• Damm med vattenkvarn

 • Finns inte kvar längre. Låg vid Alviksvägen.

 • Ungefär vid Styrbordsvägen. Här ligger ett villaområde idag.

 • Lidens kyrka

 • Norra Lundevallen

 • Svedje

 • Stordalen

 • Stordalen

 • Stordalen

 • Stordalen

 • Väg 330 är omdragen idag men den gamla sträckningen syns ännu på flygfoton.

 • Lagmansören

 • Lagmansören.
  Bostadshuset mitt i bild är ersatt av ett nytt, att döma av stilen på det huset skedde det nog inte många år efter att denna bild tagits.
  De flesta av komplementbyggnaderna är också borta, flera av dem antagligen rivna när väg 330 drogs om (gamla dragningen är fortfarande synlig på flygbilder).

 • Stugan längst till höger i bild finns inte kvar, antagligen revs den i samband med väg 330:s omdragning. Ladan närmast i bild är också borta.

 • Lagmansören, men huset är borta numera, antagligen rivet i och med omdragningen av väg 330.

 • Bottnarna

 • Timmermon

 • Timmermon

 • Bottnarna

 • Bottnarna

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av