• Fixat
  adm

 • Serien är tungt censurerad. Samtliga negativ har skurits i överkant av nitisk militär personal. Man hade kunnat anmoda bildägaren att inte ge spridning åt motivens övre del, men litade kanske inte på att detta hade efterkommits.
  Rimligtvis är det horisonten som är det känsliga och som censurerats. Fotograferna var tillsagda att undvika horisont, men detta kanske var en tidigare oprövad fotograf, eller en som ville testa regelverket.
  I vilket fall bör det ha varit svårare att sälja tavlor utifrån beskurna original.

 • Serien hänvisad till Okänt i januari 2022 efter att futilt varit förknippad med sin namne 1891 under långa tider. Ho vet var denna hör hemma, eller med modernt språkbruk: -Vart denna hör hemma.
  Närhet till vatten har dock kunnat konstateras. Är detta månne grannsocknar till 1891, eller är bebyggelsen mer sydländsk än så?

 • Serien hade tidigare felaktigt innehåll. De första 50 bilderna var från annan plats (vilken skall utredas) och serien hade då namnet 1891B.
  Sedan januari 2022 är serien korrigerad så att varje bild fått korrekt nummer och korrekt karta tillförd

 • Koordinaterna inskickade av Nils Lundgren

 • Serien var tidigare en kopia av ett original, serie 2029.
  Eftersom kommentarer hade lagts in i såväl originalet (2029) som i denna i Okänt, fann vi det viktigt att centrera informationen till ett och samma ställe.
  Kommentarer i denna serie har därför flyttats över till originalet och denna serie kommer på sikt att raderas.
  JA

 • Medelplanagården
  Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Rustsäter, Råbäck, Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Rustsäter, Råbäck, Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Råbäck, Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Medelplana, gamla vägen mot Hällekis

  Åke Holmberg

 • Grönelid, Råbäck, Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Grönelid, Råbäck, Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Medelplanagården, Råbäck, Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Stora Skedeslid 1, Medelplana, Kinnekulle
  "Nya vägen" går nu förbi mycket nära huset.

  Åke Holmberg

 • Stora Skedeslid 1, Medelplana, Kinnekulle
  "Nya vägen" går nu förbi mycket nära huset.

  Åke Holmberg

 • Medelplana, gamla vägen mot Hällekis, Kinnekulle
  Dalagården 2

  Åke Holmberg

 • Samma bild (motiv) som 30

  Åke Holmberg

 • Dalagården 4
  Medelplana
  Kinnekulle
  &
  Vilhelmsberg 1
  Medelplana
  Kinnekulle
  &
  Ekedal 1
  Medelplana
  Kinnekulle

  Åke Holmberg

 • Anneberg
  Medelplana 6
  Kinnekulle

  Åke Holmberg

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av