark. sjön Kläggen norrut mot Metbäcken
4064 sydväst om Ekshärad. Kring Hamra o Hälle
Serie     Område
2334 Södra Råda. Öst mot sjön Skagern
4134 Värmlands Säby. Valunda. Bengts. Sund. Lövön
3926 Kristinehamn. Sydostvart
3910 Alkvettern o norrut
3909 norr om Kristinehamn. Nordostvart till sjön Ullvettern
4128 nordväst om Rudskoga. Skottlanda. Brotorp. Frosterud. Svika
3901 längs sjön Ullvetterns västra strand. Näs
4138 norr om Bäckhammar. Jonsbol. Räntan. Sörgården
2633 nordväst om Kristinehamn. Lerdala. Markvattnet. Dålig karta
3929 nordväst om Karlskoga. Till sjön Alkvettern
3928 söder om sjön Alkvettern. Boviken. Dalåsen. Linnebäck
4139 Bäckhammar. Långerud. Krontorp. Öster o norrut
3914 norr om Karlskoga. Kring Trösälven. Granberga
3932 Daglösen, sydvästvart
3915 norr om Karlskoga. Väster om banan
3935 norr om Kristinehamn. Norrut till sjön Ullvettern
3908 väster om sjön Alkvettern. Stensviken. Herrnäset
3940 söder om Karlskoga
4127 Rudskoga. Norrut. Sunnebol. Upplanda. Gren
3913 norr om Karlskoga. Gälleråsen o norrut
3925 Kristinehamn. Söder om
3937 sydväst om Karlskoga. Öst om sjön Möckeln. Högåsen
3942 Granbergsdal. Nordostvart. Gränsmarkerna
3911 söder om sjön Immeln. Kedjeåsen
4149 söder om Kristinehamn. Vänerstranden. Brattsand. Hult
4129 väster om Rudskoga. Labacka. Tokebol. Ugglebol
3934 väster om sjön Ullvettern. Viggetorp. Lundsberg
3931 Kroppa. Norr o sydväst om sjön Östersjön
4136 Visnum. Nordvästvart. Blåhalla. Sundhem. Mossen
4147 söder om Kristinehamn. Norr om Åråsviken. Vänerstranden
3907 Bjurtjärn. Ullvettern
3936 öster om Kristinehamn. Öster om sjön Vismen. Högeberg
3912 öster om sjön Alkvettern. Norra delen
4133 norr om Gullspång, längs banan. Västra Eketorp. Strand
3927 Kristinehamn. Västnordvästvart
2335 Södra Råda. Väst om kyrkan. Sydkusten
4135 söder om Visnum. Karlslund. Reverud. Vall
4123 Letälven från Nysund till Skagersbrunn. Revsten
4126 nordost om Rudskoga. Gottbol. Persbol. Undersbol.
