• Skepperstads kyrka

 • Gamla ålderdomshemmet i Ramnäs

 • Gamla mjölnare-myllarestugan, ägs av Niklas Pettersson och Marie Olofsson.
  Vägen till vänster leder till kvarnen i Ryfors

 • Huset t.v. tidigare ägare bl.a. Helga Lundberg, ägs nu av Gerhard Köhnen och Judith Undorf.
  T.h. tidigare ägare bl.a. Ludde Nilsson, Bernhard Kock, ägs nu av Michael och Doris Levin.

 • Plaggebo 116, 361 695 Långasjö, från ungefär SSO.

 • Pilås

 • Pilås , där Stellas Ostkaka har haft sin verksamhet . Det vita huset i mitten bodde Stella och Tomas med sin familj., själva ostbageriet är ännu inte byggt

 • Ligger utmed vägen från Viås till byn Pilås

 • Grantorpet, Transjö. Alla husen finns kvar / Claes Lindén 200107

 • Alla hus finns kvar / Claes Lindén 200107

 • Solgö 1 och 2, 575 94 Eksjö, från ungefär söder.

 • Längst upp på fotot ligger Ryfors skola nära väg 120

 • Fotograferat mot O.

  Pettersson & Co (?) sågverk i övre bildkant. Detta är rivet.

 • Spåret längst bort, i NO delen av Örsjö dåvarande bangård, är ett stickspår som betjänade tre magasin, jämför bild 42, samt Pettersson & Co (?) sågverk utanför övre bildkant, se vidare bild 3315:01. Terrasseringen för detta spår med dess slut i övre bildkant finns kvar.

  En kort smalspårig järnväg kan anas mellan brädraderna. Denna gick mellan sågverket och "den stora" järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar. Någon form av omlastning mellan de båda järnvägarna måste ha utförts även om inget av detta kan anas i terrängen idag. Däremot finns litet av banvallen kvar ovanför brädupplaget där idag en liten kyrkogård är belägen.

 • De tre magasinsbyggnaderna vid bangården är rivna och av denna återstår endast ett rundgångsspår. Vid det högra magasinets plats finns däremot en 50 m lång betongkant från lastkajen kvar.

  Bild 42 visar motivet utanför höger bildkant.

 • Byggnaden i mitten av bilden är Riddaretorps banvaktstuga vilken revs mellan 1957 och 1975. Huset i nedre bildkant finns kvar.

  Jutarnas väg är idag omlagd till en GC-väg i en vägport där uthuset låg.

 • Kaggetorp N Ålem fotograferat mot S med järnvägslinjen mellan Kalmar och Berga med Berga t.h.

  Vid vägkorsningen låg hållplatsen Broholm (f.d. Kaggetorp). Det bortre spåret är ett sidospår med anslutande växel t.h. om vägkorsningen. T.h. går en del av sidospåret till en grusgrop utanför bilden. T.v. viker spåret av till en lastplats för virke, banvallen kan fortfarande anas. Där betjänade tidigare en smalspårig järnväg Broholms möbelfabrik på andra sidan järnvägen utanför vänster bildkant. Se vidare bild 11.

 • Broholms eller Kaggetorps lastplats N Ålem.

  Industrispåret ansluter till linjespåret utanför höger bildkant, se bild 20. Detta spår slutar i en idag kvarvarande meterhög bank mittemot byggnaden t.v. vilken också finns kvar idag. Utanför vänster bildkant, hitom järnvägen, låg Broholms möbelfabrik vars byggnader finns kvar idag.

 • Linnehörn.

 • Södra Ebbön 5, fd Knapagård och Linnedal. i bakgrunden syns Linnehörn.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson