• Kartan är lite rörigt ritad. Men gårdarna sträcker sig läng landsvägen norrut till Kubbe.
  Tack till Örjan Lindberg och Jan Sandgren som såg till att serien kunde flytta från Okänt.
  JA

 • Tack till Jan Sandgren som återigen förstod att placera Okända bilder på rätt plats.
  Serien förefaller rumphuggen och saknar halva sitt innehåll.
  JA

 • Tack till Jan Sandgren som kan sånt där med tegelbruk som ligger intill järnväg. Så slapp serien ligga kvar i Okänt (brrr).
  JA

 • Tidigare låg serien under Okänt.
  Tack till Jan Sandgren som såg till att få serien på plats!
  JA

 • Boalt 479, Simlångsdalen.
  Tack till Jan Sandgren som hjälpte till att få serien på plats
  JA

 • Gärdshult Södergård 1 i Lammhult.
  Meddelat av Erika
  FFH tackar!
  JA

 • Vid närmare betraktande verkar koordinaterna inte stämma så väl...
  JA

 • Tack till Göran Johansson och Jan Sandgren som redde ut var dessa (några av dem) är tagna. Tyvärr finns ingen specifik karta över det fotograferade området, men det kanske klarar sig?
  Tack!
  JA

 • Kartan stämmer med bilderna men bilderna har fått fel serienummer.
  Serierna 4480 och 4481 har "bytt plats". (sådant kan komma att korrigeras på sikt)
  Tack till Jan Sandgren hjälpt till att reda ut förhållandena i samarbete med Göran Johansson
  JA

 • Serien tidigare under "Okänt".
  Trenne herrar; Mikael Blom, Göran Johansson samt Jan Sandgren hjälptes åt att finna platsen.
  Flygfotohistoria tackar!
  JA

 • Samma tagningsområde som serie 2977, men från annat tillfälle.
  Tack till Jan Sandgren och Rasmus Axelson som insåg var bilderna togs.
  JA

 • Tack till Jan Sandgren samt Mikael Blom som såg till att dessa bilder hamnade på rätt plats.
  Observera att serienumret 2434 är upptaget av en annan serie, men att denna serie ändå har det numret på kartan.
  JA

 • Kartan ger ett annat nummer.
  Serien var tidigare under Okänt. Tack till Jan Sandgren som fick tipset om platsen av signaturen Ztenlund.
  JA

 • Observera att serien saknar karta med inritning.
  Men Mikael Blom hittade rätt bland motiven. Tack till Jan Sandgren som förmedlade.

  Serien tidigare felaktigt placerad i Värmland
  JA

 • Karta över det fotograferade området saknas
  JA

 • Karta över det fotograferade området saknas
  JA

 • Alldeles riktigt Ke!
  Det finns bilder i serien tagna norr om Hölesjön. Men det finns ingen inritning på en karta som visar precis området som tagits.
  Tack Ke och tack Jan Sandgren som visade på rätt plats. Men fler fastigheter bör definieras för att hela området skall falla på plats.
  JA

  Serien var tidigare felaktigt placerad norr om Alfta.

 • Observera:
  Denna serie är en senare omtagning av serie 1143, tagen i samma område.
  Var denna är tagen kan vi tacka Jan Sandgren för. Han fixade frågan.
  Men det var Mikael Blom som visade honom.
  Tackar!
  JA

 • Serien har kommit på rätt plats i februari 2019.
  Tack till Jan Sandgren för att den kom rätt.

  Kartan är korrekt, men en kartbild med samma serienummer finns inritad i Västerbotten. Men den funna serien med bilder är dock Skåne.
  JA

 • Tvenne herrar förtjänar nämnas i detta att denna serie hamnat rätt i tid o rum:
  Rasmus Axelsson och Jan Sandgren.
  Tackar!
  JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson