• Gryta Gård från öster

 • Hammarbacksvägen

 • Vretberga Norrgård.
  Min nuvarande adress.
  Köpte detta fantastiska hus 2018.
  Tidigare ägare Lars-Erik Vingemyr.

 • Hörängen/Hörarängen

  Huset brann ner till grunden 13 juli 1973 under ett åskoväder.
  Byggdes upp igen och stod inflyttningsklart året efter.

 • Norr-Ryby
  Ägdes vid denna tidpunkt utav min farmor och farfar Asta och Tore Löthgren.

 • Norr-Ryby
  Ägdes vid denna tidpunkt utav min farmor och farfar Asta och Tore Löthgren.

 • Detta är Tåby gård och drivs nu som bo på lantgård. Lada, gårdshus, hönshus, brygghus samt boningshus är välbevarade.

 • Grisbo Gård

  Förleden i ortnamnet utgöres av personnamnet Gris, efterleden hänsyftar på en under medeltidens andra hälft företagen nyordning. Den enda hittills kända person som synes ha haft intressen här uppe var en Anund Gris, omtalad den 1 maj 1400 i ett pergamentsbrev
  (SRP 3091), som finns på Riksarkivet i Stockholm.

  I starkt sammandrag omtalar brevet följande, nämligen:
  Då Ragvald Klak och hans svärfader Anund Gris var ”i bolag”, sålde den sistnämnde 1/2 öresland jord i Svansbo till Håkan Skytte för 20 mark penningar. Med svärfaderns fullmakt uppbar Ragvald Klak pengarna, som utgjordes av 14 mark penningar och 2 fat järn, värderade till 6 mark. Rätten fråndömde Håkan Skytte förvärvet.
  För erhållen betalning pantsätter Ragvald Klak sin gård i staden Köping. Vittnen på denna transaktion var lågfrälsemannen Otte Pedersson, borgarna Philip Pedersson och Holmvid i Köping samt odalbönderna Gumme (Gudmund) och Kettilmund, båda i Tibble.
  Brevet, utfärdat på den heliga Valborgs dag år 1400, Otte Pedersson med sitt sigill.

  Upplysningsvis meddelas att pantsättningen vann laga kraft genom lagmansdom den 2 juli 1403.

  Köping 1988 03 06

  Oskar Björnänger

  --------------------------

  Grisbo 2020-08-22

  Göran Gustafson

 • Stulsta 5

 • Stulsta 10, Rönningstorp

 • Stulsta 8, 9

 • Hemlinge 7

 • Flakkärret, Långängen

 • Långängen

 • Kölsta 34

 • Kölsta 42

 • Kölsta 44

 • Kölsta 49

 • Kölsta 46, 47

 • Kölsta 37

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av