• Tror mig hört att "Päras" heter Persarvet.

 • Hitre torkladan till vänster är "Maskinladan" Den långa ut mot sjön är,"Sjöladan". "Långladan" . De 2 längst bort är "Nyladan" och allra längst bort, Skithusladan".

 • Busktäkt. Siste av gårdens ägare som brukade jorden var Arne Siik.

 • Skogsarbetarbostäder byggda i början av 50-talet. Adress Kniva 169.

 • Skogsarbetarbostäder byggda i början av 50-talet. Adress Kniva 167.

 • Lisselbo 10.

 • Bortre huset har adress Lisselbo 16 2017 bor Anne- Marie Dahlstedt där.

 • Bäckebo nuvarande adress är. Kniva 276 2017 bor Leif Malmgren på adressen.

 • Kniva Artur Rymans gård.

 • I spånet på vinden hittade min morfar Gottfrid Nordlöf, före 1905, en karta. Han var delägare i gården. Kartan var från 1758. Senare ärvde min far Bengt Johansen den. Han kostade på konservator till kartan. Flera år senare skänkte han den till Dalarnas Museum. Det är den kartan som var hjälp med restaureringen av Stabergs Bergsmansgårds trädgård.

 • Kivnäbben var Vika Sockens ålderdomshem. Nu Vikagårdens Vandrarhem.

 • Skogsarbetaren Nisse Lindén bodde här på 50 talet.

 • "Sjöbergs" på vägen mor Storgården Kniva

 • I förgrunden "Rymans" i bakgrunden Göte och Eivor Dahlströms gård. Där bodde Birger Sjödén på 50 talet.

 • Storgården Kniva

 • Grycksbo Pappersbruks skogsarbetarbostäder från början.

 • Här växte min gamla klasskamrat Sven Erik Skoglund upp. Gården heter Koppärä.

 • Hans Jörgen var Norges förste sliperimester.

 • Hit kom 1896 Hans Jörgen Johansen med fru och 11 barn. Resan startade i Hen norr om Hönefoss i Norge. Först byggde han träsliperier i Eda i Värmland . Sedan då uppdraget var klart i Eda reste dom till Kniva. Bakom huset i Knivaån byggde han ett träsliperi,vem beställaren var är höljt i dunkel. Produkten var ämnad för Grycksbo Pappersbruk. Vattenföringen var så ojämn att sliperiet revs senare. Alla flyttade från Kniva utom Jörgen Johansen den yngre och en systerson till honom. Många tillbaka till Norge men lika många till USA.Systersonen emigrerade till Amerika 1907. Jörgen avled 1951.

 • Anderssons gård Kalvsbäcken Vika Socken

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av