Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
3457 väster om Mo. Moliden. Längs åns södra sida
3085   norr om Sidensjö. Kring Bysjön. Bygden väster därom
3191 väster om Björna. Sydvästvart, kring Ledingsjön
3440 Gideå
3461 nordost om Sidensjö. Billsjösjön o norröver
3446 söder om Landsjösjön. Utanlandsjö. Klinge
3448 öster om Gottne. Grytsjö söderut till kring Fors
3060 sydost om Skorped. Uberg söderut till Degersjön
3093 väster om Bredbyn. Sörflärke
3061 sydost om Skorped. Djupsjö
3189 väster om Björna. Uttersjö. Björnsjö. Norrut. Nybyn
3052 öster om Skorped. Mosjö o österut
3072 väster om Sidensjö. Kring Grätnässjön. Österut mot Drömme
3441 öster om Björna. Bergvattnet. Getingstabodum.
3473 sydost om Sidensjö. Brynge. Västersel
3006 norr om Gideå. Hattsjön o söder därom
3073 väster om Sidensjö. Drömme, Kläppen o vidare
5696 norr om Bredbyn. Kubbe
5698 norr om Bredbyn. Risbäck. Stora områden med fäbodar
3442 sydost om Björna. Sunnansjö. Österut. Svedje
3071 sydost om Bredbyn, söder om sjön. Jvg
3094 Bredbyn. Norra sidan
3065 nordväst om Sidensjö. Källom. Överå
3458 söder om Mo o söderöver. Väster om ån
3208 Björna. Sydost över banan. Gideå
3455 Mellansel sydostvart längs banan + norrut
3445 norr om Landsjösjön. Getingsta
3083B   norr om Sidensjö. Kring Bysjön. Bygden väster därom
3465 Mo o söderöver. Öster om ån
3074 kring Sidensjö
3068 norr om Sidensjö. Nyland o vägskälen
3885 Västan- o Östanbäck. Söderut mot Grundtjärn
3449 kring Gottne. Norrut öster om ån. Skogarna. Jvg
3886 kring Storsjön. Grundtjärn. Omsjö. Norrut
3087 öster om Bredbyn, norr om sjön
3050 väster om Skorped. Längs banan o vägarna
3450 norr om Mo. Öster om ån. Hållen. Skogen öster därom
3092 norr om Skorped. Johannisberg. Önskan
3207 norr om Björna. Längs banan till Långviksmon
3051 kring Skorped
3456 väster + norr om Moliden. Flärke o rakt norrut väster om ån
3067 norr om Sidensjö. Myre. Tjäl
3086 Bredbyn. Sydostvart till Galasjön
2995 nordväst om Gideå. Norr om Gissjön. Bölen. Västergissjö
3443 Gideå. Söder om sjön o österut
3066 nordväst om Sidensjö. Bölen. Tjäl
3454 norr om Mellansel. Kring Gottne stn. Norrut fäbodar
2996 nordost om Björna. Från Bodumsjön norrut till Flyggsjön
2997 norr om Gideå. Längs landsvägen till Flärke
2682 Forsmo. Östra sidan om älven
5697 Norr om Bredbyn. Norrflärke. Kubbo o söder därom
Serie     Område
2986 väster och öster om Rundvik. Ava. Rönnholm
3204 nordväst om Trehörningsjö. Djuptjärn. Kantsjö
3434 Grundsunda o norrut. Bodum. Högen
2868 väster om Bjurholm. Balsjö. Nyland. Västerut, stort område
3249 kring Bjurholm. Mariebäck. Backfors. Högås. Nyby
3248 nordost om Bjurholm. Näsland. Näsmark. Slättmark. Degernäs
3190 norr om Nordmaling. Ledusjö. Baggård. Sunnansjö
3432 Degerfjärden o Saluån. Skademark
2866 norr om Trehörningsjö. Mjösjö. Kring Önskasjön o västvart
2897 öster om Nordmaling. Håknäs. Långed
2898 nordost om Nordmaling. Mullsjö.
3218 öster om Bjurholm.Vitvattnet. Forsnäs
3436 kring Husum o norröver. Husbyn. Sjöarna.
2900 norr om Nordmaling. Brattfors
3007 öster om Trehörningsjö. Lemelsjö. Lomviken. Västansjö
2987 väster om Rundvik. Nyland. Kring Gryssjön
3252 norr + ost om Nyåker. södra Aggnäs. Hörnäs. Åliden. Tallberg. Högbränna
3239 sydväst om Vännäs. Småbrännorna. Vibo.
2895 söder om Nordmaling. Järnäs öster
3253 kring Nyåker. Åliden. Gamla Brattsbacka
3240 sydväst om Vännäs. Holmbackarna. Gräsmyr
3206 väster om Långviksmon. Movattnet
3244 väster om Vännäs. Pengsjö. Östanbäck. Brännland. Stensvattnet
2865 norr om Mjösjön. Karlsbäck
3217 nordöst om Bjurholm. Mellantjärn. Mellansjö. Lillarmsjö.
2886 norr om Nordmaling. Hummelholm. Åliden
2885 norr om Nordmaling. Bäckliden. Djupsjö. Högland
2984 Rundvik. Lögdeå
3201 väster om Trehörningsjö. Nyliden.
3438 sydväst om Husum. Kusten. Västerstensätter. Ultrå
3203 Trehörningsjö
3256 nordväst om Bjurholm. Sunnanå. Högland. Otternäs.
3250 kring Bjurholm. Bergvattnet. Berg. Balfors. Balåker
3433 norr om Husum. Lakamark. Eldsmark. Gidböle
2896 Nordmaling o söderut. Bredvik. Nyvik
2984b Rundvik
3202 väster om Långviksmon. Hemling. Berg
2867 nordväst om Mjösjön. Grannäs. Strömåker. Bredträsk
3205 sydväst om Trehörningsjö. Grundsjö. Långvattnet
2988 norr om Rundvik. Uppströms Lögdeälven. Hyngelsböle. Klöse
2985 väster om Rundvik. Aspeå
3439 väster om Husum. Kring Sörflärke
3251 söder om Bjurholm. Aggnäs. Vännäs
3209 söder om Nordmaling. Järnäs väster
2899 nordost om Nordmaling. Hallen. Torrböle
3254 väster om Nyåker. Brattsbacka. Kring Vångsjön. Långvattnet
2864 Norrfors. Norrut längs Lödge å. Bjärten
2994 Längs Lödge älv. Storfall. Högland. Nygård. Nordsjö
3192 norr om Nordmaling. Stavsjöholm. Djupsjösågen
2993 nordväst om Rundvik. Jansmark. Flärke. Byviken.Holmsjön
2869 Gideälven från Tällvattnet till Nyliden. Stennäs

Övrigt i Ångermanland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av