• Yttertavle 181.

 • Södra Röbäcksvägen 1B, 904 40 Röbäck, från ungefär SV.
  I underkant passerar dåvarande Riks 13.

 • Riksvägen 133, 904 40 Röbäck, från ganska nära SV.
  Vägen i underkant är Riks 13.

 • Hälsingfors 6:1, Vindeln
  Adress: Hälsingfors 89, 922 93 Vindeln

 • Gamla skolhuset i Hälsingfors (med flaggstången)
  HÄLSINGFORS 1:5, Vindeln
  Adress: Hälsingfors 96, 922 93 Vindeln

 • Riktiga koordinater är: 64.12650, 19.54965
  SJÖSTRÖMSTORP 1:3, Hälsingfors, Vindeln
  Adress: Hälsingfors 71, 922 93 Vindeln

 • Hälsingfors 1:18, Vindeln

 • Troligtvis Burvik 91

 • Eriksborg 4, Vännäs (Eriksborg 1:12). Den dåtida beteckningen var Eriksborg 1:5.

 • Eriksborg 12, Vännäs (Eriksborg 1:2). Samma beteckning även historiskt, men då avsågs en betydligt större fastighet.

 • Troligtvis kanske ett hus som stått direkt söder om dagens Bojnäs 19, Vännäs. Ladugården, träd och åkrarna stämmer hyfsat med 1960 års karta, men då står huset på andra sidan vägen.

 • Bojnäs 11, Vännäs (Bojnäs 1:6)

 • Bojnäs 2, Vännäs (Bojnäs 1:9)

 • Bojnäs 7, Vännäs (Bojnäs 1:8).

  På 1950-talet bodde John Yngve Malm (f. 1908) med familj på gården.

 • Bojnäs 19, Vännäs (Nyby 8:38)

 • Troligtvis Pengbacken 4, Vännäs (Nyby 7:234). Den dåtida beteckningen var Nyby 7:90. Fastigheten kallas också "Solgården" på kartorna.

 • Karlslund 6, Vännäs (Nyby 7:290) närmast vägen samt Karlslund 4, Vännäs (Nyby 7:290) närmast i bild. Båda husen ligger alltså på samma fastighet, vilket varit fallet även historiskt.

 • Karlslund 3, Vännäs (Nyby 19:1). Den dåtida beteckningen var Nyby 16:1.

 • Pengbacken 6, Vännäs (Nyby 3:39)

 • Södra Nyby 30, Vännäs (Nyby 3:150). Den dåtida beteckningen var Nyby 3:47.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av