• Söverstad 2, 610 33 Vikbolandet, från ungefär VNV.

 • Kungsbro Gård

 • Kungsbro och Motalaström. Gamla bron vid nuvarande Heda ridstall

 • Kungsbrovägen 3, Ljungsbro, Westers Trädgårdshandel

 • Björkö Gård och Björkö 4H

 • Skepppsås Ebborp 1, 596 92 Skänninge, från ungefär SSO.

 • Skeppsås Vävinge västergård 1, 596 92 Skänninge, från ungefär SV.

 • Skeppsås prästgård 1, 596 92 Skänninge, från ungefär ONO.

 • Hycklinge 22, 591 79 Fornåsa, från hyggligt nära söder.

 • Slottet Frälsegården 15, 591 79 Fornåsa, från ungefär VSV.

 • Skeppsås Karlstorp 1, 596 92 Skänninge, från omkring OSO.

 • Kvinneby 1, 591 79 Fornåsa, från ungefär öster.

 • Nej, detta är N delen av Alvastra bangård på den smalspåriga järnvägen mellan Ödeshög och Fågelsta. Utanför nedre bildkant ligger än idag stationshuset t.v. om spåren liksom en banvaktstuga med tillhörande jordkällare ligger kvar t.h. om spåren. T.v. om stickspåret ligger en lastkaj kvar. I höger bildkant syns en byggnad som även den finns kvar idag. Den inrymde tidigare Alvastra Järnvägshotell.

 • Byggnaderna som finns kvar idag ligger utmed Sverkerstigen. Nästan parallellt med denna går rv 50 strax utanför höger bildkant. Från Sverkerstigen finns banvallarna kvar som mindre bilväg/stig till en fastighet utanför vänster bildkant.

 • Torp 51 respektive torp 52 (det större torpet närmst vattnet) på G:a skolvägen i Stavsjö

 • Tintomaras väg 16, Begsstugan.
  Torp 45 högst upp till höger,
  Tintomaras väg 24 längst upp till vänster

 • Tintomaras väg 6,8,10 med 6 längst ner till höger Stavsjögården högst upp

 • Tintomaras väg 1

 • Stavsjö skola Numera kallad stavsjögården

 • Gamla skolan torp nummer 64 i Stavsjö, Stavsjön till vänster

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av