3930 Lungsund norrut till Daglösen
4148 söder om Kristinehamn. Visnums-Kil. Vänerstranden
4137 väster om Bäckhammar. Väster om ån. Torpa. Persbol
4140 norr om Bäckhammar. Skogagården. Falla. Bollås
4122 sydväst om Degerfors, väster om banan. Högberg. Roted. Kullen
3933 Lungsund. Väster om sjön Stor-Lungen
3938 Nykroppa. Söderut mot gränsen
Serie     Område
2637 norr om Karlstad. Kring sjön Alstern
3658 Kil, sydvästvart. Sunnanå. Smedstad. England
2644 norr om Molkom. Duvenäs.Tidafors. Näs
2382 Värmlandsnäs. Grimbråten. Ölserud. Byn
2645 Molkom. Tjärn. Rådom. Mosserud
2623 Längs Ölman. S Ölmhult. Mellby. Älganäs. Gräsås
2584 Värmlandsnäs. Botilsäter. Herrestad.
3916 sydost om Molkom. Mosserud, Skogsberg.Tågås. Slängserud
2646 norr om Grums. Vålberg. Stockåker. Karlberg. Stranden
3663 norr om Kil. Karlslund. St Kil kyrka. Tollestad. Rävling
2384 Värmlandsnäs. Gapehult. Godås. Hult
3656 nordväst om Karlstad. Marmon. Bofasterud. Bråne. Kätterud
2082 söder om Karlstad. Hammarö. Central del. Rud
2377 öster om Säffle. Gäddvik.Mölnslätten. Stirserud. Ingrirud
2614 Hult
2626 norr om Ölme. Skanum. Broby. Hållerud. Rävsala
2381 Värmlandsnäs. Dalen. Örö hamn. S Örud. Finserud
2649 Alster o norrut. Döle. Hallanda. Mosserud
2385 Värmlandsnäs. Centralt syd. Rosenborg. Stranden
2654 Forshaga o söderut. Skived
2628 norr om Forshaga. Forsnäs. Sundstad
2622 Längs Ölman. Hedetången. Backa. Lövhöjden
2642 norr om Karlstad. Tollerud. Björby. Solberg
2648 sydväst om Molkom. Getebol. Nordvästvart. Högberg. Medåsen
2629 norr om Forshaga. Rudshult. Ö Deje. Berg
2627 Grava. Ängebäck. Stodene
2640 öster om Molkom. Norr om banan. Mosserud. Lindfors
3665 Edsvalla. Malma. Västerut
3664 norr om Kil.Hannäs. Rudstorp. Erikstad
2620 Molkom o österut. Hulteby.
2617 Flatvik. Gaperud.
2618 söder om Molkom. Norum. Rådatorp
2658 norr om Grums. Malsjö. Lång. Hallen
3906 söder om Storfors. Längs banan. Vid sjöarna
3659 väster om Kil. Skårebol.Harkevål. Berg
2634 Längs Ölman. Skyttorpet. Dalbäcken. Kungsskogstorp
2613 öster om Karlstad. Stavnäs. Ekholmen. Silkesta. Rör. Lund
3661 öster om Grums. Älvenäs. Årsås. . Algustad. Valum
2635 Längs Ölman. Skyttjärn. Bäckelid. Sutterhöjden
3944 Ölme. Vänerstranden. Bråten. Hultsberg.
3905 Väse o söderut till Hovlanda / Sörby. Karsvalla
2619 söder om Molkom. Glimstorp. Rödmossen
3660 öster om Grums. Hasselnäset. Segerstad. Karterud. Bråte
3904 söder om Molkom. Västanå. Söre. Åtorp
2650 söder om Forshaga. Samstorp. Lindrågen. Rudskogen
2636 nordväst om Karlstad. Göstahult. Busterud. Bäckelid.
3662 väster om Karlstad. Nor. Trossnäs. Varpnäs. Ner mot sjön
3657 sydost om Kil. Kärne. Moholm. Tolerud. Skåne
3654 öster om Edsvalla. Mellerudstorp. Olsäter. Bryngelsrud
2615 öster om Karlstad. Östra Fågelvik. Romstad. Vång. Spånga
2643 söder om Forshaga. Rud. Bodtorp
2657 norr om Grums. Ask. Skallerud. Portila
2638 Sundtorp. Ängebäckstorp. Fagerås
2624 norr om Ölme. Myrom. Lövås. Träfors.
2655 öster om Kil. Söder till norr. Grönås. Fryksta. Fallet
2621 nordost om Alster. Hult. Snårstad. Rotnäs.
2641 nordost om Molkom. Jonsbyn. Herrån
2616 Kappstad
2625 öster om Ölme. Västervik. Benneberg. Karlslund
2632 nordost om Ölme. Slättom. Lämås
2383 Värmlandsnäs. Hökhult. Knappa. Barud
2083 söder om Karlstad. Hammarö. Norra delen. Tye
2376 öster om Säffle. Stavik. Hällbostad. Södra Ny.
3918 sydost om Molkom. Åstorp. Aspelund. Laskerud. Viberg
3943 Ölmeviken. Gustavsvik. Sunnäs
3666 norr om Edsvalla. Längs älven. Rudsta. Lindesnar. Köpung
2084 syd + väst om Karlstad. Gunnarskär. Skoghall. Norrut till Vänsberg
3655 söder om Karlstad. Hammarö. Sydligare delen. Fiskevik
3667 norr + väst om Edsvalla. Rudsta.
2647 väster om Kil, söder om banan. Säldebråten. Ås. Solberg
3669 nordväst om Kil. Kring Gösjön.Gönäs. Lene. Anaholm. Ö Glänne
2659 väster om Kil. Tomten. Forsnor. Backarna. (Skållerud)
3668 nordväst om Kil. Prästbol. Karsbol.Myre. Högvalta
2399 Värmlandsnäs. Eskilsäter. Kyrkan och kustlinjen söderöver
Serie     Område
4221 sydväst om Köla. Adolfsfors. Älgestad. Lunden
4171 nordväst om Edane. Mölnerud. Ragnilsrud. Byn
4227 Eda kyrkby. Sjögervål. Nolby.
4215 väster + norr om Skillingmark. Gunnerud. Boda. Tallåsen
4233 nordväst om Jössefors. Växvik. Hallebol. Sandsgården
4160 söder om Gräsmark. Trötvik.Borra Sandviken
4237 Jössefors o västerut. Sulvik
4157 sydost om Gräsmark.Getnäs. Gettjärn
4243 öster om Eda kyrkby. Lreot. Västby. Holmen.
4173 norr om Arvika. Rackstad. Runt sjön mot Perserud
4177 norr om Arvika. Högvalta. Taserud
4164 norr om Gräsmark.. Kring Grässjön. Lönnhöjden
4218 nordost om Skillingmark. Lässerud. Fogderud. Norrut till gränsen
4226 väster om Eda kyrkby. Kortlanda. Västby.
