• Linde 11

 • Gunvarby kvarn

 • Ögården

 • Stora Linde

 • Lilla Linde

 • Linde 2

 • Norra Linde

 • Ågerups i Stränge

 • Norra Linde

 • Björserud 200

 • Känsbyn Limsten 5, 66693 Gustavsfors.

 • Känsbyn Limsten 1, 66693 Gustavsfors.

 • Känsbyn Limsten 4, 66693 Gustavsfors.

 • Rostorp 210, 668 93 Ed, från ungefär SV.

 • Ökna 350

 • Landsvägens (nuvarande lv 172) ursprungliga sträckning genom en vägport under järnvägen Bengtsfors (t.h.) - Årjäng, fotograferat mot N. Ungefär 1970 (?) flyttades vägkorsningen till en plankorsning c:a 130 m t.v. utanför bildkant. Den gamla vägen o. vägporten finns kvar idag.

 • Kristinedal, Fröskog

 • Hennes make-?- lär en gång ha stigit ut på balkongen och ropat till meningheten
  " Gift Er aldrig med en fransyska " !!

 • Huset i mitten beboddes av Leif o Astrid Lundberg innan de tillträdde Upperuds Herrgård

 • Bergs säteri, Mellerud, Dalsland. sett fr. väster

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av