Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3369   söder om sjön Dunkern
3370   norr om Gryt. Norr om sjön Misteln. Ullsta
2806 nordväst om Ludgo. Bysjön. Fnöska. Åbö. Sofielund
3368   Björnlunda o norr därom. Tibble. Närlunda
4310 sydost om Gnesta, öster om sjön. Vårdinge. Nådhammar
2797 norr om Bettna. Öster om Blacksta. Fyrby. Sofielund
3544 öster om Stjärnhov
2805 öster + norr om Ludgo. Östra Malma. Nygård. Axala. Kleva
2807 Björnlunda o söderut. Jakobsberg. Harbro
2788 Husby-Oppunda o norrut mot Stäringe, Årdala
2809 väster om Sköldinge. Hägerbo. Tjugesta
2801 Runtuna. Söder o västr om mot Lid. Örsta
3366   mellan Stjärnhov och Sparreholm
3511 kring Ludgo. Trollesund. Snesta. Ökna
3367   öster om Stjärnhov. Norr om banan mot Björnlunda
3371   norr om Björnlunda. Blacksta. Laxne. Heby slott
2794 söder om Sköldinge. Nordostvart mot Flen
4306 nordväst om Gnesta. Dillnäs. Vängsö. Ner till Storsjön
2802 öster om Runtuna. Sydostvart. Lövsund. Gransta
4332 norr om Sköldinge. Valsta. Skyttorp. Himlinge
3372   norr om Stjärnhov. Kring sjön Gällringen. Solvik
3513 kring Ripsa. Längs sjön Båven. Edeby. Syd mot Taxinge
3362 Eklången. Kring sjön. Stålbåga
2789 väster om Lid. Oppeby. Stavviken. Göksätter
4320 kring Torsåker, väster om sjön. Sörby. Marö. Solberga
2793 söder om Sköldinge. Längs banan o söderöver mot Lerbo
4309 Gnesta o västvart. Hallebro. Kolke.
3512 nordost om Lid. Lindö. Stene. Johannesberg. Smedsbol
2786 kring Råby-Rönö. Söderut mot Bärbo
4333 kring Ökna. Abbotnäs
3510 kring Boxtorp. Söder om banan. Söderut till sjön Båven
2808 nordost om Katrineholm. Avrad. Prästtorp. Ekeby. Sjögetorp
3545a öster om Sjön Båven. Frändesta. Näsby. Rockelsta
4308 norr om Gnesta. Öster om sjön till Mölnbo. Molstaberg. Sjunda
4334 Bie o nordostvart. Slättfall. Valsäng. Öknaby
4319 söder om Gnesta. Äredal. Jägerdal. Betseläng. Hällesta
X019   Norr om Gnesta. 12 villor
4307 norr om Gnesta. Frustuna. Kattnäs. Till Storsjön
Serie     Område
113  

Övrigt i Södermanland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av