Nytt för januari 2009:

Tre serier från Skellefteå har definierats och lagts in: Prästbordet, Medle och Myckle

Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3853 Åbyälven nedströms Ålund. Tväråfors
3862 söder om Fällfors. Klöverfors. Jordbruksmarken
5013 Byskeälven vid Åselet. Melsträsk. Degerträsk
3795 nordväst om Kåge. Kågedalen söder om älven
3797 Kåge
3791   norr om Kåge. Norr om Lillån. Spisen
3854 Åbyälven uppströms Ålund. Gränsmarkerna
1979 Skellefteå. Öster. Söder om älven. Tjärn
1999   nordost om Boliden. Storselet. Häbbersliden. Nybäck
1897 väster om Skellefteå. Medle
1895 Öster om Bastuträsk. Röjnoret. Finnfors. Karsträsk
1876 sydost om Klutmark. Gärdsmark
1995 väster om Drängsmark. Hedbäcken. Hemmistjärn. Brattliden
2040 Byske norr om älven
5034 syd + väst om Jörn. Pärlström. Björkliden. Älgträsk
3858 Åbyfjärden o västerut. Byskeälvens norra strand
3784 Kalvträsk o norröver. Kring Lidsträsket
1978 Skellefteå, Prästbordet, Degerbyn, Myckle
2037 Forsbacka. Västerut söder om banan
1981 väster om Skellefteå söder om älven. Lund.
1992 norr om Kåge. Frostkåge
1998 Storkågeträsk. Kring sjön
1880 väster om Ljusvattnet. Sörbyn
1872 söder om Gummarksträsket
3856 nordväst om Finnträsk. Tjälfors. Lundfors. Blåfors
1987A nordväst om Skellefteå. Varuträsket. Klintforsliden. Åliden
1874 syd + väst om Klutmark. Stavbäck. Gråberg. Djupgroven
3785 öster om Norsjö. Bjursele. Tjärnberg. Böle
1976 sydost om Skellefteå. Tjärn. Rotet. Hästhagen
3789 Kåge. Storkåge
3861 söder om Fällfors. Tvärån. Åförs. Lövholm. Svartå. Nide
1984 norr om Skellefteå. Stämningsgården.
2038 väster om Byske västvart. Backa. Tällberg. Lillkågeträsk
1873 sydväst om Klutmark. Orrliden. Lidbacken. Liden
3793 nordost om Kåge. Östanbräck
3855 Åbyälven vid Klubbfors. Söderut. Jakobsfors
1986 nordväst om Skellefteå. Varuträsk. Sydväst till banan
1900 sydost om Skellefteå. Söder om älven
3782 söder om Norsjö Avaliden. Aliden. Söderut till Hemminge
1996 Drängsmark o nordvästvart. Stormark
3779 sydost om Norsjö. Vajsjön. Bränntjärnliden. Arnberg
2042 Väster om Boliden. Bjurvattnet. Långselet. Stavträsket
1869 Skråmträsk. Sydostvart. Brännvattnet
3860 Fällfors. Söderut. Aspliden. Nyfors. Segerlund
5042 öster om Jörn. Selsliden. Dalliden. Lundbacka
3863 söder om Fällfors. Storbrännan. Norrlångträsk. Lidbacken
3790 nordväst om Kåge. Norr om landsvägen
3857 norr om Finnträsk o sydostvart. Tåmeträsk
3794 nordväst om Kåge. Ersmarksängena
1990 norr om Kåge. Ostvik
3783 söder om Norsjö. Ensamheten. Tvärliden. Risliden
5041 kring Jörn. Samhället. Norrut längs banorna. Ö Åliden
5003 Norsjö. Nordost om landsvägen. Storliden
1993 söder om Drängsmark. Tällåsen. Brännan. Kläppen
5020 Mensträsk. Norrut. Gränsmarkerna
3788 Kågefjärden. De inre vattnen. Kåge
2036 norr om Boliden. Strömfors. Bastuliden. Granholm
1983 väster om Skellefteå. Norr om älven
1868 Stensträsk. Västra Skråmträsk
1985 nordväst om Skellefteå. Stensvedjan Upp till Varuträsket
1989 nordväst om Kusmark. Sandfors. Häbbersfors. Kvarnförsliden
