• Längst upp i skogsbrynet skymtar man Fridsdal, där Elin och Anna bodde, två ogifta damer

 • Järstad kyrka

 • Svartån, södra Mjölby. Huset i förgrunden möjligen Lundby prästgård

 • Höglid, Kungshöga, Mjölby

 • Kungshöga, Root´s trädgårdsmästeri. I gropen överst ligger nu garage mm för Mjölby stads Byggnadskontor

 • Kungshöga handelsträdgård. Längst till höger gamla riksettan

 • I bakgrunden Skrukeby boställe

 • Skrukeby boställe

 • Längst upp Högby cementgjuteri. Nertill vägen Mjölby - Högby

 • Kungshöga med gla riksettan

 • Kungshöga, Mjölby med gamla riksettan. Th Mjölby skrothandel PB Emitslöf och tv Root´s trädgårdsmästeri

 • Mjölby, väg mot Högby. I tvåvån huset mitt i bild bodde Harald Aléx som drev hulje grus. I "kilen" ligger "vägkassan". Längst ner bodde Ohrling´s och sadelmakare ?

 • Gården Linneberg, belägen c:a 500 m norr Högby kyrka

 • Axstad Vågagård. Innehavare Alfred Samuelsson

 • Axstadgatan, arbetarbostäder

 • Se 41

 • Axstad gård tv gla och th nya bostaden. Gården ägdes av Henning Axby

 • Norrby Oxelgård

  Askegården i bakgrunden

 • Norrby, Askegården

 • Norrby, Margårdsängen

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av