• Röjnoret 35, 936 92 Boliden, från ungefär SSO.

  Banan Bastuträsk - Skellefteå och vidare passerar tvärs bilden.
  Den åttakantiga skapelsen finns inte kvar.

 • Röjnoret 103, 936 92 Boliden, från ungeför söder.

  Nere t.h. kan man skymta banvallen till banan Bastuträsk - Skellefteå - Rönnskär.

 • Boningshuset utgör dåtida fastigheten Vännäs Långsjö 3:2. Ekonomibyggnaderna ligger på Långsjö 3:1.

 • Det vita huset på bortre sidan vägen utgör fastigheten Vännäs Långsjö 1:19.

 • Fastigheten Vännäs Långsjö 1:22.

 • Fastigheten Vännäs Långsjö 1:17. Gården beboddes på 1950-talet av Gustav Lindgren (f.1907) med hustru Anna Wallström (f. 1911).

 • Roos' koordinater visade sig inte stämma och har därför raderats.
  Tack till Patrik L som påtalade felet
  i november 2022

 • Grannäs

 • Grannäs 1:2

 • Finnfors

 • Finnfors 1:3.
  Dåvarande ägare: Per Nygren f 1881

 • Fastigheten ägdes då, 1950-1957, av Skomakare Johan Vilhelm Karlsson (f 1906) och hans hustru Agnes Karolina (f Pettersson 1910).
  Bostadshuset brann ner till grunden, Juni 2021.

 • Vännäs Harrselsfors 1:7 med adress Harrseleforsen 112, Vännäs.

 • Vännäs Harrselsfors 1:2 med adress Harrseleforsen 106, Vännäs.

 • Vännäs Gransele 1:5 med adress Gransele 8, Vännäs.

 • På andra sidan vägen återfinns fastigheten Vännäs Gransele 1:7 med adress Gransele 12, Vännäs. På den här sidan vägen fanns en mindre stuga som tillhörde den större lantbruksfastigheten Gransele 1:5.

 • Dåtida Vännäs Södra Västerselet 1:4 med nutida adress Harrsele 52, Vännäs.

 • Ladugården och den västra Västerbottensgården tillhörde Vännäs Skavdal 1:3. Den andra Västerbottensgården i vinkel utgör Vännäs Skavdal 1:9.

  Stamfastigheten Skavdal 1:3 ägs vid denna tid av Klas och Beda Landström. Skavdal 1:9 har Klas bror Manne Landström (1909-1971) förvärvat från sina föräldrar år 1926. Manne emigrerade året därpå till Nordamerika.

 • Fastigheten Vännäs Ockelsjö 1:4.

 • Vännäs Skavdal 1:6. Befintlig hus i bilden troligtvis borta redan på 1960-talet. Idag står ett nytt hus med adress Skavdal 8, Vännäs på samma ställe.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av