5035 söder om Jörn. Östra Jörnsmarken. Västra Stavträsk
1977 Kusmark. Kågedalen. Nylunda
1875 sydost om Klutmark. Gummark
1896 sydväst om Skellefteå. Klutmark.. Österut. Flocktjärn
2041 Söder om Boliden. Dalfors. Bruträsk. Bjurliden
1997 nordväst om Drängsmark. Källdal. Bodal. Kring Bastuträsket
3786 öster o nordost om Norsjö. Bodbyn. Bastutjärn. Tallberget
1898 sydost om Skellefteå. Antholmen. Stackgrönnan. Söder om älven
3792 öster om Kåge. Sjulsviken. Önnänget. Söderbodarna
1988 nordväst om Kusmark. Eriksdal. Högdal. Kusliden
1991 norr om Kåge. Ostviksbrännan. Tjälen. Björkhammar
3847 Åbyn
1899 söder om Skellefteå. Innervik. Rönnbäcken
1980 Skellefteå. Väster. Söder om älven
1894 söder om Skellefteå. Norr om Bodaträsket. Kroksjön
2039 Byske söder om älven o nordvästvart. Stensjön
3796   väster om Kåge. Mot Ersmark
5033 nordväst om Jörn. Kring sjön Granbergsträsket
3778 sydost om Norsjö. Pjesörn. Rönnfällan. Lidsträsk
1982 Skellefteå, Medle, Myckle
1987B nordväst om Skellefteå. Varuträsket. Klintforsliden. Åliden
1883 nordväst om Skråmträsk. Bjurfors. Valliden
Serie     Område
3233 Kustbandet.Skeppsvik. Ytterboda. Ivarsboda
2890 sydväst om Umeå. Hössjö. Kasamark
3214 söder om Vännäs. Holmnäs. Rödtjärn
2874 norr om Vännäs. Orrböle. Fällfors. Nygård. Innergård
2893 väster om Umeå. Sörfors. Myrbäck
3223 väster om Umeå. Röbäck. Böleå. Rödberget
3234 Kustbandet. Norum. Sandåsen. Brednoret
2891 sydväst om Umeå. Djäkneböle. Bösta. Yttersjö
3219 väster om Vännäs. Långsjö. Holmbäck. (gränsen) Braxsele
3212 öster om Vännäs. Brattby. Berg. Gubböle
3224 norr om Umeå. Ersmark. Gärssjöbäck
2882 norr om Vännäs. Vännfors. Nyåker
3002 Sävar o väster därom. Täfteböle. Hjoggmark
2990 väster om Umeå, norra stranden. Baggböle. Kåddis
3459 kring Sävar. Gran
2892 väster om Umeå. Bjännsjö. Degersjön. Mellansvartbäck
3225 norr om Umeå. Fällforsån. Strömsör. Hissjön
3215 kring Holmsund. Obbola. Havsbandet
3194 Hörnefors. Hörneå. (gränsen) Norrbyn. Norrbyskär
3213 väster om Umeå. Överboda. Strand.
3211 öster om Vännäs. Östra Spöland. Västanbäck
3197 väster om Holmsund. Ansmark. Norrmjöle
3222 Umeå. Teg. Ön. Söderut till Hällan
3195 öster + norr om Hörnefors. Häggnäs
2879 norr om Vännäs. Väster om älven. Spöland
3198 väster om Holmsund. Sörböle. Strömbäck. Norrböle
3210 norr om Umeå. Tjälamark. Håkmark
3199 nordväst om Holmsund. Stöcke.
3193 öster + nordost om Hörnefors. Sörmjöle. Stugunäs.
2876 söder om Vännäs. Söder om Umeälven. Västerås. Nybo
2894 sydväst om Umeå. Stöcksjö.
2991 nordväst om Umeå. Klockarbäcken. Piparbölesjön. Hissjön
2889 sydost om Umeå. Hössjö
2873 Vännäs o norrut. Stennäs.Nilsland
3216 nordost om Sävar. Tväråmark. Gunnismark. Degerbyn
3196 norr om Hörnefors. Bjämberg. Nyland. Högskuru
2872 Vännäs o norrut. Nyby. Pengfors. Hällfors
2875 norr om Vännäs. Väster om Umeälven. Kolksele. Mjösjö
2883 väster om Umeå, södra stranden. Klabböle. Skravelsjö
Serie     Område
2000 öster om Boliden. Svanström. Svanfors. Norrliden

Övrigt i Västerbotten© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av