• Vägersjön 102, 880 41 Edsele, från ungefär söder.

 • björklunda stockhult

 • älgölen

 • myggeboda

 • rosenlund

 • "Piteortens Måleri",Axel och Malin Johansson.

 • Bonäset,Vet.Ingemar Bergdahls fastighet,ägs nu av sonen Anton!

 • Järnvägsstationen i Kvarnåsen,med "Öbergs" längre upp efter vägen!

 • Fastigheter som visas från bäcksidan är,Hjalmar L-s verkstad,Hjalmars bostadshus och Holmgrens affär.
  På andra sidan vägen,"Risbergs",som i dag är "vår"fastighet!
  Samt Gideon Stenbergs.

 • Tureborgen, Uddevalla

 • Tureborgen, Uddevalla

 • Platsen heter Ängsbacka och ligger alldeles intill Umeå flygplats. Huset i centrum med tillhörande ladugård ägdes av familjen Jacobsson. Det vita huset längst till vänster ägdes av Linus och Rut Ahlström. Gården längst till höger tillhörde Frans och Frida Eriksson (mina morföräldrar). Detta hus var bland de första att rivas, ca 1959-60, på grund av att taket ansågs för högt med tanke på flygtrafiken. Husen runt omkring fanns kvar många år senare men är nu borta.

 • Ödsgårdsmon 114, 880 41 Edsele, från ungefär NO.

 • Strocknäset 108 och 106, 88 041 Edsele, från i stort sett väster.

 • Norrstig 205, 870 10 Älandsbro, från hyfsat nära väster.
  Uppe till väster en del av Ostkustbanan. Senare ersatt av Botniabanan.

 • Detta är Udden i Signebyn. Ladugården finns ej längre men huset är kvar med en utbyggnad.

 • Fotograferat mot NV. Vid övre vänstra hörnet av bilden syns godsmagasinet och stationshuset. Dessa liksom uthuset finns kvar idag. Däremot är lokstallet längst bort rivet.

  Från en lastkaj vid vänster bildkant gick en smalspårig järnväg till möbelfabriken i bildens mitt. Byggnaderna norr om Allmogevägen finns kvar idag. Banvallen kan anas på bilden, speciellt vid korsningen med Järnvägsgatan t.v. I skogsdungen mellan nämnda gata och den vänstra fabriksbyggnaden finns rester av en ungefär 50 m lång och 1 m hög järnvägsbank kvar idag.

 • Södertäljeviken, Inloppet från Mälaren in till Södertälje. Vita stora villan i mitten av bilden är Bergviksgatan 9. Stora villan till vänster i bilden, utmed vattnet, hette Villa Bergvik och byggdes ca 1925 som en sommarbostad. Den var dåligt isolerad och var kall på vintern. Den revs ca sent 60-tal? Nu finns bara en massa stenmurar och grunder kvar i slänten.

 • Södertälje, Tältvägen och Grödingevägen

 • Södertälje. Grödingevägen går uppåt i bild. Fotad från öster. Motorvägen E4 E20 går i nederkant i bild. De husen som byggs i nederkanten revs ca år 2005 då de byggde parallellvägen, utmed motorvägen, som heter Viksängsvägen.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson