• Blåsmarksvägen 137

 • Norrfjärdens gamla kyrka från ungefär söder.
  Läs detta: https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrfjärdens_kyrka

  Koordinaterna på nya på samma plats ungefär: 65.422256, 21.491693

 • Klockaregården hitflyttade från Böle via laga skifte.

 • Ägare sedan 1990 är Åke Pahlin och Ulla Sundqvist

 • Görjefjärdsvägen 81 tidigare Smålanda 1816. Ägare sen 2002: Mattias Åström

 • Kan detta vara "Postis" gård?

 • Svensbyvägen 33 till vänster i bild.

 • Erik och Maria Holmgren bodde här i början av 1900-talet.
  Norrbottensgården riven 1958 av Sven Holmgren, ersatt med nytt hus.

 • Mitt hem på Heden i Sikfors.

 • Tror detta är Borgaruddsvägen 28

 • Holmträskvägen 837, 941 92 Arnemark, från OSO.
  I bakgrunden infarten till Arnemarks station.
  Ritning över stationen ur Bangårdar.se:
  http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-0026.jpg

 • Del av Storsund från öster.

 • Storsundsvägen 23, 942 04 Storsund, från nära öster.
  I bakgrunden del av stationsområdet.

 • Storsundsvägen 22, 942 04 Storsund, från VNV.

 • Byggnad i Storsund från VSV,

 • Affär i Storsund från väster.

 • Del av Storsund från VSV.

 • Del av Storsund från nordost.

 • Del av Storsund från sydost.

 • Del av Storsund med stationsområde i bakgrunden. Från sydost.
  Banan är Stambanan genom Övre Norrland.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson