• Tack till Henrik Klasson som hjälpte till att identifiera motiven!

  Är detta möjligen bilder från samma område som serie 1194?
  JA

 • Serien hade tidigare nummer 6349

  Tack till Henrik Klasson som hjälpte till att identifiera motiven!
  JA

 • Tack till Henrik Klasson som hjälpte till att identifiera motiven!
  JA

 • Reguljär karta saknas.

 • Tack till Hans Suni som tipsade om vilken kyrka det bör vara.
  JA

 • Kartan är sammansatt från två olika blad.
  Det fotograferade området framgår inte tydligt.
  Besked om viket område som faktiskt omfattas emotses.
  Johan Ahlén

 • Tack till Håkan Simonsson som hjälpt till att identifiera motiven.
  JA

 • Serien tidigare felaktigt presenterad som X292

  Tack till Graham Carter som kunde ge besked om felet.

  JA

 • Dessutom råkar kartan ha fel nummer i sig. Där står 1781. Skall vara 1225.

 • 19 är sannolikt Fornåsa kyrka
  30 troligen Bobergs gård i Fornåsa
  40 är Skeppsås kyrka i Östergötland.

  Axel Unnerbäck har hjälpt till med den beskrivningen

  Stort tack!
  JA

 • Inget av detta finns kvar idag. Dungen till höger tillhör fornminnet Domelihög, ett av Bergums sockens få noterade fornminnen.
  På platsen för gårdsplanen har kommunen cirka år 2007 placerat avloppsdammar för sedimentvatten

 • smma gård som föregående bild

 • Gården som ligger precis söder om Delabäckens busshållplats. Mangårdsbyggnaden är borta sedan många år, medan den stora ladan står kvar.

 • Gothia Auto har sin verkstad här. Boningshuset, som var nergånget, revs 2009 och har ersatts av en modern byggnad i samma stil.

 • Detta är Öhrns gård. Gamla boningshuset (på bilden) är rivet och ersatt av gården som K-O Öhrn själv byggde kring år 1960

 • Kyrkskolan, numera barndaghem i Bergum

 • Här bor nu familjen Relesjö

 • Einars

 • Dockereds gård i Bergum

 • Kaplansgården intill kyrkan.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av