• Hult

 • Haddetorp

 • Hultarp

 • Häradsvägen 2, 570 84 Mörlunda

 • Evedal enligt ekonomiska kartan

 • Då var denna serie helt komplett med koordinater

 • Stola nämndes först 1449 6/10 "j Stoordha", men gården har medeltida anor. Simon Pedersson ägde den vid 1100-talets början. Aron Bengtsson ägde den vid 1400-talets mitt; 1480 nämns här Peder Larsson. En Ekebladsläkt utgick härifrån vid mitten av 1500-talet. Nuvarande huvudbyggnad i två våningar byggdes 1713-19; säteritak av koppar; 4 flyglar av trä; 800-årig ek; minneslund med diktsten och 8 stoder.
  (texten hämtad från http://www.helenopolis.se/fakta/lidkopingbygden.html)

 • Hus på andra sidan vägen av Falun, invid Myrbacken - Kållands halvö

 • Falun - Kållands halvö
  1454 nämndes först Falun (Falem under Lindholmen)

 • I viken vid Lindholmen - Kållands halvö

 • Lindholmen har ägts av Ture Jönsson Tre Kronor, Bengt Oxenstierna och Claes Ekeblad. Brann 1792. Om ruinen skrivs: 33 x 30 m; metertjocka, 5 m höga murar av grå- och sandsten. Fönsterinfattningar av tegel. Runda hörntorn i NO och NV. "Lindholmz Spetal" nämndes 1514. En spång leder ut till Smedjeön, i vars park finns många ruiner bl.a. av bastun.
  (text hämtad ur http://www.helenopolis.se/fakta/lidkopingbygden.html)

 • Hyllingssund - Kållands halvö

 • Bäcken - Kållands halvö

 • Tomtekulla - Kållands halvö

 • Kungsbacken - Kållands halvö

 • Margareteberg - Kållands halvö

 • Potterna - Kållands halvö

 • Jönsagården - Kållands halvö

 • Karlegården - Kållands halvö

 • Marbogården - Kållands halvö
  Eller Marabougården som jag kallade den när vi åkte förbi skylten när jag var mindre

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av