• I bakgrunden syns Västkustbanans två linjesträckningar med Varberg t.v. Närmast ligger den ursprungliga linjen från 1888. Denna ersattes 1936 av den bortre linjen på bilden med två (kvarvarande) vägportar, den t.v. för en gångstig och den andra för Sanatorievägen. Mot Varberg går båda linjesträckningarna i varsin skärning genom Hästhagabergen, utanför vänster bildkant.

  T.v. om den gamla linjens korsning med Sanatorievägen finns idag en stig som efter c:a 100 m övergår i en grusväg som på en stenskodd platå går bredvid en promenadväg och stranden. T.h. om korsningen fortsätter Sanatorievägen på den f.d. banvallen. Strax utanför höger bildkant ligger "förbindelsepunkten" mellan de båda linjesträckningarna. Se även bild 38.

 • Fotograferat mot SV. Ovanför boningshuset syns taket på Frigårds torvströfabrik vid kanten på Dymossen. Fabriken hade verksamhet 1919, byggnaden fanns kvar 1960 men revs sannolikt strax därefter.

  Endast någon enstaka räl från järnvägen ut på mossen samt järnskrot finns idag kvar på platsen. Delen av mossen närmast fabriken är idag uppgrävd och försedd med höga jordvallar men har tidigare bl.a. använts som kolupplag.

 • Fotograferat mot NO c:a 2 km Ö Väderstad. T.v. i bilden syns en vägkorsning med Mjölby-Hästholmens järnväg. Där låg Vistad hållplats vilken nedlades 1958.

 • Fotograferat mot NO. Närmast Hagens gård och uppe t.v. Hillingstads gård, c:a 10 km V Väderstad. Mellan dessa går Mjölby - Hästholmens järnväg. Vid den närmaste vägkorsningen låg en hållplats och innan denna ett enklare stoppställe. Ev. låg istället någon av dessa trafikplatser (med namnen Hagen nedlagd c:a 1932 resp. Hillingstad nedlagd 1958) vid korsningen med landsvägen uppe t.h. Idag finns inget kvar av dessa.

 • Fotograferat mot S, c:a 11 km V Väderstad. Kolstadvägens hållplats på Mjölby-Hästholmens järnväg låg vid vägkorsningen nedanför övre bildkant, sannolikt SO om denna, vid en låg skärning.

 • Den närmaste magasinsbyggnaden är riven idag men Centralföreningens magasin längst bort och järnvägens godsmagasin (samt stationshus, uthus och jordkällare mittemot, utanför vänster bildkant) vid järnvägsspåren finns kvar.

 • Hitom korsningen med Hadelövsvägen syns Ö delen av Hogstad stations bangård. På andra sidan korsningen rullar en rälsbuss på den idag upprivna Mjölby (i riktning uppåt) - Hästholmens järnväg. I höger bildkant syns godsmagasinet och t.v. om detta lastkajen.

 • Fotograferat från SO. Närmaste spåret går till Åstorp och nästa till Helsingborg. Det senare spåret ligger idag något längre ifrån det förra, ungefär mellan de båda bortersta spåren på bilden. Jämför bild 29.

  Alla byggnader utom den längst t.h. finns kvar idag.

 • N delen av Kattarps (idag sanerade) bangård fotograferat mot SO. Dagens Västrabyvägen ligger mellan bangården och husen.

 • Fotograferat mot NO. I vänster bildkant syns nederst den idag nedlagda järnvägslinjen till Höganäs och Mölle. Längst upp går järnvägen till Ängelholm. Däremellan ligger en förråds- och snickarbod. Plankorsningen t.h. om skorstenen (Rallaregatan/Västrabyvägen) är idag slopad.

  På andra sidan järnvägen ligger fyra boställshus (de båda längst bort från järnvägen t.h. från 1910, det t.v. om dessa från 1918 och det framför det senast nämnda, från 1920-21) samt närmast järnvägen en (delvis skymd) banvaktsstuga och bakom denna en banmästarstuga (båda från 1915). Samtliga dessa byggnader revs på 1990-talet och är ersatta av en park med namnet Äppleskogen.

  Se även bild 46.

 • Rögle bangård fotograferat mot SV. Bangården liksom boställshuset med uthus samt godsmagasinet är idag rivna.

 • Samma byggnader som på bild 45 men fotograferat mot SO. Dessutom syns litet av det idag rivna stationshuset i vänster bildkant.

  Den enda av järnvägens byggnader som återstår idag är en välhållen jordkällare tillhörande stationshuset, beläget under träden mellan detta och det f.d. sparbankshuset i bildens mitt.

 • Detta är någon industribyggnad i Rögle, fotograferat mot SO, Röglevägen t.v. Spåret är ett industrispår som kommer från Rögle bangård och passerar Solomit/Porötexfabriken/Rögle industrier (se bild 43) vars byggnad kan anas i övre bildkant. De flesta byggnaderna finns kvar idag, däremot återstår endast husgrunden av industribyggnaden.

 • Detta är Rögle tegelbruk, S bruket, fotograferat mot SV. Bruket nedlades 1980.
  Byggnaderna, delvis ombyggda, finns kvar idag.

  I bildens nederkant syns t.v. N delen av Rögle idag rivna bangård med en slopad plankorsning. Därifrån gick ett industrispår till tegelbruket vars lastkaj syns t.h. samt till Solomit/Porötexfabriken (nedlagd 1941 men ersatt av Rögle industrier som tillverkade trädgårdsmöbler) som syns vid höger bildkant.

 • Banvaktsstugan, uthuset samt jordkällaren däremellan finns kvar, strax S lv 112.

 • Banvaktsstugan c:a 1 km SV Sibirienvägen i utkanten av Ängelholm revs sannolikt i början av 1980-talet. Fotograferat mot V.

 • Vegeå tegelbruk fotograferat mot O. Tegelbruket nedlades 1969 och de enda byggnaderna som finns kvar idag är ringugnen (byggnaden bakom skorstenen) samt en torklada (byggnaden t.h. om ringugnen).

  Framför byggnaderna kan anas den smalspåriga järnvägen som transporterade lera från lertagen t.h. utanför bild till tegelbruket. De små dammarna är tidigare lertag som senare har vattenfyllts.

 • Vegeholms station fotograferat mot SO. I bildens övre kant syns godsmagasinet och strax t.v. avträdet. Alla järnvägens byggnader samt bangården är rivna.

 • Enligt kartbild.com verkar den ha funnits kvar 1965.

 • N änden av Ulvsby stations bangård på den idag rivna järnvägen NKlJ. Fotograferat mot NV.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av