• Från 1600-talet och fram till i mitten av 1800-talet omfattade Skrivargården två bergsmansgårdar, den ena under lång tid ägd av Ängelsbergs bruk och den andra privatägd. Den förstnämnda tycks ha legat ungefär där det stora grönsakslandet finns på bilden. Den privata gården låg strax till höger om det nuvarande Odensnäs. Den byggnaden finns idag i Ängelsberg. Vad som hände med brukets byggnad är inte känt, förutom att laga skiftet 1857 innebar att den skulle flyttas bort.

 • Bondfallsvägen 27

 • Adressen skall vara Ängelsbergsvägen 113

 • Ängelsbergsvägen 106 i övre högra hörnet av bilden, nr 108 i bildens mitt

 • Adressen skall vara Ängelsbergsvägen 112

 • Adressen skall vara Ängelsbergsvägen 110

 • Ängelsbergsvägen 101

 • Ängelsbergsvägen 97

 • Sörbyvägen 11

 • Sörbyvägen 17

 • Fågeltorpet, Kvarnvretsvägen 17

 • Kvarnvreten

 • Sörbyvägen 21

 • Uggelnäs, NNO om Fasterna kyrka, sedd från V

 • Denna gård ligger ca 500 m NNV om Fasterna kyrka. Bilden tagen från SV

 • Visst är det Fasterna kyrka, sedd från N. Man anar stigen som går över fälten till Mörby slottsruin som döljer sig bakom bildens övre, vänstra hörn

 • Ösby, 1,5 km NNO om Rö kyrka. Stora landsvägen är gamla riksväg 76

 • Samma gård som på föregående bild, men nu fotograferad från SO

 • Granngården till gården eller byn på föregående två bilder. Kanske heter alltihop Eke?

 • Samma gård eller by som på föregående bild, men nu sedd från NO

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av