Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3759 Karsjö. Västerut till Sörby
3776 väster om Järvsö. Rödmyra, Åsbo
1784 söder om Järvsö, längs älven
3900 väster om Kårböle. Kårsjön västerut till Ängersjö. Vänsjö
3723 Jättendal. Väster om järnvägen
3722 nordost om Jättendal
1807 öster om Hassela
1805 Gnarp o en liten bit norr därom
1786 kring Njutånger o nordnordväst. Ölsund. Fränö
3748B   nordost om Ljusdal. Låka. Bjart. Överälve. Knaggälve
1804 söder om Gnarp. Längs banan o österut till havet
3766 nordost om Gnarp. Längs landsvägen mot havet
3770 söder om Delsbo. Bobygden
3719 söder om Ljusdal. Tegeltjär. Skriksvik
3775 väster om Järvsö. Stråsjö. Hjorta. Björa
1848 söder om Bjuråker. Öster om landsvägen. Änga. Bondebo.
1841 norr om Bjuråker. Kring Skäråssjön. Frisbo
3705 kring Hög
3733 Färila. Svedja. Hyttebo
1778 kring Undersvik
3745 nordväst om Ljusdal. Längs banan
1838 norr om Forsa
1845 Norrbo. Mot Bjuråker
1808 kring Hassela. Norr om samhället
3762 väster om Bergsjö. Kring Lillbodarna
3768 norr om Tallåsen. Letsbo. Norrut till Storsjön
3765   Älgered, söder om landsvägen. Älgeredssjön
3731 Färila. Söderut från bron. Stocksbo
3718 Jättendal. Öster om järnvägen
1843A Näsviken o en bit norr därom
3756 söder om Vallsta, kring Kyrksjön o upp mot sjön Bjärken
1851 Delsbo. Vi. Sunnansjö. Ede
1837 nordväst om Hudiksvall. Mellan Hälsningtuna o Rumsta
3704 nordväst om Hudiksvall. Vålsta. Holm
3760 norr om Bergsjö. Öster om landsvägen. Gränsfors
1812 nordväst om Enånger. Norrut gm skogarna till Näsviken
3739 sydost om Ljusdal. Edänge, Hybo stn, Kläppa
3701 nordväst om Hudiksvall. Edsta o väster därom
3724 öster om Harmånger. Längs banan o ut till havet
3777 norr + ost om Järvsö, östra stranden o upp vid Klacken
1839   öster om Norrbo. Hålsjö till Gammelsträng
3721 öster om Bergsjö. Ungrick
3727 söder om Ljusdal. Sjövesta. Ulvsta
1777 norr om Undersvik
1836 Norrbo. Gammalsträng o västerut
3736 Korskrogen. Norra o Södra Veckebo
1840 norr om Bjuråker. Svedjebo. Hästnäs. Anderbo
3741 söder om Ljusdal, västra stranden västerut
3729 Färila. Öster om bron. Söderut
3767 nordväst om Tallåsen. Hedsta. Längs landsvägen
3728 sydost om Färila. Kallmyr. Söder om landsvägen
3735 väster om Korskrogen. Bångs
1811 väster om Enånger. Boda o längre västerut.
3753 Vallsta. Nordsjö. Östansjö. Kring sjön Lilla Nien
1785 kring Järvsö o söderut längs älvens västra sida. Jvg
3763 kring Vallsta, västra sidan
3732 Färila. Väster om bron
3710 norr om Hudiksvall. Öster om Hälsingtuna
1780 Hudiksvall o lite nordvästvart
1844 öster om Norrbo. Hålsjö. Högsved.
