• Norsjö Norsjö 14:33 (Kvavisträsk). Gården beboddes på 1950-talet av Ernst Henning Nordén (f. 1898) med hustru Hulda Ulrika Viksten (f. 1903).

 • Norsjö Norsjö 14:28 (Kvavisträsk). På 1950-talet beboddes gården av Bengt Olofsson (1902-1980) med hustru Greta Sundberg (1917-2000).

 • Norsjö Norrestträsk 2:28.

 • Norsjö Norresträsk 2:27.

 • Norsjö Norrestträsk 2:23.

 • Fastigheten Norsjö Norrestträsk 2:12 där dock huset längst upp (vid skogsbrynet) är avstyckad som Norsjö Norrestträsk 2:30.

  Ägare till Norrestträsk 2:12 på 1950-talet var Edvin Lidén (f. 1906) med familj. Historiskt har namnet alltid varit Norresträsk på byn.

 • Fastigheten Norsjö Norrestträsk 2:21 i övre bildkant medan gården med kortsidan mot kameran i nedre delen av bilden är Norsjö Norrestträsk 2:29. Historiskt förekommer bara stavningen Norresträsk för byn.

 • Norsjö Bjursele 1:32.

 • Norsjö Bjursele 1:31. Gården beboddes på 1950-talet av Gunnar Lidén (f. 1911) med familj.

 • Norsjö Bjursele 1:14 ("Fällan"). Gården beboddes på 1950-talet av Hilding Johannes Bjuhr (f. 1905) med hustru Berta Elisabet Eriksson (f. 1913).

 • Norsjö Bjursele 1:13. På 1950-talet tycks merparten av tomten som syns på bilden dock ha tillhört Bjursele 1:23.

  Gården ägdes på 1950-talet av Edvin Bergström (f. 1904) med familj och tidigare av dennes far Olof Olofsson Bergström (1866-1945).

 • Norsjö Bjursele 5:1.

 • Fastigheten Norsjö Bjursele 2:10 som på 1950-talet beboddes av Olox Axel Almgren (f. 1898) med hustru Olga Karolina Berglund (f. 1903).

 • I den nedre delen av bilden är det fastigheten Norsjö Bjursele 14:1 med adress Bjursele 93, Norsjö.

  I den övre delen syns fastigheten Norsjö Bjursele 2:10 som på 1950-talet beboddes av Olox Axel Almgren (f. 1898) med hustru Olga Karolina Berglund (f. 1903).

 • Norsjö Bjursele 14:1 med adress Bjursele 93, Norsjö. Gården beboddes på 1950-talet av Hilding Johannes Bjuhr (f. 1905) med hustru Berta Elisabet Eriksson (f. 1913).

 • Norsjö Bjursele 2:11.

 • Dåtida Norsjö Bjursele 6:1, nutida beteckning är Norsjö Bjursele 18:1.

 • Norsjö Lillsele 1:1 (nutida beteckning Norsjö Bjursele 19:1) med nutida adress Bjursele 19, Norsjö.

 • Dåtida Norsjö Tjärnliden 2:2 (nutida Tjärnliden 2:9). På 1950-talet beboddes gården av Karl Anton Norberg (f. 1893) med familj.

 • Norsjö Tjärnliden 2:5. Gården beboddes på 1950-talet av Jakob Gunhard Grenvall (f. 1894) med familj.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av