• Göstorp Skaftabygget 2, 312 92 Laholm, från ungefär NO.

 • Den gamla skola iPlingshult.
  Plingshult 24, Laholm. Veinge sogn.

 • Hallen 1;14. Torpet kallades "Kulleras", "Kunsulens" och även "Kyrkvaktarns". Torpet tillhörde tidigare under gården Freadal och friköptes under 50-talet. Inneboende var Johan Magnus Johansson gift med Augusta Emilia Andersdotter. Johan lät bygga stugan som fortfarande finns kvar. Verandan härstammar från Freadals äldre bostadshus. Johan var kyrkvaktmästare i Ölmevalla kyrka och tog avsked 1945 efter femtioett års tjänstgöring. Dottern Ingrid övertog stugan.

 • Freadal 1:5, Minas väg 120. Fotot taget omkr 1953 från söder då min farfar Herman Hansson innehade gården med bl a hönseri och fruktodling. Under 1960-talet drev mina föräldrar Hans och Anita Hansson Freadalens hönsgård med kläckeri och äggproduktion. Gården är ett gammalt frälsehemman och har i århundraden legat på samma plats, ibland med två åbor. Freadal omnämns 1418 då Ås Kloster köper gården av Anders Knutsson för 30 lödige Mk. 1537 omnämns Freadal i konung Christians förpliktelsebrev att konung Gustaf (Wasa) skulle återfå arvegods i Halland. 1878 köper Hans Peter Andersson från Bolg 1 gården av Johannes Petersson. Övertas 1889 av min farfars far Anders Herder Hansson och hans hustru Anna-Stina. I dag innehas gården av undertecknad.
  Hans-Olof Hansson

 • Stenudden 55, Åsa

 • Gunlehögsvägen 39, Åsa

 • Det lilla huset vid vägen är Gunlehögsvägen 39 i Åsa, det stora Gunlehögsvägen 30

 • Christmansvägen 7 (bildens nederkant) och 9-11 (överkant)

 • Ölmanäs Ringväg 69

 • Älvasjö Avragård 818, 913 95 Åled, från ungefär VNV.

 • Heberg Eriksdal 124

 • Dalagård

 • Jutagård

 • Perstorp Bossagård 386, Eldsberga
  Bilden tagen i NÖ riktning.

 • Hede

 • Perstorp Fagerdala 387, Eldsberga
  Bilden tagen i NÖ riktning.

 • Nygård

 • Smeagård

 • Yttregård

 • Perstorp Bäcken 329, Eldsberga
  Bilden tagen i östlig riktning.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av