• Motivet är svart eftersom bilden möjligen censurerats av försvarsmakten. Negativet finns inte förvarat med de övriga negativen. Det kan ha förstörts.
  Eventuellt gäller luckan två olika motiv.

 • Serien saknar karta, inritning saknas, men
  Mats Gustafsson bidrar med följande:

  Bild.11 Väster Forshälla kyrka
  Bild.12 Forshälla prästgård med kyrkogård
  Bild13 Forshälla kyrka
  Bild.14 öster om Forshälla Kyrka (väg korsning mot bla. skolan)
  Bild.15 Forshälla kyrka från öster
  Bild.16 Kyrkebacka
  Bild.17 kyrkebacka
  Bild.18 Kyrkebacka/Garn
  Bild.19 -—-
  Bild.20 Garn
  Bild.21 Garn
  Bild.22 Hede
  Bild.23 Hede
  Bild.25 Vägen mot solberga

 • Tack till Håkan Simonsson som hjälpt till att identifiera motiven.
  JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av