3773 nordväst om Gnarp. Längs vägen upp till Norrbodarna
3742B   söder om Ljusdal. Boda
1783 sydost om Järvsö. Förnebo. Svensbäck. (Nor. Uvås)
1779 söder om Undersvik. Simeå
3772 nordväst om Järvsö. Skålbo, Yckelsbo
3730 söder om Ljusdal. Lock, Boda o uppåt åsarna
3715 Harmånger by
1846 Bjuråker. Tjärna. Berge. Loka
3764 söder om Vallsta, upp mot skogen
3737 nordväst om Färila. Ed. Bångs
1806 väster om Gnarp. Norr om banan, ån o landsvägen
3750   nordväst om Delsbo. Edsäng. Norrväna.
1810 norr om Hassela. Gränstrakterna. Hassel
1843B Näsviken. Centrala delarna. Hamre. Söräng
3761 väster om Bergsjö. Till Fiskvik
3734 sydväst om Korskrogen. Näsberg. Vekåsen. Nykvarn
1809 nordost om Hassela. Gränstrakterna
3771 väster om Gnarp. Gränsfors. Västergrängsjö
3769 Järvsö o norrut längs älven
1847 norr om Delsbo. Åkre. Fjärdsätter. Råssla. Ljusbacken
3738B Gnarp och väster därom. Grängsjön. Byn. Ås
Serie     Område
2090 Hanebo kyrka och väster därom
3556 kring Skog. Norrut längs sjön
3555 norr om Skog
3557 söder om Bergviken. Gussbo vid Norrlandsporten
2810 Mo. Västerut. Flor. Svedja.
3281 norr om Rengsjö. Hölesjön. Oklart område
5473 Axmarbruk. Norrut till Sunnäsbruk
2670 Rengsjö med mera
3561 Kilafors o västerut
2824 Vallvik. Maråker. Söder- o västerut
4780 Norrala
3280   norr om Alfta. Kring Långhed
2815 väster om Söderala. Längs landsvägen. Skale. Korset
2821 sydväst om Bollnäs, kring Hertsjö
5484 väster om Rengsjö. Sjön Varpen. Vevlinge. Till Västerböle
2816 väster om Mo. Glössbo.
5475 norr om Trönö. Grubbe. Fäbodar. Losjö. Stort område
3548 norr om Söderhamn. Källene. Hamre. Ingsta
3560 norr om Rengsjö. Växbo.
2822 syd + väst om Söderala. Östansjö. Askesta.
3279   norr om Alfta. Kring Långhed
3554 söder om Skog. Tönnånger
2811 Mo. Norröver. Florhed. Överbo
3562 Segersta. Söder om älven, till Kilafors
2814 Enånger. Öster om riksvägen
2671 Norr om Bollnäs. Längs banan. Växsjö
3559 Rengsjö. Nordostvart till Hölesjön
3558 öster om Rengsjö. Österböle
3547 Söderala
3563 norr om Segersta. Hårga. Granbo. Kvarnböle. Norrfly
3550 Segersta. Gäversta. Storön
2672 Lottefors och där ikring
5472 Trönö.Västerut. Tygsta. Tannåsen
3553 norr om Segersta. Bäckänge. Sveden. Änga
3546 öster om Söderala. Ina. Sund. (Askesta)
2817 söder om Rengsjö. Björtomta. Pålberg
5469 Trönö. Österut. Glamsta. Trönbyn
2823 norr om Rengsjö. Västra Höle, norr om ån västvart
3549 norr om Söderhamn. Styvje. Skensta. Siknäs
3551 Segersta. Norr om älven
5483 norr om Segersta. Yxbo. Sydostvart till sjön. Mobodarne
2095 Bollnäs?
2096 Bollnäs. Centralorten och gårdar norröver
2097 Norr om Bollnäs. Norrborn. Röste
2094 söder om Bollnäs. Länninge. Vik
2669 norr om Bollnäs. Längs Ljusnan. Timmerflottning
4750 Alfta. Kring centralorten
Serie     Område
3896 Los norr
3897 väster om Los mot gränsen. Rullbo
3895 kring Los o österåt
Serie     Område
4754   Söder om Alfta. Sunnanåker. Rösaberg

Övrigt i Hälsingland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av