Nu kan du läsa vad andra besökare här på sidan tycker.
Det är spontana tillrop som kommit in via e-posten. Allt från korthuggna tack till mer översvallande omdömen. Alla är dock rörande överens om att detta är en hemsida som skänker mycket glädje och inspiration. Det är en kunskap som bär fram denna hemsida till ytterligare fördjupning och framtida utmaningar. Flygfotohistoria tackar er alla som skrivit in. Ni har gjort det spontant och jag tar mig här friheten att citera er. Över 250 sådana spontana tillrop har vi fångat upp på något drygt år. Fortsätt gärna! Johan Ahlén
© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av