• 6640035, 1339709

 • Koordinater går inte att skicka in. de är: 6596120, 1375697

 • Serien presenterad i januari 2012.
  Kartan är tejpad på ett olyckligt sätt. Svår att läsa.

 • Serien presenterad i november 2011

 • Kartan är tyvärr skadad. Använd aldrig tejp i arkivmaterial!
  Tack till Ann Forsberg som visste berätta var detta var taget.

 • 39 = Mellbyn
  45 = Hammar
  Detta meddelar Mathias Elvborn

  Flygfotohistoria tackar!
  JA

 • 18 = Näset meddelar Mathias Elvborn

  Flygfotohistoria tackar!
  JA

 • Pär Henriksson har skickat in beskrivning till denna serie.
  Kodsiffran i hans text = kartblad för Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)
  Flygfotohistoria tackar!

  motiv 10:
  10C1f. Militärmötesplatsen Avelsäter c:a 1 km SO byn med samma namn, c:a 6 km SV Säffle. Bangården vid järnvägen (mellan Åmål nedåt i bilden och Säffle) är idag riven. Boningshuset i bildens mitt är idag övergivet och hela fastigheten samt vägen dit är övervuxen. Fotograferat mot c:a NO.

 • 01 Höglunda
  02 Höglunda
  03 Höglunda
  06 Ris
  07 Ris
  11 Malma
  12 Lärum
  13 Lärum

  Tack till Mathias Elvborn som skickat in fakta!
  JA

 • 15 Källarbacken
  16 – 24 Segerstabyn
  25 Segerstabyn, Skarpen
  29 Segerstabyn, gruppbild
  30 Norra Prästbol
  31 Södra Prästbol
  32 Stora Årsås
  33 Stora Årsås
  36 Lilla Årsås
  37 Algustad
  39 Ärtan

  Tack till Mathias Elvborn som skickat in fakta!
  JA

 • 01 Bråte
  02 Röberg
  03 Myrtomten
  04 Karlsdal
  05 Rudsviken
  06 Arnäs
  07 Tranmyren
  08 Djursnäs
  09 Haga
  11 Åsundatorp
  24 Stömmestad
  25 Stömmestad
  29 Aspbergs skola
  32 Aspberg
  33 Ängen
  34 Karlberg (Storbo)
  35 Hanevik
  36 Segerstad Kyrka
  44 Prästgården
  45 Eriksberg
  53 Södra Edsberg
  54 Norra aEdsberg

  Tack till Mathias Elvborn som skickat in fakta!
  JA

 • Pär Henriksson har skickat in beskrivning till denna serie.
  Kodsiffran i hans text = kartblad för Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)
  Flygfotohistoria tackar!

  motiv 46 (samt 49 fotograferat mot NO ):
  10C1g. Byn (gården?) Getebol c:a 5 km SV Säffle. Huset vid järnvägen (mellan Åmål till vänster i bilden och Säffle) verkade inte att ha något med denna att göra, däremot låg tidigare en banvaktstuga hitom järnvägen, vid korsningen med vägen som går ut i vänster bildkant. Fotograferat mot c:a NV.

 • 30 bör vara Stenhagen
  32 Ulleberg
  33 Hagalund med Stensborgs Trädskolor
  34 Gräsdalen
  39 Henstad gård, ligger inte inom kartan!
  40 Hultsbergs gård, heller inte inom kartan!

  Inskickat av Margareta Modén

  Vidare berättar Ulla Forss om
  motiv 26:
  …föreställer Mörmo Gård i Skoghall.
  De hade en ardennerhäst som hette Hassan, som vi barn fick rida på i stora hagen bland korna.
  Gården hyser numera en familjecentral med bland annat fritidsgård…

  Flygfotohistoria tackar för bidragen
  JA

 • Kartan är sammansatt från två olika blad.
  Det fotograferade området framgår inte tydligt.
  Besked om viket område som faktiskt omfattas emotses.
  Johan Ahlén

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av