• Koordinaterna ändrade på tips från Tommy Klang.
  Tackar!

 • Sandgren och Frank i all ära. Men den numera rivna gården hade på sin tid andra koordinater.
  Tommy Klang berättade vilka.
  Man tackar!
  JA

 • Tommy K meddelar att Wigothson missat en bit med koordinaterna. Korrekt har nu införts.
  Det är alltså inte Nynäsgården på bild.
  Tackar!

 • Korrigerat i februari 2021
  JA

 • Serien flyttad från Okänt i januari 2012

 • Materialet i denna serie bilder lider bitvis av tekniska brister. Ofta är dock kvalitén bättre än vad som syns här.
  Räkna alltså inte med högsta kvalitet vid beställning. Ta i stället gärna kontakt via e-post så får vi tillsammans se vad som går att göra.
  Bilderna är ju hur som helst unika och lyckligtvis räddade åt eftervärlden!

 • Serien presenterad i januari 2012

 • Materialet i denna serie bilder lider bitvis av tekniska brister. Ofta är dock kvalitén bättre än vad som syns här.
  Räkna alltså inte med högsta kvalitet vid beställning. Ta i stället gärna kontakt via e-post så får vi tillsammans se vad som går att göra.
  Bilderna är ju hur som helst unika och lyckligtvis räddade åt eftervärlden!

 • Serien presenterad i januari 2012

 • Materialet i denna serie bilder lider bitvis av tekniska brister. Ofta är dock kvalitén bättre än vad som syns här.
  Räkna alltså inte med högsta kvalitet vid beställning. Ta i stället gärna kontakt via e-post så får vi tillsammans se vad som går att göra.
  Bilderna är ju hur som helst unika och lyckligtvis räddade åt eftervärlden!

 • Serien presenterad i januari 2012

 • Serien korrekt presenterad i november 2011.
  Tack till Kent M som visste besked.

 • Pär Henriksson har skickat in beskrivning till denna serie.
  Kodsiffran i hans text = kartblad för Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)
  Flygfotohistoria tackar!

  motiv 04 (samt 17):
  2D5b. Gården Majhem 800 m SÖ om dåvarande Harlösa stationshus, utanför vänster bildkant. “Majhem” på brevlådan. Åt höger gick den övre järnvägslinjen till Bjärsjölagård och den undre till Sjöbo. Idag är båda nedlagda och upprivna. Fotograferat mot c:a NO.

 • Pär Henriksson har skickat in beskrivning till denna serie.
  Kodsiffran i hans text = kartblad för Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)
  Flygfotohistoria tackar!
  JA

  motiv 37 (samt 38):
  2D6a. Byn Hammarlunda mellan Kävlinge och Harlösa. Hammarlunda kyrka syns och bakom denna (nuvarande) länsväg 104. Bl.a. stationshus (Frosta-Hammarlunda) från den idag nedlagda och upprivna järnvägen finns kvar c.a 100 m utanför vänster bildkant. Fotograferat mot c:a N.

 • Tack till Annica Nygren, Kent Meissner o "Joakim" som berättade var detta är taget.
  Kyrkan var ledtråden. Finns ytterligare belägg? Vi tar gärna emot bekräftelse.
  Negativen är delvis skadade.
  Som Okänd hade serien nummer X107

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av