• Del av Klösta, Lit, från sydost.
  Banan är inlandsbanan.

 • Del av Klösta, Lit, från nordost.
  Banan är Inlandsbanan.

 • Del av Klösta, Lit, från nordost.

 • Del av Klösta, Lit, från NNO.

 • Klösta 306, 836 92 Lit, från nära väster.

 • Klösta 306, 836 92 Lit, från nära öster.

 • Ope från ungefär öster. Shell hade en depå i Ope. Därav tankvagnarna på stationens ände mot Östersund i Ope.

  Fin flygbild över samma ställe. Bilden finns i Järnvägsmuseets fotoarkiv Samlingsportalen i Gävle:
  http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBFR00212

  Ritning över bangården i Ope i Bangårdar.se:
  http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-0877.jpg
  Klicka på ritningen för större bild.
  Ha koll på norrpilens riktning.

 • Del av Dockmyr sedd från ungefär västnordväst. Vägen heter 323, nu i alla fall.

 • Dockmyrs stationssamhälle där bangården börjar smalna av vid den västra utfarten mot Bräcke. Från ungefär sydväst.
  Bangårdsritning: http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-0163.jpg
  Klicka på där det är ritat för större bild.

 • Rammsjö 250, 844 97 Kälarne, från runt NO.
  Banan är Stambanan genom övre Norrland.
  Rätta koordinater: 62.961681, 15.758826

 • Fors kyrka strax sydost om Bispgården från ungefär söder.

 • Bispgårdens stations västra utfart från nära sydost. Uppåt mot Bräcke/Stockholm. Ritning på bangården: http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-0072.jpg

  Klicka på där det är ritat för större bild.

 • Håsjö gamla kyrka, den med Håsjöstapeln, mitt i bild från nästan söder. Stambanan genom Övre Norrland i förgrunden.

 • Håsjö gamla kyrka, den med Håsjöstapeln. uppe till vänster och överst Vallviken i Singsjön. Från ungefär norr. Strax utanför till vänster börjar Håsjö station. Boden till vänster och Stockholm till höger. Endera rullar tåget eller så har det fått stopp vid stationens infartssignal.

 • Koordinötterna blev fel, ska vara 63.317419, 14.806834

  Klöstaskolan i Lit. Över skolans entré står "Lär ej för skolan utan för livet".

  Detta var en bekant syn för dem som, på rätt sida, satt och begrundade utsikten från motorvagnarna på Inlandsbanan.

 • Del av Lit där banken fram till den långa smala bron över Indalsälven ses till höger. Då bron var lång och smal, och därmed signalreglerad, gav detta ganska långa väntetider mellan riktningsbytena.

  Från Lits hembygdsförening meddelas, 2018-08-03, att den befintliga bron, byggd 1933, ska ersättas med en ny. Den blir klar om ett år.

 • I bildens nedre, vänstra, hörn syns en del av kyrkogården vid Lits kyrka.

 • Kyrkan i Lit från NNO.

 • Lits kyrka, vackert belägen vid Indalsälven. Inlandsbanan stryker närgånget förbi. Syns strax under bildens högra, övre, hörn.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av