• Påarp Karlsfält 170, 305 95 Halmstad, från ungefär SSV.
  Koordinaterna: 56.608706, 12.957521

 • Påarp OLOFSDALS GÅRDD 167, 305 95 Halmstad, från nära öster.
  Koordinaterna: 56.606055, 12.959157

 • Lilla Flädje 148, 305 97 Eldsbebrga, från ungefär väster.
  Koordinaterna: 56.59678, 12.971774

 • Björkmossevägen 29, 439 51 Åsa, från ungefär sydväst.
  Koordinaterna: 57.385592, 12.15619

 • Östra Derome 38, 432 68 Veddige, från söder.
  Koordinaterna: 57.206975, 12.323181

 • Östra derome 42 och 43, 432 68 Derome, från söder.
  Koordinaterna: 57.206112, 12.3274

 • Östra Derome 24, 432 68 Veddige, från VSV.
  Koordinaterna: 57.215795, 12.323243

 • Östra Derome 23, 432 68 Veddige, från sydväst.
  Koordinaterna: 57.213686, 12.323087

 • Östra Derome 25, 432 68 Veddige, från ungefär NNV.
  Koordinaterna: 57.217529, 12.324911

 • Kullagård 25, 432 68 Veddige, från NNO.
  Koordinaterna: 57.256853, 12.337325

 • Vallby 12, 52 och 41, 432 68 Veddige, från SSO.
  Koordinaterna: 57.252504, 12.339991

 • Vallby 12, 432 68 Veddige, från SSO.
  Koordinaterna: 57.252269, 12.338746

 • Vallby 11, 432 68 Veddige, från söder.
  Koordinaterna: 57.254169, 12.335651

 • Vallby 40, 41 och 42, 432 68 Veddige, från, för 41, ganska nära söder.
  Koordinaterna: 57.250051, 12.3494

 • Vallby 40 och 41, 43268 Veddige, från ungefär ostsydost.
  Koordinaterna: 57.249903, 12.348461

 • Vallby 39, 432 68 Veddige, från ungefär sydost.
  Koordinaterna: 57.248519, 12.345629

 • Vallby 38, 432 68 Veddige, från sydost.
  Koordinaterna: 57.247675, 12.34418

 • Vallby 35, 432 63 Veddige, från NNV.
  Koordinaterna: 57.246968, 12.342727

 • Vallby 31, 432 68 Veddige, från SSV.

 • Åsby 6, 432 62,Veddige, från nära väster.
  Koordinaterna: 57.237013, 12.336541

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av