• Hårdvallsäng

 • Korrekta koordinater inlagda
  JA

 • Koordinaterna fixade!
  JA

 • Fixat!
  JA

 • Fixat!
  JA

 • Jäder Hälla.
  Tack till Ellinor E som bidrog med kunskapen

 • Enligt inkomna kommentarer är detta Södermanland. Vi tackar, även om kartan visar Norrland.
  Men 27 ÄR verkligen Sköldnäs. Se även serie 3430.

 • Tack till Stefan Nykvist som visste var denna serie är tagen. Nu är den flyttad från Okänt.
  Serien saknar kartbild med inritat område. Korrekt område torde vara norr om gränsen till området i undre delen av kartan och längs kustlinjen.

 • Serien låg tidigare under Okänt. Tack till Joel Hanborg som kom in med korrektionen.

 • Denna serie låg tidigare under Okänt. Flyttades i november 2010.
  Tack till Pontus Nilsson som definierat denna och andra serier!

 • Serien låg tidigare under "Okänt".
  Tack till Ingemar Hedlund som hört av sig med korrektion.
  Någon inritning på karta finns dock inte bevarad.
  Detta är Ingemars bidrag till innehåll i serien, den som vill bekräfta är välkommen göra det under respektive bild:
  Bild 8 är Tibble
  Bild 9 kan vara Vänga
  Bild 10 är nog Tibble från annat håll
  Bild 18 är Björnlunda prästgård
  Bild 19 är gamla Dagaborg
  Bild 20 är Tomteborg f d skola
  Bild 23 är Ekhof
  Bild 24 kan vara Närlunda
  Bild 35 och 36 är Stora Valla

 • Råby-Rekarne kyrka,skola och handelsbod

 • Tack till Ingemar Hedlund som berättat var serien är tagen

 • Tack till Ingemar Hedlund som hjälpt till att lokalisera var bilderna är tagna

 • Tack till Ingemar Hedlund som kunde berätta var detta är taget.

 • Det fotograferade områdets utsträckning är inte klarlagd.

  22 Sundsvik
  35 Turinge kyrka
  43 & 46 Sundsvik

  Tack till Gunnar Karlsson som hjälpt till att pricka in serien.
  JA

 • Pontus Nilsson hjälper till med att berätta var denna serie är tagen.
  Flygfotohistoriia tackar!
  JA

  Karta saknas. Ingen inritning har påträffats.

  Motiven, enligt Pontus:
  19 + 21 Ullsta

  31 Lövlund
  32 Åstugan
  33 Öllösa kvarn
  39 Tångtorp
  40 Börsnäs

 • Pontus Nilsson har varit behjälplig vid bestämmandet av vilka byar som visas.
  Flygfotohistoria tackar!

  Pontus:
  Bild 14 är över fd Skeppsta skola
  Bilderna 21-27 är över Blacksta by
  Bilderna 45 och 48 är över Laxne tätort (då var det kanske bara en by)
  Bild 38 är över Heby Slott.

 • Bild 23 = Hökkärr
  Bild 22 = sannolikt Svartå

  Enligt Ingemar Andersson.

  Flygfotohistoria tackar för informationen!
  JA

 • Bild nr 27: Gården heter Vedkärr i Åkers församling och där föddes bl.a. min mor Barbro 1926

  Stefan Gustafsson bidrog med fakta.

  Flygfotohistoria tackar!
  JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av