• Hör dessa bilder till serien 1838?
  https://www.flygfotohistoria.se/serier/4877
  Länken bör funka

 • Hör denna bild till serie 1985?
  https://www.flygfotohistoria.se/serier/6585
  I så fall bör det vara första eller sista bilden i serien.
  Länken bör funka.

 • Serien var tidigare förlagd till en annan del av Ångermanland.
  Sedan december 2022 är den mer korrekt placerad.
  Tack till Örjan L som påtalade förhållandet.

 • Serien innehåller tomma rutor. Det är positioner / bildnummer där vi kunnat konstatera att bilder saknas.

 • Roos' koordinater visade sig inte stämma och har därför raderats.
  Tack till Patrik L som påtalade felet
  i november 2022

 • Ytterligare förtydligande:
  Serien hette tidigare felaktigt 1662A
  Namnbyte ägde rum i oktober 2022

 • Att detta är Medelplana kyrka
  det visste Jan Sandgren redan för 8 år sedan.
  Då bilden och dess serie ännu befann sig bland det Okända

 • Härlunda kyrka i Häradsbäck.
  Kyrkan identifierades av Dag Forssblad medan bilden fortfarande låg bland Okända kyrkor

 • Att detta är

  Älmhultsvägen 17, 343 92 Häradsbäck, från ungefär SSV.
  Prästgården.

  skrev Jan Sandgren år 2020, cirkus

 • Grevie kyrka från ungefär NO.
  Kyrkan ligger en bit söder om Grevie.

  Dag Forssblad identifierade kyrkan i en tid när vi fortfarande inte klarat ut var detta var

 • Tack till Pontus för kunskap

 • Serien tidigare i "Okänt" under namnet X259.
  Sedan i oktober 2022 på rätt plats via detektivarbete av respektive Urban och Mattias
  Tackar!

 • Serien tidigare under Okänt.
  Tack till Jan Sandgren som lyckades identifiera platsen

 • Fixat
  adm

 • Serien är tungt censurerad. Samtliga negativ har skurits i överkant av nitisk militär personal. Man hade kunnat anmoda bildägaren att inte ge spridning åt motivens övre del, men litade kanske inte på att detta hade efterkommits.
  Rimligtvis är det horisonten som är det känsliga och som censurerats. Fotograferna var tillsagda att undvika horisont, men detta kanske var en tidigare oprövad fotograf, eller en som ville testa regelverket.
  I vilket fall bör det ha varit svårare att sälja tavlor utifrån beskurna original.

 • Serien hänvisad till Okänt i januari 2022 efter att futilt varit förknippad med sin namne 1891 under långa tider. Ho vet var denna hör hemma, eller med modernt språkbruk: -Vart denna hör hemma.
  Närhet till vatten har dock kunnat konstateras. Är detta månne grannsocknar till 1891, eller är bebyggelsen mer sydländsk än så?

 • Serien hade tidigare felaktigt innehåll. De första 50 bilderna var från annan plats (vilken skall utredas) och serien hade då namnet 1891B.
  Sedan januari 2022 är serien korrigerad så att varje bild fått korrekt nummer och korrekt karta tillförd

 • Koordinaterna inskickade av Nils Lundgren

 • Serien var tidigare en kopia av ett original, serie 2029.
  Eftersom kommentarer hade lagts in i såväl originalet (2029) som i denna i Okänt, fann vi det viktigt att centrera informationen till ett och samma ställe.
  Kommentarer i denna serie har därför flyttats över till originalet och denna serie kommer på sikt att raderas.
  JA

 • Medelplanagården
  Kinnekulle

  Åke Holmberg

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av