Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
2748 väster om Hardemo. Glippsta. Norrby
1580 norr om Kumla. Brånsta. Torp
2766 väster om Mosås. Sörby. Rävgräva
2754 sydväst om Ekeby. Kappetorp
2751 söder om Ekeby. Nävesta. Björka
4116 Fjugesta. Norrut till Göksvala
4120 söder om Hidinge. Väster om ån. Brotorp
2747 väster + nordväst om Kräcklinge. Väsby. Norra Folkavi. Råberga
2760 Östansjö o norr o söder om banan
2767 Vintrosa. Österut söder om landsvägen
2326 nordväst om Örebro. Nävesta. Nord o väst till Kilsbergen
1575 söder om Kumla. Älvesta. Hjortsberga
2764 Mosjö. Längs banan, väster om den. Mosås
2331 väster om Tysslinge. Till Garphyttan
2749 sydväst om Fjugesta. Skättorp. Gysta. Riseberga
2746 nordväst om Kumla. Velanda. Södra Folkavi
2744 Kräcklinge. Söderut till Torp
2761 norr om Östansjö. Broby. Mossby
1605 nordväst om Vretstorp. Systeräng o nordvart
1594 nordväst om Hallsberg. Hidingsta. Julsta
2753 nordväst om Sköllersta. Nybble. Baggerud. Kalsta
2752 Ekeby. Nynäs. Söderut. Åby. Ålsta
1573 norr om Hallsberg. Norrby. Rala
2777 öster om Gällersta. Härminge. Sättertorp
1554 kring Tysslinge. Gräve. Österut
2756 norr om Täby.
1595 kring Hardemo. Norrut Vreta. Söderut Nälberg
2758 norr om Gällersta. Södra Bro. Frommesta
1551 norr om Örebro. Holmen o norrut, väster om järnvägen
2769 söder om Fjugesta. Höglunda. Träda. Via
2322 nordväst om Glanshammar. Nasta. Sjågesta. Götavi
1586 väster om Vretstorp. Norr om banan
1577 norr om Hallsberg. Alm. Vesta
1721 Svennevad. Längs banan o västerut till Korpetorp
1574 norr om Hallsberg. Sanna. Gränby
1607 Hallsberg. Samsala. Bäck
2759 nordväst om Norrbyås. Längs banan
1735 Pålsboda. Norr o öster om kyrkan
2757 norr om Gällersta. Norra Bro. Längs vägen mot Örebro
4119 kring Hidinge. Nyhyttan. Vreta. Lekhyttan
1715 öster om Glanshammar. Norr om Lillkyrka
1710 kring Knista. Östa. Norra Fjugesta
1598 Hallsberg. Norr om centrum. Vissberga
1599 sydväst om Kumla. Åby. Byrsta
4111 väster om Vretstorp, söder om banan
1718 norr om Örebro. Hovsta. Norr o söder därom
2771 Viby o norröver
2765 öster om Örebro. Almby till Hjälmarsnäs
1794 norr om Örebro. Axberg. Längs sjön Norra Lången
1576 öster om Kumla. Sånnersta
2755 norr om Östansjö. Norr om banan
1597 Hallsberg. Centrum o norrut
2768 väster om Vintrosa. Sydvästvart. Lanna. Hidinge
1736 söder om sjön Tisaren. N&S Nyckelhult. Rude. Kortorp
2336 Skogaholm. Väster- o norrut. Hälla. Gårdsjöbacken
2323 norr om Örebro. Vena / Myrö o norrut mot Dylta
1705 öster om Glanshammar. Lillkyrka. Ekeberg.
2329 nordväst om Örebro. Norrut till Kåvi
2750 söder om Vintrosa. Ramsta. Sydvästvart. Granhammar
2770 väster om Fjugesta. Kvistbro. Käxle. Hässelby. Sanna. Kil
1709 Edsberg. Västerut. Binninge
4121 väster om Hidinge. Kinkhyttan. Vissboda. Lekhyttan
2778 Mosås. Längs banan, öster om den. Guttersboda
2321 norr om Glanshammar. Gropvik. Åby. Berga
2316 norr om sjön Tysslingen. Älgesta. Nordvästvart
1603 norr om Vretstorp. Norr om banan. Viby-sjön. Skrubby. Salsbro
1604 söder om Edsberg. Ägelsta. Logsjö. Velanda
2317 väster om sjön Tysslingen. Egersta
1601 nordväst om Kumla. Sickelsta norrut till Täby
1707 söder om Glanshammar. Äsplunda. Österut söder om landsvägen
1552 sydväst om Ervalla. Seltorp norrut till Dylta
2324 norr om Örebro. Kring Dylta Bruk. Ervalla stn. Gränsen
1720 norr om Svennevad. Berg. Ilvanbo
1555 väster om Örebro. Källtorp. S Valla. Kring Svartån
Serie     Område
2330 väster om Latorpsbruk. Arvaby. Svenshyttan
2328 Latorpsbruk
Serie     Område
113  
114   I denna serie motiv från: Östergötland Närke Västergötland Halland

Övrigt i Närke© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av