3653 söder om sjön Stora Gla. Finntorp. Granmon. Hällesbyn
4179 norr om Arvika. Speketjärne. Bergsjöns östra del
4183 norr om Gunnarskog. Räxed. Grötvål. Väster om sjön
4161 väster om Gräsmark. Granbäckstorp. Västerut till sjön Kymmen
4159 söder om Gräsmark. Berg. Norra Västerrottna.Stenserud
4240 öster om Åmotsfors. Käringerud. Öjenäs. Myre. Syd mot Salboda
4216 Skillingmark o söderöver. Holmserud. Kronen. Påterud
2676 söder om Glava. Väst(er)by. Hillringsberg. Tjärnebacka
4232 nordost om Koppom. Öster om Kölaälven. Boda. Rönningen
4235 väster om Jössefors. Ränkesed. Årtakan.
4181 söder om Gunnarskog. Sydväst om sjön Gunnern
4234 Åmotsfors. Söderöver mellan sjöarna. Grav. Hälle
4170 norr + nordväst om Mangskog. Fjäll.
4165 nordväst om Gräsmark. Sjön Kymmen., kring dess norra del.
4175 norr om Arvika. Årbotten. Byn
4254 väster om Rottneros. Stort skogsområde bort mot Mangskog.
4245 Charlottenberg o norrut längs banan. Eda.
4223 Koppom. Väster om älven. Hovsten
4244 sydost om Charlottenberg. Öster om banan. Kavelbron.
4217 väster om Koppom, Strömsmark. Vadjungsed
4184 norr om Gunnarskog. Backa. Ryggestan
4230 söder om Koppom. Järnskog.Slärteg. Bete. Hajom
4162 Gräsmark. Öster om sjön. Granbäck
4178 norr om Arvika. Mellbyn. Rud. Krrsmossen
4067 norr om Mangskog. Salungen. Trehörningen
4224 nordväst om Charlottenberg. Söder om älven. Västergården.
4242 nordväst om Gunnarskog. Glebergen. Djupfors. Fjäll
4228 nordväst om Åmotsfors. Mellan sjöarna. By. Anneborg. Noresund
4255 norr om Alstakan. Gränsjön o norr om
4229 sydväst om Koppom. Gällsbyn. Fjäll. Rämjäng. Tällesbyn
4246 nordost om Charlottenberg. Åssätern. Vålängen. Hultet
4169 väster om Mangskog. Slobyn.
4257 öster om Gullesbyn.Svartåna. Markerna norr därom
4187 öster om Alstakan. Söder om sjön Treen. Treskog. Sätern
4068 nordväst om Rottneros. Kring Ängsjön. Ängen. Ulvsjön. Brånändan
4155 väster om Sunne. Sjön Rotttnens sydspets. Arås. Hån. Brosstorp
4247 väster + nordväst om Alstakan. Kring sjöarna o nordvästvart
2673 Glava. Knåll
4174 norr om Arvika. Perserud. Öjerud. Bosebyn
4168 söder om Mangskog.
4185 ost + nordost om Gunnarskog. Gårdsås. Norrut mot skogarna. Lövnäs
4248 nordost om Charlottenberg. Sjön Vällen. Häljeboda. Riksgränsen
4225 väster + sydväst om Charlottenberg. Morast. Långlanda. Tälle
4256 norr om Alstakan. Bortan. Nästorp
4163 norr om Gräsmark.Norra Bråne. Brandsbol
4236 Ottebol o väster o söder därom. Brevik. Skattebol
4180 norr om Arvika. Stålsberga. Bjälverud. Brättne
4176 nordost om Edane. Vikene Gullesbyn. Åmot
4182 sydväst om Gunnarskog. Kring Backsjön
4238 kring Ottebol stn. Hungarsvik. Olebyn
4239 norr om Ottebol. Ny kyrka. Björkenäs.Fiskevik. Klätten
2674 sydväst om Glava. Tjärnebacka. Ståstilla
4241 Åmotsfors. Öster om banan. Norrut längs skjön
4231 Koppom. Längs banan. Beted. Skönnerud
2675 söder om Glava. Berga. Hönacka
4167 Mangskog. Tobyn
4219 Köla. Väster o nordvästvart Korterud. Kring Lersjön
4220 söder om Köla. Bålstad. Skarbol
4069 väster om Gräsmark. Kalvhöjden. Västerut till Fredros. Sjöarna
4166 väster om Gräsmark. Sjön Kymmen., kring dess södra del.
4172 norr om Edane. Kronan. Åstenäs
4186 sydost om Alstakan. Järperud. Berga. Tvärud. Klanderud
4249 nordost om Charlottenberg. Norr om Borgsjön. Håvilsrud. Gränsen
4222 norr om Koppom. Väster om Kölaälven. Solberga. Tömte
4158 söder om Gräsmark. Södra Västerrottna

Övrigt i Värmland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av