• Olstorp. Postadress idag Lindbro Olstorp.

  • Namn åtminstone i nutid Lilla Juresta.

  • Höglind, torp under Juresta gård någon kilometer därifrån. Var nyuppfört år 1800, då är den förste invånaren Per Persson, 1747-1821, antecknad som inflyttad från just Juresta. Uppskattningsvis 1877 till omkring 1891 ägdes Höglind av smeden Stahre i närmaste granngården Skyttorp i backen ner mot sjön Valdemaren, sedan såldes den åter till dåvarande huvudägaren i Juresta, Anders Petter Andersson. Den övre våningen byggdes till omkring 1895, och från och med 1897 bor två familjer på var sin våning. En tid 1908-1909 är t o m en tredje familj bosatt i torpet. Efter 1912 bor bara en familj kvar, där till sist föräldrarna är sist kvar och flyttar ut 1930. Samma år kommer torpets sista permanentbosatta familj, Björklunds, och bor kvar till 1940. Från 1920-talet var det familjen Jurell på Juresta gård som ägde torpet, fram tills min mor fick köpa det 1986, efter att ha hyrt sedan 1983. /Anders Pemer, Grödinge

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av