• Materialet i denna serie bilder lider bitvis av tekniska brister. Ofta är dock kvalitén bättre än vad som syns här.
  Räkna alltså inte med högsta kvalitet vid beställning. Ta i stället gärna kontakt via e-post så får vi tillsammans se vad som går att göra.
  Bilderna är ju hur som helst unika och lyckligtvis räddade åt eftervärlden!

 • Serien presenterad i sin helhet i januari 2012

 • Bilden visar Kulltorp, en gård strax norr om Mörbylånga men i Resmo socken. Alf och Mats Johansson heter brukarna. När ny väg drogs, var nog gårdsägaren då (tror han hette Alrik då) inte införstådda med hur biltrafiken skulle tillta, eller så for de ovarsamt fram, ty mangårdsbyggnaden ligger på ena sidan vägen medan djurstallar och merparten odlingar ligger på den andra.
  Höger är norrut på bilden, så bortre sidan av vägen vetter mot väster och Kalmarsund.
  Insänd av sign. "Ölandstok"

 • Karta saknas tills vidare. Ingen definitiv inritning finns, men enligt uppgift insänd av Eva-Lena Johansson är kyrkan på bild 36 Mörbylånga kyrka.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av