• Från ortofoto 1960. Björkebråten 1:38.

 • Björkelunds skola, med omkringliggande hus.

 • Från ortofoto 1960. Björkebråten 1:15, i bakgrunden Järnemåla 1:6. Länsväg G 648 finns ännu inte.

 • Järnemåla bytomt, inflygning österifrån.

 • Järnemåla bytomt, inflygning västerifrån. Mangårdsbyggnaden närmast mitten svarar dagens Järnemåla 1:17.

 • Från ortofoto 1960. Järnemåla bytomt, inflygning norrifrån. Närmaste bostadshuset hör till fastigheten Järnemåla 1:8.

 • Från ortofoto 1960. Järnemåla bytomt, inflygning söderifrån över Järnemålasjön.

 • Från ortofoto 1960. Järnemåla 1:18. Inflygning från väster, länsväg G 648 går idag rakt över fältet bakom husen.

 • Från ortofoto 1960. Kompersmåla 1:14.

 • Från ortofoto 1960. Kompersmåla 1:15. Länsväg G 468 går idag precis bakom husen och har blivit byggd före 1960 men efter att bilden är tagen.

 • Från ortofoto 1960. Kompersmåla 1:16 med Kompersmåla 1:18 i förgrunden.

 • Från ortofoto 1960. Kompersmåla 1:20, Stomsjönäs, Kompersmåla, Ryd.

 • Från ortofoto 1960. Humlemåla 1:17, Hovmansbygd 1113-161, Svängsta.

 • Från ortofoto 1960. Abborramåla 1:7, Abborremåla 71, Svängsta.

 • Från ortofoto 1960. Abborramåla 1:10, Abboremåla 45-40, Svängsta.

 • Från ortofoto 1960. Abborramåla 1:7, Abborremåla 71, Svängsta.

 • Abborramåla 1:17, i förgrunden Abborramåla 1:16.

 • Från ortofoto 1960. Abborramåla 1:18, Abborremåla 133, Svängsta.

 • Från ortofoto 1960. Abboramåla 1:6, Abborremåla 163, Svängsta.

 • Från ortofoto 1960. Abborramåla 1:13, Abborremåla 180-10, Svängsta.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av