• Serien presenterad för första gången i juni 2020
  JA

 • Serien hette tidigare 6301, men detta, korrekta nummer syns skrivet direkt på filmens första ruta.
  Observera fotofirmans personal som återges på de tre sista rutorna. Där fanns piloter, fotografer och tekniker. Sannolikt Skå Edeby flygfält i samband med träning av ny personal.
  Tack till Jan Sandgren som såg till att serien hamnade rätt geografiskt.
  JA

 • Hårdvallsäng

 • Serien låg tidigare helt fel placerad i Skåne.
  Ändrades i april 2020.

 • Serien hade tidigare nummer 3651, medan den låg i "Okänt". Jan Sandgren löste problemet. I april 2020.
  JA

 • Hässelby Kyrka, strax utanför Mariannelund, Småland.
  Tack till oförtröttlige Jan Sandgren som gitt sig attan på att luska ut vilken kyrka detta är. Och därmed kunnat lokalisera hela serien. Var så goda!
  Detta skedde i april 2020.
  JA

 • Tidigare hade serien endast serienamnet 1578
  Ändring utförd i mars 2020
  JA

 • Serien bytte namn i februari 2020. Från 1061 till 1061A
  JA

 • Serien bytte namn från 2780 till 2780A i februari 2020
  JA

 • Tidigare hade serien numret 2612. Ändrat i feb 2020
  JA

 • Rynningsnäs

 • Serien hette tidigare 1255 och låg på en helt annan plats. Namnändrades i februari 2020
  JA

 • Serien namnändrades från 1464 till 1464A i februari 2020
  JA

 • Serien bytte namn i februari 2020. Fick sitt ordinarie i stället för X015.
  JA

 • Tidigare hette serien 1720b. Ändrat i februari 2020.
  JA

 • Serien bytte namn i februari 2020. Tidigare: bara 1720.
  JA

 • Vallby

 • Sandmon

 • Sundsborg

 • Bygget

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av