• Baldersnäs

  • Pär Henriksson låter meddela följande: Några 100 m S platsen för Erikstads idag rivna stationshus. Fotograferat mot SO. Huset finns kvar.
    Flygfotohistoria tackar!

  • Tack till Hans Suni som tipsade om vilken kyrka det bör vara.
    JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av