• Serien hettet tidigare 1224 och var felaktigt placerad i Skåne.
  Nu har den bytt både namn och plats och hamnat rätt, i Östergötland.
  Tack till Jan Sandgren m fl, som varit i kontakt med mig angående detta.
  JA

 • Kyrketorp 3

 • Serien presenterad med bilder i augusti 2020
  Tidigare låg den med nummer 1769 men utan bilder

 • Observera
  Serien är behäftad med massiva kemiska fel på negativen.
  Dessa torde ha uppstått i samband med framkallningen på 1950-talet.
  De är svåra att åtgärda och därför kommer sannolikt inga vackra förstoringar av dessa bilder kunna levereras. I varje fall inte utan rejäla fläckar i bilden.
  JA

 • Rystads kyrka

 • Serien var tidigare utan bilder, men med karta, då en karta med tidigare serienummer.
  Numret bytt i augusti 2020 från 1340 till 0867, som är mer korrekt.
  JA

 • Serienamnet på denna serie ändrades i augusti 2020.
  Från 5324 till 0813.
  Varje bild fick också namnet ändrat.
  Karta lades dessutom till
  JA

 • Serien presenterad för första gången i juni 2020
  JA

 • Serien hette tidigare 6301, men detta, korrekta nummer syns skrivet direkt på filmens första ruta.
  Observera fotofirmans personal som återges på de tre sista rutorna. Där fanns piloter, fotografer och tekniker. Sannolikt Skå Edeby flygfält i samband med träning av ny personal.
  Tack till Jan Sandgren som såg till att serien hamnade rätt geografiskt.
  JA

 • Hårdvallsäng

 • Serien låg tidigare helt fel placerad i Skåne.
  Ändrades i april 2020.

 • Serien hade tidigare nummer 3651, medan den låg i "Okänt". Jan Sandgren löste problemet. I april 2020.
  JA

 • Hässelby Kyrka, strax utanför Mariannelund, Småland.
  Tack till oförtröttlige Jan Sandgren som gitt sig attan på att luska ut vilken kyrka detta är. Och därmed kunnat lokalisera hela serien. Var så goda!
  Detta skedde i april 2020.
  JA

 • Tidigare hade serien endast serienamnet 1578
  Ändring utförd i mars 2020
  JA

 • Serien bytte namn i februari 2020. Från 1061 till 1061A
  JA

 • Serien bytte namn från 2780 till 2780A i februari 2020
  JA

 • Tidigare hade serien numret 2612. Ändrat i feb 2020
  JA

 • Rynningsnäs

 • Serien hette tidigare 1255 och låg på en helt annan plats. Namnändrades i februari 2020
  JA

 • Serien namnändrades från 1464 till 1464A i februari 2020
  JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av