• Hembygdsföreningen låter via Hans P hälsa:
  Denna kringbyggda gård är numera i den lokala hembygdsföreningens ägo. Den har adress Forsmovägen 1, Lillhärdal och fastighetsbeteckning LILLHÄRDALS KYRKBY 19:7
  Flygfotohistoria tackar för informationen

 • Från NNV. Vägen är här omdragen och man ser Älvros gamla kyrka i bakgrunden.

 • Kolsätt TRONS, 942 93 Sveg, från ungefär nordväst.

 • Kolsätt 320, 942 93 Sveg, från sydsydväst.

 • Kolsätt 221, 842 93 Sveg, från SSV.

 • Kolsätt HÖGEN 326, 842 93 Sveg, från SSV.

 • Fannhus KLOCKARS 112 och 110, från sydväst.

 • Älvros 244, 842 92 Sveg, från NNV.

 • Älvros BUDD 124 och PALLAS 126, 842 92 Älvros, från i stort sett söder.

 • Älvros 225 och 227, 842 92 Sveg, från ungefär SSO.

 • Älvros 244, 842 92 Sveg, från NNV.

 • Älvros 134 och 136, 842 92 Sveg, från OSO.

  I bakgrunden ser vi Ålvros gamla kyrka.

 • Älvros BRUA 216, 842 92 Sveg, från NNV.

 • Älvros NÄSET 114, 842 92 Sveg, från ungefär SSO.

 • Närbild på Sveg med kyrkan mitt i bild. Från ungefär sydväst.

 • Sveg från ungefär samma håll som på föregående bild.

 • Sveg från någonstans kring nordväst med kyrkan något över mitt i bild.

 • Sveg från ungefär sydväst. Kyrkan mitt i bild.
  I förgrunden Inlandsbanans infart från Kristinehamn. Bron över Ljusnan är en kombinerad väg och järnvägsbro.
  Plan över stationsområdet ur Bangårdar.se:
  http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-1118.jpg

  Klicka på ritningen för större bild och håll reda på norrpilens riktning.

 • Sveg från söder med kyrkan ungefär mitt i bild. Från söder.

 • Älvros SKOGVAKTARS 212, 842 92 Sveg, från ungefär norr.
  Vattendraget är Norrälven, ett biflöde till Ljusnan.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av