• Denna industri har ett monogram på fasadens tak. Bokstäverna "SA" i versaler inuti en cirkel. Eller möjligen "SÅ"

 • Serien tidigare felaktigt placerad i Värmland.
  Flyttad till Okänt i september 2021

 • Serien tidigare försedd med fel karta (området strax österut)
  Ändringen genomförd i september 2021

 • Serien tidigare felaktigt presenterad (längre västerut)
  Ändringen genomförd i september 2021

 • Serien tidigare med felaktig karta och nummer: 1386
  Ändrat i september 2021

 • Angivna koordinater anses inte stämma

 • Serien och dess bilder bytte namn i september 2021. Från 2442B

 • Tidigare införd under namnet 2442A
  Namnet ändrat i september 2021. Gäller även samtliga bilder i serien

 • Serien låg tidigare i Okänt.
  Samarbete med herr Sandgren som alltid givande.
  Korrektion genomförd i månadsskiftet augusti/september 2021

 • Serien flyttad från Okänt i augusti 2021.

 • Salboheden

 • Serien låg tidigare i Ökänt.
  Margarethas kommentarer är ett vittnesbörd därom.
  Tack till henne och till Jan S för support
  Rätteligen placerad i augusti 2021

 • Åmot

 • Serien tidigare förlagd till Okänt. Då med namn-nummer 6318.
  Ändringar genomförda i augusti 2021, bland annat i resonemang med J Sandgren.

 • Åter har team Forssblad / Sandgren meddelat var bilderna är tagna. Denna gång i Ströms Vattudal. Vackert!
  Geografiskt bestämt i augusti 2021.

 • Serien var tidigare i Okänt.
  Kyrkan kunde dock identifieras av herr Forssblad.
  Stort tack! Janne Sandgren förmedlade rättelsen.
  Allt detta ägde rum i augusti 2021.

 • Serien lyckligen på rätt plats efter att under några år felaktigt associerats med Vimmeby. Dessutom då under fel beteckning; n:r 1954. Vi tackar team Forssblad / Sandgren för uppgifterna!

 • Kartbilden modifierad och korrigerad i augusti 2021

 • Serien var en dubblett och har tagits ur bruk

 • Serien låg tidigare i Okänt, eftersom vi inte visste var sig geografi eller serienummer.
  I och med att kyrkan så föredömligt identifierats kunde vi konstatera att det fanns en kartbild inritad, och vilket nummer denna hade: 880!
  Således gavs möjlighet att korrigera seriens (och därmed även bildernas) nummer till original.
  För detta vill vi uppmärksamma herrar Sandgren och Forssblad för föredömlig insats.
  Tackar!
  Förändringen ägde rum i juli 2021

  PS nu kan dessa bägge, och för den delen envar - ge sig på identifieringar av fastigheter, ävensom koordinater.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av