• Heberg Eriksdal 124

 • Dalagård

 • Jutagård

 • Perstorp Bossagård 386, Eldsberga
  Bilden tagen i NÖ riktning.

 • Hede

 • Perstorp Fagerdala 387, Eldsberga
  Bilden tagen i NÖ riktning.

 • Nygård

 • Smeagård

 • Yttregård

 • Perstorp Bäcken 329, Eldsberga
  Bilden tagen i östlig riktning.

 • Perstorp Kastanjegården 328, Eldsberga
  Bilden tagen i östlig riktning.

 • Perstorp Idet 327.
  Bilden tagen i östlig riktning.

 • Eldsberga Bengtsgården 326

 • Långeby Grassgård 792 (56.6494028, 13.0298344)
  Bilden tagen i nordlig riktning.

 • Långeby Ljungbolet 796, (56.6517747, 13.0336475)
  Bilden tagen i NV riktning

 • Brunskog Froeled 355, Eldsberga. (56.6255177, 13.0125928)
  Fotot taget från SV

 • Brunskogs gård, (56.6273839, 13.0031676).
  Bilden tagen från SV.

 • Södra Näsvägen 44, 432 54 Varberg, från hyfsat nära söder.

 • I bakgrunden syns Västkustbanans två linjesträckningar med Varberg t.v. Närmast ligger den ursprungliga linjen från 1888. Denna ersattes 1936 av den bortre linjen på bilden med två (kvarvarande) vägportar, den t.v. för en gångstig och den andra för Sanatorievägen. Mot Varberg går båda linjesträckningarna i varsin skärning genom Hästhagabergen, utanför vänster bildkant.

  T.v. om den gamla linjens korsning med Sanatorievägen finns idag en stig som efter c:a 100 m övergår i en grusväg som på en stenskodd platå går bredvid en promenadväg och stranden. T.h. om korsningen fortsätter Sanatorievägen på den f.d. banvallen. Strax utanför höger bildkant ligger "förbindelsepunkten" mellan de båda linjesträckningarna. Se även bild 38.

 • Detta skulle kunna vara Påarp Östergård

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av