• Fastigheten Vännäs Stennäs 1:8. Gården beboddes på 1950-talet av Ruben Johannes Johansson (f. 1915) med familj.

 • Dåtida beteckning var Vännäs Stennäs 1:19 och ägare på 1950-talet var David Fredriksson (f. 1919).

 • Fastigheten Vännäs Vännäs 8:4 med nutida adress Skogsvägen 18, Vännäsby.

 • Dåtida fastigheten Vännäs Vännäs 3:14. Samtliga byggnader idag rivna (eller flyttade?).

 • Fastigheten Vännäs Snödroppen 8 med nutida adress Hembergsvägen 14, Vännäsby.

  Objektet hette tidigare Vännäs Vännäs 7:26 och ägdes i början av 1950-talet av Johan Helge Jonsson (f. 1906) med hustru.

 • Dåtida fastigheten Vännäs Vännäs 18:3, nutida Vännäs Pionen 3. Nuvarande adress Blomstervägen 4, Vännäsby.

  Boninghuset och ladugården i den nedre delen av bilden tillhör nutida fastigheten Vännäs Vännäs 18:1 och har idag adress Blomstervägen 2, Vännäsby.

 • Fastigheten Vännäs Vännäs 3:32 med adress Blomstervägen 15.

 • Fastigheten Vännäs Pionen 1. Fastigheten har idag adressen Blomstervägen 8, Vännäsby.

 • Dåtida fastigheten Vännäs Vännäs 2:2 i dagens Vännäsby. Huset står kvar med adress Umevägen 232, Vännäsby. Fastighetsbeteckningen är numera Vännäs 41:2.

 • Dåtidens fastighet Vännäs Vännäs 6:17. Boningshuset ligger idag med adress Tvärågränd 13, Vännäsby.

 • Fastigheten Vännäs 52:7. Ligger på den s.k. Raningen och har tidigare fungerat som 4H-gård.

 • Norsjö Björknäs 1:3.

 • Norsjö Björknäs 1:8 (Björklunda).

 • Fastighet med dåtida beteckning Norsjö Norsjö 7:4 (Heden). Idag är gårdstomten avstyckad som Norsjö 7:44 och har adress Heden 122, Norsjö.

 • Fastigheten Norsjö Norsjö 9:23 (Heden).

 • Fastighet med dåtida beteckning Norsjö Norsjö 9:4 och nutida adress Heden 151, Norsjö. Gården beboddes på 1950-talet av Sven Johansson (f. 1898) med hustru Berta Schampi (f. 1907).

 • Fastigheten har dåtida beteckningen Norsjö Norsjö 7:6 och den nutida beteckningen Norsjö 13:49.

 • Norsjö Pjäsörn 1:53 (Heden).

 • Fastighet med nutida beteckning Norsjö Pjäsörn 1:37 och dåtida Norsjö Pjäsörn 1:35. Båda belägna på Heden. Flera av byggnaderna på tomten revs förmodligen redan på 1950-talet.

  Det lilla boningshuset strax höger om bildens mittpunkt tycks dock stå kvar.

 • Norsjö Pjäsörn 1:54 (Rörvik).

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av