• Grubbgården, Åvestbo, Fagersta

 • Smidsbo, Åvestbo Fagersta

 • "Krogen", Södra Krogen, Onsjö, Fagersta. Arrendegård under Fagersta Bruk, nu riven pga grustäkt.

 • Flytens Gård, Onsjö, Fagersta. Ägts av släkten Flytström sedan 1600-talet fram till mitten av 1900-talet.Gästgivargård fram till 1880.

 • "Knipens", även kallat Flytsäng i Västmanlandsboken av Sveriges Gods och Gårdar -40.
  Hjortbovägen, Åvestbo, Fagersta

 • Svedjane, Åvestbo Fagersta Marken inköpt av Verner Fogelberg 1910, lillstugan byggd 1917, stora huset byggt 1919-20, uthus 1920-28.

 • Flytgården, Åvestbo, Fagersta

 • Hjortbo, Åvestbo F.d. soldattorp för soldat Hjort, huset påbyggt 1919. Köptes 1908 från de bönder i Åvestbo som då ägde marken, av CEL Segerström, ägdes senare av sonen Nils S.

 • Herrgården Karltorp

 • Detta är Ransjövägen 92 ( Södra Boråsen )

 • Kinnarp Klockaregården, 521 93 Falköping, från ungefär NNV.
  I bakgrunden syns Kinneveds kyrka.

 • Lugnås kyrka från ungefär SSV.

  Kyrkan identifierades Dag Forssblad.

 • Svaltorp 2:4.

 • Halsebo 2:11 Åsen.

 • Halsebo 2:8.

 • Halsebo 2:8.

 • Halsebo 2:8.

 • Halsebo 1:3.

 • Bjurvik.

 • Tribbhult, mot nordväst.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av