• Innervik 210

 • Rätt koordinater är 64.09964, 20.88356

 • Detta är Västra Pengfors 40.

 • Västra Pengfors 38

 • Troligen Västra Pengfors 36

 • Huset finns ej mer, men nytt hus uppfört, känt som Frommens hus.

 • Numera bor hans son Lars Lundqvist och hans fru Eva där.

 • Boende när bilden togs Wiktor Westling.

 • Nedre huset Lund 174 byggdes av Oskar Westling. Har under 80-och 90-talet fungerat som en försöksstation för Jordbruksverket. Boende fr.o.m 2007 Sara och Jonas Westling.

 • Jag trodde först det här var vid Piparbölesjön men så stora hus finns inte där utan detta måste vara Lantbruksskolan. I de stora bostadshusen bodde elever och personal, gissar jag. Där finns idag en mindre damm och bäck, men detta ser större ut än jag minns. Några av husen kanske finns kvar idag, men anläggningen Forslunda gymnasium är betydligt större med många nya byggnader. På vänster sida väg 363 någon/några km före Tjälamark.

 • Grisbackaänget längs väg 363. Samma hus som föregående bild men en annan vinkel. De tre gårdarna på denna avtagsväg revs före vårt, alltså före 1968.

 • Grisbackaänget längs väg 363. Liksom gården på föregående bild längs en avtagsväg. I det vita huset bodde familjen Isaksson och i det bortre, röda, bodde Per Eriksson m familj på 50-60-talet.

 • Detta hus är vi osäkra på men det bör också höra till Grisbackaänget som de föregående bilderna i denna serie och de kommande fyra. Jag gissar på familjen Högström då vi (jag och Siri M) inte hittat den gården bland bilderna. Den låg mittemot, på andra sidan nuvarande väg 363, husen på bilderna 7 och 9.

 • Grisbackaänget. Bild 12, 13 och 14 låg längs en avtagsväg från stora väg 363, på vänster sida från Umeå räknat. Familjen Vännman bodde här.

 • Grisbackaänget längs väg 363, på vänster sida vägen från Umeå räknat. Eller kanske Grubbänget som jag fick veta att en del ville kalla bortre delen av byn, närmare Lantbruksskolan, nuvarande Forslunda gymnasium. Sture Berglund bodde där på min tid.

 • Grisbackaänget längs väg 363, på samma sida som de två bilderna före, närmast Vikströms hus. Här bodde familjen Esberg 1953 till 90-talet minst. Före dem bodde där familjen Hammarstedt. Huset flyttades från Grisbacka by i början av 20-talet.
  Huset revs 2011 men stod tomt den sista tiden, användes som byggförråd. (Jag fotograferade huset vintern 2010). Detta hus revs sist av alla husen i byn så från det året finns inget kvar av Grisbackaänget utan allt består av Västerslätts industriområde och Norra Länken, E12, som korsar väg 363 ungefär dit byn sträckte sig.
  Vi (familjen Siklund, se bild 4) åkte vägen genom gården för att komma till "Gäla" där vi hade slåtter på flera åkrar.

 • Grisbackaänget på höger sida väg 363 från Umeå stad räknat. Där bodde familjen Strandgren på 50-60-talet. Huset revs före vårt så jag har inga minnen därifrån.

 • Grisbackaänget på höger sida väg 363 från Umeå centrum räknat. I det ljusgula huset har bott flera familjer. Jag minns Nyströms son, några år äldre än mig på 60-talet.
  I det röda huset som nästan döljs av träden bodde då familjen Vikström, med två döttrar, också lite äldre än mig.

 • Braxsele, Bjurholm kommun.

 • Förmodligen Långåker 1:3 i Vännäs kommun som vid denna tid beboddes av familjen Lundström.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av