• hindersgården

 • Fotograferat mot O. Stationshuset, godsmagasinet samt lastkajen t.v. om godsmagasinet finns kvar idag. Däremot går idag en grusväg där banvaktsstugan låg. Bergskärningen framför densamma finns dock kvar. Alldeles t.h. om banvaktsstugans uthus går idag rv 50.

 • Gården Röllingshagen (?) 1 km NO Askersund fotograferat mot O. I nedre vänster bildkant syns den 1955 nedlagda järnvägen mellan Askersund (t.h.) och Lerbäck. De två byggnaderna t.h. i bilden finns kvar.

  Landsvägen som som gick över järnvägen har idag ersatts av rv 50 som istället går mot bildens vänstra övre hörn. S om korsningen finns en bergskärning för järnvägen kvar. Vid denna korsning skall även Sjöstorp hp ha legat. Dess väntkur finns idag på tomten till Sjöstorp banvaktstuga ett par 100 m utanför höger bildkant.

 • Breven 662, 715 96 Brevens Bruk, från ungefär SSO.

 • Gyxtatorp.

 • Hästfallet, Dyltabruk.

 • Nedre Stackkärret. Uppe till höger Slätten.

 • Övre Stackkärret.

 • Sigtuna

 • Brunstorpsbaracken.

 • Lilla Brunstorp. Ligger där järnvägen går mot Arboga. Huset flyttades till Kvinnersta när järnvägen byggdes.

 • Brunstorp. Mangårdsbyggnaden brann ner till grunden. Finns ett nytt boningshus där idag. Ladan till höger i bilden revs i slutet av 1960-talet. Ekonomibyggnaden till vänster är också riven men senar.

 • Kvinnerstatorp. Nedervåningen i Huset till vänster var kontor för Dylta kalkbruk som vanligen kallades Strå kalkbruk.

 • Kvinnerstatorp. I det ljusa huset närmast landsvägen var det en lanthandel.

 • Hagesta, Källtorp.

 • Åbyholm.

 • Nyängshagen.

 • Övre Dammsätter.

 • Nedre Dammsätter.

 • Åby, öster om Axbergs kyrka.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av