• Det är Albacken mitt i bild Där bodde Amy som hade den lilla stugan vid ån som man ser när man åker ut norrut på E4 an. Uppe i högra hörnet skymtar banvakts stugan som familjen Strid bodde i.
  koordinat pricken är satt på stugan som ligger vid infarten av gamla Riksettan R1. Numer har de en snutt av Riksettan på sin tomt.

 • Huset rivet en ny villa på tomten

 • Jag tror du är fel ute Jan Sandgren
  Jag tror att huset finns kvar idag och är kontor till fabriken som tillverkar takstolar på Albacksvägen fd Kado trä

 • Sionkapellet Svanshals numera privatbostad invid landsvägen mellan Svanshals kyrka och Renstad

 • Kvarntorps gård och kvarn. Innehavare på 1950-talet mjölnare Charles Wilhelmsson, gula bostadshuset till vänster i bild. I högerkanten huvudbyggnaden Kvarntorps gård som innehades av Nils Wilhelmsson, senare John Flärd.

 • Grönholm i Kvarntorp Svanshals. Byggt av smidesmästare Axel Karlsson. Smedjan med cykelverkstad syns i grönskan norr om Riksettan. I Grönholm bodde även brodern bygdefotografen Oskar "Melker" Karlsson. I bakgrunden syns Kvarntorps bastu invigd 1946 och i bruk 2019.

 • Vägen är Riksettan och platsen Hejla backe Röks socken. Husen är båda lanthandel, till vänster är norr om landsvägen Östbergs och till höger söder om är Öbergs. Båda husen revs när Riksettan breddades och blev E4 på 1970-talet.

 • Löten?

 • Numera Ridcenter i Mjölby

 • I ladugården startade Siv och Roland Pihl Ridskola De flyttade senare sin verksamhet till Eldslösa.

 • Lundby Skattegård
  Huset flyttades och är nu Mjölby Södras klubblokal på Södra vallen

 • Lundby Backgård

 • Gustav Emils gränd
  Här låg Hulje bys knekttorp

 • Gården heter Höglid Här ligger bostadsområdet Tunet

 • Här går gränsen mellan Högby och Mjölby socknar. Hyreshuset ligger i Mjölby.

 • Klastorp på Högliden i Mjölby numera Bigård

 • Norrmem

 • Skörtsmåla 1, 615 96 Gryt, från SSO.

 • Borkhult Salvedal gård, 597 96 Åtvidaberg, från nära söder.

 • Fyrby 1B, 614 96, Östra Ryd, från OSO ungefär.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson