• Stora Berg Perstorp 101, 305 76 Getinge, från hyfsat nära söder.

 • Den idag rivna banvaktstugan närmast järnvägen kallade "vi" för "Dyrendals" då de som då (ca omkring 1960-65) bebodde husen var en familj som hette Dyrendal.
  De två närmaste byggnaderna kallades följdaktligen för "Thorssons".

 • Samma gård som på "Socken: Lindberg Landskap: Halland Bild: ASA 6298 10 Serie: 6298 - norr om Varberg. Lindberg. Norrut längs banan"

 • Fotograferat mot SO alldeles t.h. om bild 16. Västkustbanan närmast. Bortanför ligger Viskadalsbanan. I höger bildkant syns tomten till Lassebacka banvaktstuga vilken revs före 1963.

 • Fotograferat mot NO. De båda banvaktstugorna Södra Led, vilka revs mellan 1967 och 1976, låg vid den dåtida sträckningen av Västkustbanan. Idag går dubbelspåret något västerut. På uthusens plats löper numera en grusväg.

  Bortanför rv 41 syns Viskadalsbanan.

 • Toboda 1:3
  Nuvarande ägare Roland och Ingela Thorstensson.

 • Annerses. Yttre Skällåkra. Gården bakom är Kullas

 • Gården försvann när ringhals byggdes på1980-talet

 • Detta är troligen Gloppe Swäs. Revs när Ringhals kraftlednig byggdes.

 • Backas Ingvars hade namnet Stenlycke Karls innan Ingvars

 • Mitt hem som var Småskolan i Stamnared tidigare.

 • Kristanstadsvägen 103, 312 94 Laholm, från
  Koordinater på den enda byggnaden som är klickbar (knappast ett bostadshus): 56.4898, 13.074331

 • Bölarp 188, 312 92 Laholm, från i stort sett norr.
  Koordinater: 56.580395, 13.175086

 • Bölarp 182, 312 92 laholm, från nära NNV.
  Koordinater: 56.579629, 13.173187

 • Bölarp 184, 312 92 Laholm, från norr.
  Koordinater: 56.579987, 13.17353

 • Bölarp 186, 312 92 Laholm, från hyggligt nära norr.
  Koordinater: 56.580188, 13.174018

 • Mästocka Alhult 422, 312 92 Laholm, från VSV.
  Koordinater: 56.587857, 13.216403

 • Västyra Häradsvägen 6, 312 51 Knäred, från ungefär SO.
  Koordinater: 56.522435, 13.313676

 • Mannarp Bolet 449, 30 561 Harplinge, från nära sydost.
  Koordinater: 56.740233, 12.770292

 • Fågelsång 66A, 312 98 Våxtorp, från hyggligt nära norr.
  Koordinater: 56.414602, 13.174898

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av