• Runtorp, riksdagsmannagården

 • Systrarna Ternows hus.
  Det lilla huset närmast till höger om fastigheten tillhör också. Det hyrdes ut periodvis.
  Högst upp, längst till höger syns "kommunalrummet". En byggnad som användes för olika aktiviteter och nöjen.

 • Huset tillhörde Erik Petersson och hans hustru Kalla.
  Till höger om huset ligger sågen som var i bruk fram till slutet av 1950-talet. Den tillhörde också Erik Petersson.
  Till vänster om sågen syns Tvärskogs brandstation.

 • Skomakare Erik Johansson.
  Bilden är tagen innan 1955. Fryshuset som kom att ligga på fältet till vänster i blid blev klart det året.
  Järnvägen Kalmar - Påryd syns i bilden.

  Huset till vänster i bild tillhörde Hilda Gustasson.
  Längst bort i bild är Lundins lilla stuga med ladugård. Det köptes av Claes Lenander i Kalmar och användes som sommarställe under flera år.

 • Blomslät

 • Ryabacken, Tvärskog

 • Mortorp nr 2.

 • Västragårdarna i Mortorp

 • Västragårdarna i Mortorp

 • Mortorp 1:4 (Smedhagen)

 • Backagården i Mortorp

 • Mortorps kyrka

 • Prästgården i Mortorp

 • Lindforsen i Mortorp.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av