• Serien låg tidigare i Okänt, eftersom vi inte visste var sig geografi eller serienummer.
  I och med att kyrkan så föredömligt identifierats kunde vi konstatera att det fanns en kartbild inritad, och vilket nummer denna hade: 880!
  Således gavs möjlighet att korrigera seriens (och därmed även bildernas) nummer till original.
  För detta vill vi uppmärksamma herrar Sandgren och Forssblad för föredömlig insats.
  Tackar!
  Förändringen ägde rum i juli 2021

  PS nu kan dessa bägge, och för den delen envar - ge sig på identifieringar av fastigheter, ävensom koordinater.

 • Olastorp

 • Serien presenterad här på sajten i slutet av maj år 2021

 • Olastorp

 • Serien var tidigare felaktigt placerad i trakten kring Vittsjö i Skåne. Då med serienummer 1231.
  Ändringen genomförd i maj 2021

 • Erikslund 1

 • Följande beskrivning har skickats in:
  ASA 2863 45 is Per-Ols Garden in Spjutbo. The lake is Spjuten.

 • Serien presenterad i april 2021

 • Serien presenterad april 2021

 • De inlämnade koordinaterna stämmer inte, och har annullerats. Kanske någon vet var denna potatisåker befann sig?

 • Då var det inte bekant var bilderna var tagna.
  Därför är det glädjande att vi fått hjälp av Dag Forssblad att hitta platsen med hjälp av kyrkan.
  Norra Jämtland är en annars icke fotograferad idyll, och karta med inritning saknas.
  Jan Sandgren tipsade om Forssblad.

 • Serien presenterad i mars 2021. Originalbilderna är påsiktsfoton, så kallade kontaktkopior, då negativen förkommit.
  Vi beklagar att bilderna är framtagna för visning här med en snabb och mycket enkel teknik. I realiteten är originalen mycket bättre och går att producera bilder och förstoringar av. Fråga gärna!

 • Seriens namn ändrat i mars 2021. Det har rått en viss förbistring till vilket nummer som står skrivet på kartbilden. Detta nya nummer är en eftergift belysande svårigheterna.

 • Serien presenterad i mars 2021. Originalbilderna är påsiktsfoton, så kallade kontaktkopior, då negativen förkommit.
  Vi beklagar att bilderna är framtagna för visning här med en snabb och mycket enkel teknik. I realiteten är originalen mycket bättre och går att producera bilder och förstoringar av. Fråga gärna!
  Serienumret tillhörde en annan serie, som nu återfinns med nummer 0811

 • Serien hade tidigare ett temporärt nummer: 1762. Korrigeringen utförd i mars 2021

 • De angivna koordinaterna är suspenderade. De anger platsen för Lagerlöfs Mårbacka. Men detta är inte Mårbacka minnesgård. Så vad är det för gård?

 • Koordinaterna är satta på måfå för att kontrollera funktionen. Därefter ogiltigförklarade.

 • Tidigare problem med bilderna åtgärdat i mars 2021

 • Serien såg dagens ljus (= blev publicerad) så sent som i mars 2021.
  Mycket nöje!

 • Serien saknar originalnegativ. Dessa går möjligen att återfinna (kan ha bytt namn i hastigheten). Beställningar kan därför ännu ej göras.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av