ASA 1783 01
0
0
ASA 1783 02
0
0
ASA 1783 03
0
0
ASA 1783 04
0
0
ASA 1783 05
0
0
ASA 1783 06
0
0
ASA 1783 07
0
0
ASA 1783 08
0
0
ASA 1783 09
0
0
ASA 1783 10
0
0
ASA 1783 11
0
0
ASA 1783 12
0
0
ASA 1783 13
0
0
ASA 1783 14
0
0
ASA 1783 15
0
0
ASA 1783 16
0
0
ASA 1783 17
0
0
ASA 1783 18
0
0
ASA 1783 19
0
0
ASA 1783 20
0
0
ASA 1783 21
0
0
ASA 1783 22
0
0
ASA 1783 23
0
0
ASA 1783 24
0
0
ASA 1783 25
0
0
ASA 1783 26
0
0
ASA 1783 27
0
0
ASA 1783 28
0
0
ASA 1783 29
0
0
ASA 1783 30
0
0
ASA 1783 31
0
0
ASA 1783 32
0
0
ASA 1783 33
0
0
ASA 1783 34
0
0
ASA 1783 35
0
0
ASA 1783 36
0
0
ASA 1783 37
0
0
ASA 1783 38
0
0
ASA 1783 39
1
1
ASA 1783 40
0
0
ASA 1783 41
0
0
ASA 1783 42
0
0
ASA 1783 43
0
0
ASA 1783 44
0
0
ASA 1783 45
0
0
ASA 1783 46
0
0
ASA 1783 47
0
0
ASA 1783 48
0
0
ASA 1783 49
0
0
ASA 1783 50
0
0
ASA 1783 51
1
1

Statistik kring denna serie:

Du kan bläddra mellan 51 bilder i den här serien
2 av 51 har fått koordinaterna angivna
2 bildkommentarer i den här serien

Så här rörde sig flygplanet den dag bilderna togs

Notera att det endast är bilder med koordinater som kan komma ifråga för bestämning.
Du kan växla mellan karta och satellit-vy.
Och öka storlek till helskärm.1 kommentar

 • Följande uttömmande redovisning av motiven i serien har skickats in av
  Calle Ragnerstam.
  Flygfotohistoria tackar ödmjukast!
  Johan Ahlén

  01. Uddens i Nor
  02. Forsbacka (Lars-Ersas) i Nor
  03. Änges i Nor
  04. Per-Ols i Nor
  05. Oppigårds, Mittigårds och Utigårds i Nor
  06. Oppigårds, Mittigårds och Utigårds i Nor, i bakgrunden gården Hästhagen
  07. Gladas och Per-Mårtsas vid gamla landsvägen i Nor. I bakgrunden syns fastigheten ”Nor 1,19” vid landvägen Nor – Järvsö
  08. Kasernen vid Gamla vägen till Nor i förgrunden. Kasernen uppfördes som arbetarbostad omkring 1920 av närbelägna Båtbackens ångsåg. I bakgrunden syns Nors skola (numera Båtbackens friskola) vid landsvägen Nor – Järsvö.
  09. Fastigheten ”Nor 1,19” vid landvägen Nor – Järvsö med Per-Mårtsas i bakgrunden.
  10. Kasernen och Maskinistens (båda bostadshus med anknytning till Båtbackens ångsåg) invid gamla vägen till Nor. I övre högra hörnet syns landsvägen Nor – Järvsö.
  11. Fastigheten ”Nor 2,13” i förgrunden med byggnaderna Maskinistens och Kasernen i bakgrunden. I nedre högra hörnet syns landsvägen Nor – Järvsö.
  12. Kaféet, och där bakom Krugaboa (som var affär, numera nedlagd) i korsningen landsvägen Järvsö – Nor och vägen till Svensbäck och Förnebo.
  13. Röningans i Uvås
  14. Simmas i Uvås.
  15. Stråbergs och Häggas i Uvås
  16. Stråbergs
  17. Wedins (Römpens) i Svensbäck
  18. Björnmorans i Svensbäck.
  19. Linnas i Svensbäck
  20. Omers i Svensbäck
  21. Abrams i Svensbäck
  22. Pellas (närmast i bild) och Omers i Svensbäck.
  23. Johanas i Näset/Svensbäck, i övre vänstra hörnet skymtar fastigheten Solhem (byggd omkring 1923).
  24. Solhem, till vänster skymtar gården Näs.
  25. Sjönäs (Petters) i Näset/Svensbäck.
  26. Näs med Solhem i övre hörnet.
  27. Sotsveden (Kraftas) i Förnebo.
  28. Gårdarna Jo-Hans och Boa i Förnebo samt Förnebo skola (nedlagd). Vägen till vänster i bild går mellan Änga och Förnebo byar, den till höger genom Förnebo by.
  29. Längst bort i bild Bågga, därefter Förnebo skola, Boa, Ersk-Nils samt Jo-Hans Vägen till vänster i bild går mot Änga, den till höger genom Förnebo by.
  30. Bågga i Förnebo.
  31. Kjälva/ Tjelva i Förnebo. I bakgrunden skymtar Sotsveden.
  32. Pensarv i Förnebo.
  33. Ersk-Persas (Bättes) i Förnebo med utdikade våtmarken Möckelmyran i bakgrunden.
  34. Ersk-Olsas (Johan-Ollas) i Förnebo. I övre hörnet syns Möckelmyran, och närmst i bild vägen genom Förnebo.
  35. Boa, Ersk-Nils och Jo-Hans i Förnebo. I bakgrunden syns Förnebo skola.
  36. Jo-Hans
  37. Strömas i Förnebo. I övre högra hörnet skymtar Korkas. Vägen till vänster är den gamla mot Förnebo.
  38. Älgens Faffars (Bergs) i Förnebo invid gamla vägen mot Förnebo.
  39. Mårtens i Förnebo
  40. Pensarv i Förnebo
  41. Hängens i Förnebo.
  42. Älgens i Förnebo invid gamla vägen mot Förnebo.
  43. Per-Hass i Förnebo mitt i bilden, Mårtens i övre vänstra hörnet och i förgrunden syns vägen mot Förnebo.
  44. Nils-Lars i Förnebo
  45. Korkas i Förnebo
  46. Skansas i Uvås invid landsvägen Järvsö – Nor.
  47. Fastighten ”Änga 6,20”
  48. Mårtens i Förnebo invid vägen mot Förnebo
  49. Arnells i Uvås, ladan längst till vänster tillhör dock fastighten ”Föränge 7,18” (Hockers).
  50. Vassas i Änga vid gamla vägen från Järvsö mot Änga by. I bakgrunden syns landsvägen Järvsö – Nor snett korsad av vägen mot gården Yssens och Uvås by.
  51. Blans i Änga vid gamla vägen från Järvsö mot Änga, i bakgrunden gamla vägen mot Förnebo.

 • Logga in för att lämna kommentar...

© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av