• Serien rensades på ovidkommande dubbletter i april 2024.
  Inga kommentarer raderades, utan återfinns vid korrekt motiv.
  Bildnumren ändrades dock. Nu är allt i korrekt nummerordning.

 • Gården är en fornlämning, meddelar SWECO

 • Trumphult, enligt Ola

 • Serien låg tidigare i Okänt.
  Vilket förklarar ovanstående kommentar.
  Tack till Jan Sandgren som hjälpte oss tillrätta!

 • Detta är uppenbarligen Dalsland. är detta möjligen södra delen av serie 2592?

 • Kartan uppdaterad (täckande ett större område än tidigare, inkluderande område från ett angränsande sydligare kartblad) i december 2023.
  Jämför serie 3166.
  Möjligen döljer sig här något missförstånd. Är möjligen denna södra delan av kartan = serie 3166?
  Vi har för avsikt att undersöka saken.

 • Serien presenterad med nytt korrekt nummer (tidigare 1776) och med komplett bildmaterial i december 2023

 • Serien presenterad i december 2023.
  Tidigare låg här en tom serie med pretention att visa samma område, men då utan motiv. Då med serienummer 1782. Detta var felaktigt.
  Nu (2023) är det korrigerat. Mycket nöje!
  Kartan är lite speciell då den delas mellan Generalstabskartans (södra delen) blad 54 och 55. 54:an med sina inritade områden är förkommen (och visas här med en tidig utgåva som inte väl korresponderar med den senare publicerade 55:an), men inte 55:an. Vi vet således inte vilka områden som fotograferats på 54:an (Karlsborg). Inte heller på 53:an (Mariestad).
  Möjligen kan våra läsare bli oss behjälpliga med att så gott som möjligt "ringa in" vilka områden som fotograferats? Denna serie, till exempel.

 • Serien presenterad i september 2023

 • Hembygdsföreningen låter via Hans P hälsa:
  Denna kringbyggda gård är numera i den lokala hembygdsföreningens ägo. Den har adress Forsmovägen 1, Lillhärdal och fastighetsbeteckning LILLHÄRDALS KYRKBY 19:7
  Flygfotohistoria tackar för informationen

 • Kartan har hittills visat fel. Sedan april 2023 visas rätt karta.

 • Serien ansågs tidigare visa Östergötland: Bråviken. Stensö. Sydvästvart. Hylinge. Oklunda. Det stämmer inte.
  Förflyttningen till Okänt skedde i januari 2023

 • Östanbäcksvägen 42, Hortlax
  Fakta från J Backman

 • Koordinaterna korrigerades i januari 2023

 • Bösebo Götruda
  Tack till C-G Odengrund för kunskapen

 • Odensås Hagen
  Tack till C-G Odengrund för kunskapen

 • Odensås Ekgården
  Tack till C-G Odengrund för kunskapen

 • Odensås Lindåkra
  Tack till C-G Odengrund för kunskapen

 • Odensås 1:4
  Lagergrens
  Tack till C-G Odengrund för kunskapen

 • Odensås Gladgården
  Tack till C-G Odengrund för kunskapen

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av