• Vallby 19, 432 68 Veddige, från ungefär NNO.
  Koordinaterna: 57.241045, 12.328607

 • Vallby 21, 432 68 Veddige, från ungefär öster.
  Nu finns här 5 långa drivhus mot järnvägen.
  Här går Viskadalsbanan strax utanför bildens vänstra kant.
  Koordinaterna: 57.240198, 12.325877

 • Vabränna 37 och 38, 432 66 Veddige, från i stort sett norr.
  Koordinaterna: 57.275517, 12.346509

 • Järlöv 33, 432 66 Veddige, från VSV.
  Koordinaterna: 57.281333, 12.351428

 • En, idag troligen riven gård vid Viskan på Veddigesidan. Det kan vara så att den revs vid nyanläggningen av väg 40 utanför Veddige närmare Viskan och anslöt till väg 40 vid gården Kalvhult. En uppgift för en intresserad veddigebo att ange koordinöttera.

 • En riven gård vid Boråsvägen vid Strängbetong utanför Veddige.
  Koordinaterna är ungefärliga: 57.277436, 12.363975

 • I förgrunden en gård vid Viskan som sedan länge är borta.
  Koordinaterna är ungefärliga: 57.276044, 12.361636

 • Lobergsslätt 5, 3 och 2, 432 66 Veddige, från ungefär sydost.
  Koordinaterna: 57.2775, 12.327797

 • Lobergsslätt 8, 432 66 Veddige, från ungefär nordost.
  Koordinaterna: 57.279408, 12.325394

 • Vabränna gård, 432 66 Veddige, från ungefär sydost.
  Koordinaterna: 57.273945, 12.344706

 • Vabränna Gård och Vabränna 43, 432 66 Veddige, från ungefär öster.
  Koordinaterna: 57.273939, 12.344706

 • Vabränna 47, 432 66 Veddige, från SSV..
  Koordinaterna: 57.274734, 12.34292

 • Högst troligt Kajeberg 1, 432 66 Veddige, från SO.
  Koordinaterna: 57.282572, 12.350231

 • En gård som har fått styrka på foten någon gång efter Strängbetongs etablering utanför Veddige 1958. Ungefär mot öster. Den som känner till läget kan ange ungefärliga koordinater.

 • Bron över Viskan i höjd med Strängbetong utanför Veddige.
  Koordinaterna: 57.27884, 12.36883

 • Viskan till höger och den smala vägen tvärs mot bron utanför bilden till höger. Gården är borta och Boråsvägen uträtad. Strängbeton har brett ut sig en bit bortom den smala vägen.
  Sjön Dran i Viskan ser ut att vara välfylld.
  Koordinaterna ligger på bron utanför bilden - samma som nästa bild: 57.27884, 12.36883

 • Vy över Strängbetong nuvarande område och ner mot bron över Viskan från NNV. Gården och den bågformade vägen är borta sedan länge.
  Koordinaterna: 57.27884, 12.36883

 • Järlöv 14, 432 66 Veddige, från sydsydost.
  Strax under bilden går Viskadalsbanan.
  Koordinaterna: 57.281145, 12.362494

 • Järlöv 14, 432 66 Veddige, från sydsydost.
  Området hitom Viskadalsbanan är i dag upptaget av Strängbetong, Fabriken etablerades i Veddige 1958. Gården mitt i bild är borta sedan länge.
  Koordinaterna: 57.281145, 12.362494

 • Järlöv 32, 432 66 Veddige, från ungefär SSO.
  Koordinaterna: 57.281281, 12.354394

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av