• Härbren och storhässjor - pekar på att vi åtminstone befinner oss i Norrland

 • Jönköping

 • Jönköping

 • Jönköping

 • Skänninge?

 • Skänninge?

 • Gränna?

 • Gyllene Uttern

 • Gyllene Uttern - söder om Gränna

 • Mjölby

 • Mjölby kyrka

 • Mjölby - huset i övre högra hörnet är Kungsörnen

 • Ursäkta felnumrering!
  5e bilden är Klockaregården, 4 bilden är husen strax väster om Klockaregården

 • 6e och 7e bilden är Grimmestorp och allén som leder till Grimmestorp

 • 4e bilden visar Klockaregården och infarten till Härja såg

 • 1a och 2a bilden visar Härja affär (Gunnervalds), Härja kyrka ch gården Stommen.
  3e bilden visar begravningsplatsen
  4ebilden visar

 • Träkolsvagnar på spåret i nedre vänstra hörnet

 • Villorna till höger är Kornvägen, gården mitt i bild är numera hembygdsgård

 • Kanske Mårsta gård i Hardemo

 • Google satte markören lite för långt västerut - det här är vägskälet där vägen mot Berga/Hardemo viker av

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av